خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  302   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
بیجوابماندن فریاد و بیتابی کفار در دوزخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 24 سوره : فصلت
درماندگی تام خطاکاران در آتش دوزخ
بی جواب ماندن فریاد و بیتابی کفار در دوزخ
كلمات كليدي :بی تابی در دوزخ ,خطاکاران در دوزخ ,درماندگی خطاکاران ,بی تابی در دوزخ ,کفار در دوزخ ,فریاد کفار ,

بی‌ثمرى اعتراف دوزخیان به معجزات و براهین پیامبران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 49 سوره : غافر
بی‌ثمرى اعتراف دوزخیان به معجزات و براهین پیامبران
انحصار رهائی از عذاب دوزخ در پیروى از پیامبران
تمناى دوزخیان از نگهبانان جهنم براى کاستن...
كلمات كليدي :اعتراف بی ثمر ,اعترافات دوزخیان ,پیروى از انبیاء ,ایمان پس از مرگ ,اعتراف بی ثمر ,درخواست دوزخیان ,رهائی از دوزخ ,کفار در دوزخ ,راه نجات ,رهایی از دوزخ ,شدت عذاب ,فریاد کفار ,

ناله و فریاد خوشگذرانان و مترفین به هنگام مشاهده کیفر خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 64 سوره : المؤمنون
ناله و فریاد خوشگذرانان و مترفین به هنگام مشاهده کیفر خداوند
گرفتار ساختن خوشگذرانان و مترفین کافر به عذاب
كلمات كليدي :کیفر الهی ,مترفین در قیامت ,مترفین کفار ,مجازات مترفین ,کیفر الهی ,

پیوستن پیروان کفار به کفار در جهنم سوزان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 59 سوره : ص
پیوستن پیروان کفار به کفار در جهنم سوزان
كلمات كليدي :پیروان کفار ,کفار و پیروانشان ,کفار در دوزخ ,پیروان کفار ,

خرد و نابودشدن مخالفان انبیاء درپی خروش و فریاد مرگبار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 41 سوره : المؤمنون
لعنت و نفرین بر قوم ستمکار
خرد و نابودشدن مخالفان انبیاء درپی خروش و فریاد مرگبار
نفرین پیروان گمراه بر رهبران خود در دوزخ
حلم و غفران...
كلمات كليدي :مخالفان انبیاء ,لعنت بر ستمکاران ,نفرین بر ستمکاران ,هلاکت با فریاد مرگبار ,مخالفان انبیاء ,نفرین بر رهبران ,هلاکت امم ,

ناکام ماندن حیله‌هاى کفار براى نابودى حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 97 سوره : الصافات
کشتن شتر صالح و سرپیچی مستکبران قوم ثمود از دستورات الهی
ناکام ماندن حیله‌هاى کفار براى نابودى حق
كلمات كليدي :کفار دربرابر حق ,ناقه صالح ,کفار دربرابر حق ,ناکامی کفار ,

فریاد سرخ
[ قالب : شعر ] [ مخاطب : عام ]
فریاد سرخمانده بودم غیرت حیدر به فریادم رسید در وداعی تلخ پیغمبر به فریادم رسید
طاقتم را خواهش اکبر در آن ظهر عطشبرده بود از دست انگشتر به فریادم رسید
انتخابی...
كلمات كليدي :امام حسین (ع) , مرثیه ,

احاطه کامل خداوند بر کفار و مشرکین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 67 سوره : یس
احاطه کامل خداوند بر کفار و مشرکین
حکمت خداوند در بقاى کفار با وجود قدرت خداوند بر هلاک آنان
قدرت خداوند بر عذاب و هلاک کفار
نابودى کفار درپی...
كلمات كليدي :احاطه بر کفار ,احاطه بر مشرکان ,احاطه خداوند ,حکمت خداوند ,قدرت خداوند ,عذاب کفار ,نابودى کفار ,احاطه بر کفار ,بقاى کفار ,

خشم و فریاد جهنم به هنگام مشاهده جهنمیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : الفرقان
خشم و فریاد جهنم به هنگام مشاهده جهنمیان
كلمات كليدي :جهنم و جهنمیان ,خشم جهنم ,فریاد جهنم ,جهنم و جهنمیان ,

حسرت کفار از دیدن رفتار و افکار خویش در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : الصافات
حسرت کفار از دیدن رفتار و افکار خویش در قیامت
شگفتی کفار از مشاهده قیامت به محض مردن
كلمات كليدي :حسرتهاى کفار ,کفار در قیامت ,مشاهده قیامت ,کفار پس از مرگ ,حسرتهاى کفار ,

كلمات كليدي مشابه :
فریاد کفار
فریاد جهنم
فریاد دوزخ
هلاکت با فریاد مرگبار
خشم کفار
شک کفار
ترس از کفار
کفار و وحی
نوح و کفار
کفار مکه
کفار پس از نوح
کفار بی طرف
صلح با کفار
کفار و شرک
جهل کفار