خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  1890   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
اختصاص قدرت مطلق به خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 9 سوره : الشورى
اختصاص ولایت به خداوند متعال
اختصاص زنده کردن مردگان به خداوند
اختصاص قدرت مطلق به خداوند
خداوند، تنها ولی مخلوقات
كلمات كليدي :قدرت خدا ,ولایت خداوند ,زنده کردن مردگان ,قدرت خدا ,

بی‌ارزشبودن تمام علم و قدرت و تکنولوژى دنیا در آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 82 سوره : غافر
بی‌ارزشبودن تمام علم و قدرت و تکنولوژى دنیا در آخرت
بی اثربودن قدرت و ثروت و تکنولوژى دربرابر عذاب الهی
بازخواست شدید خداوند درپی سرکشی و...
كلمات كليدي :تکنولوژى در آخرت ,علم در آخرت ,قدرت در آخرت ,عذاب الهی ,بازخواست از انسان ,بی اعتنائی به دیندارى ,عبرت آموزى از تاریخ ,عواقب تکبر ,تکنولوژى در آخرت ,تکنولوژى دربرابر خداوند ,سقوط تمدنها ,ثروت هنگام عذاب ,قدرت در برابر خداوند ,عواقب سرکشی ,قدرت دربرابر خداوند ,

قدرت خداوند نسبت به همه اشیاء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 120 سوره : المائدة
مالکیت خداوند نسبت به همه موجودات
قدرت خداوند نسبت به همه اشیاء
كلمات كليدي :قدرت خدا ,مالکیت خدا ,قدرت خدا ,

قدرت مطلق خداوند بر انجام همه امور
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 189 سوره : آل عمران
مالکیت خداوند جهان هستی
قدرت مطلق خداوند بر انجام همه امور
كلمات كليدي :قدرت خدا ,مالکیت خدا ,قدرت خدا ,قدرت مطلق ,

قدرت خداوند بر محروم ساختن کامل منافقان از علم و ادراک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : البقرة
تاکید بر قدرت مطلق خداوند برانجام همه امور
قدرت خداوند بر محروم ساختن کامل منافقان از علم و ادراک
تشبیه منافقان به واماندگان در تاریکی
بصیرت...
كلمات كليدي :قدارت خدا ,قدرت خدا ,قداریت خدا ,قدرت مطلق ,مثلهاى قرآن ,گمراهی منافقان ,نادانی منافقان ,

قدرت خداوند در فشردن و حرکت ابرها و بیرونآمدن باران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 48 سوره : الروم
فرستادن بادها و به حرکت درآوردن ابر و گستراندن آن در آسمان توسط خداوند
قدرت خداوند در فشردن و حرکت ابرها و بیرون آمدن باران
شادى مردمان به...
كلمات كليدي :ابر و باران ,گسترانیدن ابر ,ابر و باران ,شادى درپی باران ,حوادث در جهان ,طبیعت و خداوند ,قدرت خداوند ,

قدرت و حکمت خداوند در افراشتن آسمانها بدون ستون
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 10 سوره : لقمان
قدرت و حکمت خداوند در افراشتن آسمانها بدون ستون
پراکندگی انواع گوناگون جانوران در زمین، نشانه خداوند
روئیدن انواع گوناگون گیاهان با قدرت...
كلمات كليدي :آفرینش آسمانها ,آفرینش آسمانها ,آیات خداوند ,جانوران در زمین ,حکمت خدا ,قدرت خدا ,قدرت خداوند ,گیاهان در زمین ,

خواسته خداوند مبنی بر قدرت بخشیدن خداوند به بنی‌اسراییل
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 6 سوره : القصص
بی‌نیازى خداوند از جهانیان
خواسته خداوند مبنی بر قدرت بخشیدن خداوند به بنی‌اسراییل
كلمات كليدي :قدرت دادن به بنی اسرائیل ,بی نیازى خدا ,خواسته خدا ,قدرت دادن به بنی اسرائیل ,قدرت دادن به بنی اسرائیل ,

توانایی و آگاهی خداوند بر هرگونه آفرینش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 81 سوره : یس
جهل کافران به علم و قدرت مطلق خداوند در آفرینش
دلالت آفرینش تمام آسمانها و زمین بر توانایی خداوند بر بازآفرینی در معاد
توانایی و آگاهی خداوند...
كلمات كليدي :قدرت بر آفرینش ,کفار و آفرینش ,استدلال بر معاد ,بازآفرینی در معاد ,علم خداوند ,قدرت خداوند ,قدرت بر آفرینش ,نادانی کافران ,نادانی کفار ,

قوام آسمان و زمین به فرمان خدا، نشانه قدرت و حکمت خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 25 سوره : الروم
قدرت خداوند براحیاء مردگان و بپاداشتن قیامت
قوام آسمان و زمین به فرمان خدا، نشانه قدرت و حکمت خداوند
كلمات كليدي :آسمان و زمین ,احیاء مردگان ,برپایی قیامت ,حکمت خدا ,قدرت خدا ,قدرت خداوند ,آسمان و زمین ,

كلمات كليدي مشابه :
قدرت خداوند
قدرت در برابر خداوند
قدرت دربرابر خداوند
قدرت بر خلق
قدرت خدا
قدرت حق
قدرت بر محو
قدرت جن
ضرر قدرت
قدرت بر احیاء
قدرت بر رستاخیز
غرور به قدرت
قدرت مشرکان
قدرت جادوگران
آثار قدرت