خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  3   -  نمايش ركوردهاي 1تا 3
درخواست اصحاب کهف از خداوند مبنی بر به سامان رساندن کارشان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 10 سوره : الکهف
درخواست رحمت الهی از سوى اصحاب کهف
درخواست اصحاب کهف از خداوند مبنی بر به سامان رساندن کارشان
تنگشدن عرصه بر اصحاب کهف و پناه بردن آنها به غار
كلمات كليدي :دعاى اصحاب کهف ,رحمت الهی ,دعاى اصحاب کهف ,رحمت طلبی اصحاب کهف ,فشار بر اصحاب کهف ,دعاى اصحاب کهف ,فشار براصحاب کهف ,

آیا می توان وام گیرنده ی تنگدست را در فشار قرار داد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هـمچنان کـه بـدهکار تـو ، اگر توانگر باشد روا نیست در پرداخت بدهیش به تو تعلّل ورزد ، بر تو نیز روا نیست که ، اگر بدانى...
كلمات كليدي :بانک ,

فشار در و دیوار
[ قالب : روضه ] [ مخاطب : عام ]
آن ملعونی که درب خانه ی امیر المومنین(ع) را آتش زد در نامه ای به معاویه می نویسد: وقتی درب خانه ی علی(ع) رفتم و فاطمه(س) آمد و گفت چه می خواهید؟ گفتم باید علی(ع) برای بیعت...
كلمات كليدي :فاطمیه , شهادت حضرت زهرا س , عظمت حضرت زهرا س ,

كلمات كليدي مشابه :
فشار براصحاب کهف
فشار بر اصحاب کهف