خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  743   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
پشیمانی مجرمان از اعمال خود پس از مشاهده عذاب در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 54 سوره : یونس
عدالت خداوند و نفی ستم از ساحت او در مجازات مجرمان
خوددارى مجرمان از اظهار پشیمانی در قیامت
تمایل گنهکاران به دادن همه دارایی‌هاى ممکن براى...
كلمات كليدي :پشیمانی مجرمان ,عدالت خدا ,خوددارى از ندامت ,رشوه گنهکاران ,رهایی از عذاب ,شدت عذاب ,عدالت در مجازات ,عذاب قیامت ,مشاهده عذاب ,مجرمان در قیامت ,مجازات مجرمان ,پشیمانی مجرمان ,کینه نداشتن بهشتیان ,

مجازات شدید منافقان در قیامت بجرم نفاق‌ورزى و گرایش به یهود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 15 سوره : المجادلة
بازیابی منافقان نتایج کردار زشت خود را در قیامت
مجازات شدید منافقان در قیامت بجرم نفاق‌ورزى و گرایش به یهود
شرکت در مجالس انکار و تمسخر...
كلمات كليدي :منافقان در قیامت ,منافقان در قیامت ,گرایش به یهود ,کردار منافقان ,منافقان در قیامت ,منافقان در قیامت ,منافقان و یهود ,عوامل نفاق ,کیفر نفاق ,کینه توزى یهود ,معامله یهود ,

بی یاوربودن مشرکان دربرابر مجازات خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 71 سوره : الحج
شرکورزیدن به خداوند نوعی ظلم
دلیل و برهان نداشتن مشرکان در شرک خود
بی یاوربودن مشرکان دربرابر مجازات خداوند
تعریض به مشرکان براى پرستش جاهلانه...
كلمات كليدي :مجازات الهی ,انواع ظلم ,برهان بر شرک ,بی یاورى مشرکان ,تعریض به مشرکان ,جهل مشرکان ,شرک به خدا ,دلیل مشرکان ,عذاب مشرکان ,مجازات الهی ,معبودان مشرکان ,

لزوم بریدن دست سارق به عنوان مجازات او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 38 سوره : المائدة
بریدن دست سارق مجازاتی الهی براى جلوگیرى از تداوم و گسترش دزدى
توانایی و حکمت خداوند، مقتضی تشریع مجازات عادنه براى گناهکاران
لزوم بریدن...
كلمات كليدي :بریدن دست ,بریدن دست ,توانایی خدا ,جلوگیرى از سرقت ,حد سرقت ,حکمت خدا ,بریدن دست ,بریدن دست ,مجازات سارق ,مجازات عادلانه ,کیفر گنهکاران ,

استهزاى کفار نسبت به وقوع قیامت از سر جهل و نادانی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : الشورى
حقانیت روز رستاخیز و ایمان مؤمنان به وقوع آن
هولناکی روز قیامت و ترس مؤمنان از سختی آن
ضرورت خوف از قیامت و آمادگی براى آن
استهزاى کفار...
كلمات كليدي :استهزاء قیامت ,ایمان به قیامت ,ترس از قیامت ,حقانیت قیامت ,سختی قیامت ,آمادگی براى قیامت ,استهزاء قیامت ,کفار و قیامت ,مؤمنان و قیامت ,مجادله در قیامت ,منکرین قیامت ,

اختیار و آزادى خداوند در بخشش یا مجازات بندگان خویش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : المائدة
کیفر دنیوى و اخروى یهودیان و مسیحیان، دلیلی بر رد امتیازات موهوم آنان بر دیگران
انحصارطلبی قومی، دینی یهودیان و مسیحیان
رد ادعاى یهودیان...
كلمات كليدي :آزادى خدا ,امتیازات اهل کتاب ,انحصارطلبی نصارا ,انحصارطلبی یهود ,ایمنی از عذاب ,بازگشت به سوى خدا ,بخشش بندگان ,مجازات بندگان ,مالک جهان ,آزادى خدا ,دوستان خدا ,فرزندان خدا ,قدرت خدا ,مالکیت خدا ,دعاوى نصارا ,دعاوى یهود ,عذاب نصارا ,عذاب یهود ,مجازات نصارا ,مجازات یهود ,دشمنی بین نصارا ,عبادتگاه نصارا ,کفر نصارا ,مباهله با نصارا ,کیفر نصارا ,کیفر یهود ,دشمنی درمیان یهود ,مبغوض بودن یهود ,

قانون جاهلیت درمورد تقسیم گوشت جنین حیوانات
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 139 سوره : الانعام
خوردن گوشت مردار در جاهلیت
تحریم گوشت جنین زنده حیوانات بر زنان در جاهلیت
احکام مشرکان در زمینه خوردنیها
اتصاف خداوند به علم و حکمت
تبعیض...
كلمات كليدي :احکام جاهلیت ,احکام جاهلیت ,احکام جاهلیت ,احکام مشرکان ,اوصاف خدا ,زن و تبعیض ,تقسیم گوشت ,احکام جاهلیت ,احکام جاهلیت ,احکام جاهلیت ,زن در جاهلیت ,قوانین جاهلیت ,حقوق زن ,حکمت خدا ,حکمت در مجازات ,گوشت حیوانات ,علم خدا ,خوردن مردار ,مشرکان در قیامت ,مجازات مشرکان ,

آشکار آثار اعمال و عقائد مردمان در سیماى آنان در روز قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 38 سوره : عبس
شادى و سرور انسانهاى نیکوکار و مؤمن در روز قیامت
آشکار آثار اعمال و عقائد مردمان در سیماى آنان در روز قیامت
شادابی سیماى مؤمنان و پرهیزگاران...
كلمات كليدي :انسان در قیامت ,شادکامان در قیامت ,انسان در قیامت ,مؤمنان در قیامت ,مجرمان در قیامت ,کافران در قیامت ,

خلود در عذاب درپی ارتکاب قتل و زنا و شرک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 69 سوره : الفرقان
خوارى و عذاب مضاعف درپی ارتکاب قتل و زنا و شرک
خلود در عذاب درپی ارتکاب قتل و زنا و شرک
كلمات كليدي :خلود در عذاب ,مجازات زنا ,مجازات شرک ,خلود در عذاب ,مجازات قتل ,

آتش، جایگاه ابدى گمراهان و گمراه کنندگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 128 سوره : الانعام
جایگاه کافران و ظالمان در آتش دوزخ
آتش، جایگاه ابدى گمراهان و گمراه کنندگان
تعیین اجل ازسوى خداوند
تخفیف در عذاب اخروى براساس اراده...
كلمات كليدي :آتش دوزخ ,آتش دوزخ ,جایگاه ابدى ,تعیین اجل ,عذاب اخروى ,کیفر اخروى ,اراده خدا ,انس و جن ,جن و انس ,انسان در قیامت ,اوصاف خدا ,تخفیف در عذاب ,جایگاه ظالمان ,جایگاه کافران ,جایگاه گمراه کنندگان ,جایگاه گمراهان ,جن در قیامت ,گمراه کردن جنیان ,محاکمه جنیان ,مسئولیت جنیان ,حکمت خدا ,علم خدا ,وعید خدا ,خلف وعید ,خلود در دوزخ ,آتش دوزخ ,آتش دوزخ ,نجات از دوزخ ,گمراه شدن انسانها ,ظالمان در قیامت ,کافران در قیامت ,مجازات در قیامت ,محاکمه در قیامت ,کیفر گمراه کنندگان ,کیفر گمراهان ,محاکمه انسانها ,

كلمات كليدي مشابه :
مجازات در قیامت
عدل در مجازات
مجازات خدا
مجازات و عدل
ترس از مجازات
مجازات مرگ
مجازات زنا
مجازات شرک
مجازات قتل
مجازات مؤمنان
مجازات گناه
مجازات کافران
مجازات دنیوى
فرار از مجازات
نجات از مجازات