خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  86   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
تاثیر سلطنت و قدرت در سرکشی و استکبار انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 258 سوره : البقرة
تاثیر سلطنت و قدرت در سرکشی و استکبار انسان
احتجاج نمرود ابراهیم (ع) درباره خداوند
مغالطه نمرود در احتجاج با ابراهیم (ع) ازطریق خلط مجاز...
كلمات كليدي :آثار سلطنت ,آثار قدرت ,احتجاج ابراهیم ,احتجاج درباره خدا ,احیاء مردگان ,ادعاى ربوبیت ,ادعاى نمرود ,عوامل استکبار ,هدایت الهی ,سرکشی انسان ,مجاز و حقیقت ,مرگ و حیات ,قدرت خدا ,آثار سلطنت ,گمراهی ظالمان ,کفر و ظلم ,مغالطه نمرود ,حمایت از نمازگزاران ,

دشنام مجاز چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هرگاه یکى از شما برادرش را دشنام مى‏دهد ، نباید به ایل و تبار او و پدر و مادرش دشنام دهد ، بلکه بگوید : تو بخیلى ، تو ترسویى...
كلمات كليدي :فحش , اعمال متروکه ,

تکذیب حقیقت از سوى کافران و سردرگمی آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 5 سوره : ق
تکذیب حقیقت از سوى کافران و سردرگمی آنان
كلمات كليدي :تکذیب حقیقت ,تکذیب حقیقت ,کفار و حقیقت ,سردرگمی کافران ,

سجین، کتابی مرقوم از علم الهی براى ثبت اعمال بدکاران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : المطففین
سجین، کتابی مرقوم از علم الهی براى ثبت اعمال بدکاران
كلمات كليدي :حقیقت علیین ,حقیقت علیین ,

ناآگاهی انسان از حقیقت سجین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : المطففین
ناآگاهی انسان از حقیقت سجین
كلمات كليدي :حقیقت سجین ,حقیقت سجین ,

بی‌اطلاعی انسان از حقیقت علیین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : المطففین
بی‌اطلاعی انسان از حقیقت علیین
كلمات كليدي :حقیقت علیین ,حقیقت علیین ,

علیین، کتابی مرقوم از علم الهی براى ثبت اعمال صالحان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : المطففین
علیین، کتابی مرقوم از علم الهی براى ثبت اعمال صالحان
كلمات كليدي :حقیقت علیین ,حقیقت علیین ,

مستورى متن قرآن موجود در نزد خداوند براى غیر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 78 سوره : الواقعة
وجود اصل قرآن در لوح محفوظ نزد خداوند
مستورى متن قرآن موجود در نزد خداوند براى غیر
فرود فرشتگان نزد حضرت لوط قبل از نزول عذاب
كلمات كليدي :حقیقت قرآن ,قرآن نزد خدا ,حقیقت قرآن ,لوح محفوظ ,فرشتگان نزد لوط ,

بروز حقیقت رفتار ناشایست کفار در قیامت براى آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 48 سوره : الزمر
بروز حقیقت رفتار ناشایست کفار در قیامت براى آنان
كلمات كليدي :بروز حقیقت ,بروز حقیقت ,رفتار کفار ,کفار در قیامت ,

مدت مشخص دوران عمر انسانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 42 سوره : الزمر
قبض ارواح توسط خداوند هنگام مرگ و هنگام خواب
بازگشت ارواح به بدنها پس از بیدارى
مشابهت خواب و مرگ در انتقال از دنیا به باطن و آخرت و جدائی...
كلمات كليدي :عمر آدمی ,قبض ارواح ,روح و بدن ,روح هنگام بیدارشدن ,حقیقت خواب ,حقیقت مرگ ,خواب و مرگ ,روح پس از خواب ,روح هنگام خواب ,روح هنگام مرگ ,عمر آدمی ,مدت عمر ,درماندگی هنگام عذاب ,

كلمات كليدي مشابه :
مجاز و حقیقت
نجواى مجاز
حقیقت حب
حقیقت ریا
حقیقت روح
حقیقت مرگ
حقیقت ربا
حقیقت کفر
حقیقت دین
حقیقت انفاق
وصول به حقیقت
گمان و حقیقت
آشکار شدن حقیقت
پیروان حقیقت
ایمان به حقیقت