خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  180   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
اجابت دعاى زکریا (ع) درباره فرزنددارشدن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 39 سوره : آل عمران
نامگذارى یحیی (ع) ازسوى خداوند
بزرگوارى و خویشتندارى یحیی (ع)
ماموریت فرشتگان در ابلاغ بشارت الهی به زکریا (ع)
ابلاغ بشارت تولد یحیی (ع)...
كلمات كليدي :دعا براى فرزند اجابت دعا ,نامگذارى الهی ,بزرگوارى یحیی ,بشارت به زکریا ,بشارت خدا ,پرهیز از زن ,پیامبرى یحیی ,تولد یحیی ,خویشتندارى یحیی ,دعا براى فرزند اجابت دعا ,دعاى زکریا ,رسالت عیسی ,فرشتگان و زکریا ,همسر زکریا ,زهد نسبت به شهوات ,زهد یحیی ,ستودن یحیی ,فرزند شایسته ,صالح بودن یحیی ,عبادت در محراب ,یحیی و عیسی ,دعا براى فرزند اجابت دعا ,گفتگوى فرشتگان ,فضایل یحیی ,مقام یحیی ,نام نهادن بر عیسی ,نامعقول بودن شرک ,نسب در ارث ,اخلاق یحیی ,پرهیزگارى یحیی ,حکم براى یحیی ,سلام بر یحیی ,فضائل یحیی ,مامورین یحیی ,مهربانی یحیی ,یحیی در کودکی ,

مدح خاندان زکریا به جهت نیکوکارى و خداخوانی و خشوعشان براى خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 90 سوره : الانبیاء
مدح خاندان زکریا به جهت نیکوکارى و خداخوانی و خشوعشان براى خدا
فضیلت خشوع و فروتنی در پیشگاه خداوند
فضیلت خواندن خداوند از روى بیم و رغبت
اجابت...
كلمات كليدي :خاندان زکریا ,خشوع براى خدا ,فروتنی براى خدا ,خواندن خداوند ,عادت به دعا ,دعاى زکریا ,خاندان زکریا ,فرزند زکریا ,همسر زکریا ,سبقت در نیکوکارى ,سرعت در نیکوکارى ,

تحقق افعال الهی برطبق مشیت و خواست خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : آل عمران
پیرى زکریا (ع) و نازایی همسرش در زمان بشارت تولد یحیی (ع)
تعجب زکریا (ع) از بشارت فرزنددارشدن او
تاکید بر تحقق وعده خداوند درباره تولد یحیی...
كلمات كليدي :افعال خدا ,پیرى زکریا ,تعجب زکریا ,تولد یحیی ,وعده حتمی ,افعال خدا ,خدا و زکریا ,سخن گفتن با خدا ,مشیت خدا ,وعده خدا ,همسر زکریا ,وعده پیروزى ,

درخواست زکریا از خداوند براى فرزند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 89 سوره : الانبیاء
درخواست زکریا از خداوند براى فرزند
كلمات كليدي :درخواست زکریا ,درخواست زکریا ,فرزندطلبی زکریا ,

اجتناب زکریا از سخن گفتن با مردم در سهروز
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 41 سوره : آل عمران
دعوت زکریا (ع) به یاد و تسبیح پروردگار
امر کردن به ذکریا براى تسبیح خداوند در شبانگاه و بامدادان
اجتناب زکریا از سخن گفتن با مردم در سهروز
تقاضاى...
كلمات كليدي :اجتناب از تکلم ,تسبیح خدا ,تسبیح دائمی ,زکریا و تسبیح خدا ,اجتناب از تکلم ,تولد یحیی ,ذکر خدا ,ذکر دائمی ,دعاى زکریا ,

امکان سخن گفتن فرشتگان با غیر پیامبران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 42 سوره : آل عمران
بشارت فرشتگان به برگزیدن و تطهیر مریم (ع) ازسوى خداوند
امکان سخن گفتن فرشتگان با غیرپیامبران
گفتگوى فرشتگان با مریم (ع)
برترى مریم (ع)...
كلمات كليدي :فرشتگان و انسان ,برگزیدن مریم ,بشارت فرشتگان ,طهارت مریم ,فرشتگان و انسان ,فرشتگان و مریم ,گفتگزى فرشتگان ,گفتگوى فرشتگان ,مقام مریم ,

ترس ابراهیم از فرشتگان ملاقات کننده با او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 70 سوره : هود
اطلاع یافتن ابراهیم از ماموریت فرشتگان بسوى قوم لوط
بی‌نیازى فرشتگان از نیازهاى انسانی مانند خوراک
ترس ابراهیم از فرشتگان ملاقات کننده با او
كلمات كليدي :ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,بی خوراکی فرشتگان ,بی نیازى فرشتگان ,عذاب قوم لوط ,ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,ماموریت فرشتگان ,

شفقت و مهربانی فرشتگان مرگ نسبت به مؤمنان به هنگام گرفتن جان آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : النازعات
تفاوت رفتار فرشتگان مرگ با کافر و مؤمن به هنگام مرگ
شفقت و مهربانی فرشتگان مرگ نسبت به مؤمنان به هنگام گرفتن جان آنان
كلمات كليدي :فرشتگان مرگ ,فرشتگان مرگ ,مرگ مؤمنان ,فرشتگان مرگ ,فرشتگان مرگ ,مرگ کافران ,

ملاقات فرشتگان با ابراهیم و بشارت دادن به او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 69 سوره : هود
پذیرایی ابراهیم از فرشتگان با گوساله بریان
تمثل فرشتگان به صورت انسان بر حضرت ابراهیم
ملاقات فرشتگان با ابراهیم و بشارت دادن به او
لزوم برخاستن...
كلمات كليدي :ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,بشارت به ابراهیم ,مهمان نوازى ابراهیم ,تمثل فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,آداب مهمانی طعام ,

صفوف و تسبیح فرشتگان در عالم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 164 سوره : الصافات
بندگی تام فرشتگان در برابر خداوند
صفوف و تسبیح فرشتگان در عالم
مراتب مشخص فرشتگان در تدبیر و عبودیت
كلمات كليدي :تسبیح فرشتگان ,فرشتگان در برابر خداوند ,صفوف فرشتگان ,عبودیت فرشتگان ,تسبیح فرشتگان ,فرشتگان دربرابر خداوند ,مراتب فرشتگان ,

كلمات كليدي مشابه :
فرشتگان و زکریا
خدا و زکریا
دعاى زکریا
برگزیدن زکریا
هدایت زکریا
بشارت به زکریا
همسر زکریا
زکریا و تسبیح خدا
داستان زکریا
پیرى زکریا
تعجب زکریا
خاندان زکریا
فرزند زکریا
درخواست زکریا
فرزندطلبی زکریا