خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  171   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
امکان سخن گفتن فرشتگان با غیر پیامبران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 42 سوره : آل عمران
بشارت فرشتگان به برگزیدن و تطهیر مریم (ع) ازسوى خداوند
امکان سخن گفتن فرشتگان با غیرپیامبران
گفتگوى فرشتگان با مریم (ع)
برترى مریم (ع)...
كلمات كليدي :فرشتگان و انسان ,برگزیدن مریم ,بشارت فرشتگان ,طهارت مریم ,فرشتگان و انسان ,فرشتگان و مریم ,گفتگزى فرشتگان ,گفتگوى فرشتگان ,مقام مریم ,

ترس ابراهیم از فرشتگان ملاقات کننده با او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 70 سوره : هود
اطلاع یافتن ابراهیم از ماموریت فرشتگان بسوى قوم لوط
بی‌نیازى فرشتگان از نیازهاى انسانی مانند خوراک
ترس ابراهیم از فرشتگان ملاقات کننده با او
كلمات كليدي :ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,بی خوراکی فرشتگان ,بی نیازى فرشتگان ,عذاب قوم لوط ,ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,ماموریت فرشتگان ,

شفقت و مهربانی فرشتگان مرگ نسبت به مؤمنان به هنگام گرفتن جان آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : النازعات
تفاوت رفتار فرشتگان مرگ با کافر و مؤمن به هنگام مرگ
شفقت و مهربانی فرشتگان مرگ نسبت به مؤمنان به هنگام گرفتن جان آنان
كلمات كليدي :فرشتگان مرگ ,فرشتگان مرگ ,مرگ مؤمنان ,فرشتگان مرگ ,فرشتگان مرگ ,مرگ کافران ,

ملاقات فرشتگان با ابراهیم و بشارت دادن به او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 69 سوره : هود
پذیرایی ابراهیم از فرشتگان با گوساله بریان
تمثل فرشتگان به صورت انسان بر حضرت ابراهیم
ملاقات فرشتگان با ابراهیم و بشارت دادن به او
لزوم برخاستن...
كلمات كليدي :ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,بشارت به ابراهیم ,مهمان نوازى ابراهیم ,تمثل فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,آداب مهمانی طعام ,

صفوف و تسبیح فرشتگان در عالم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 164 سوره : الصافات
بندگی تام فرشتگان در برابر خداوند
صفوف و تسبیح فرشتگان در عالم
مراتب مشخص فرشتگان در تدبیر و عبودیت
كلمات كليدي :تسبیح فرشتگان ,فرشتگان در برابر خداوند ,صفوف فرشتگان ,عبودیت فرشتگان ,تسبیح فرشتگان ,فرشتگان دربرابر خداوند ,مراتب فرشتگان ,

پاسخ فرشتگان به ابراهیم درباره ماموریتشان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 32 سوره : الذاریات
ماموریت فرشتگان براى عذاب قوم لوط ازسوى خدا
پاسخ فرشتگان به ابراهیم درباره ماموریتشان
كلمات كليدي :ابراهیم و فرشتگان ,فرشتگان عذاب ,ابراهیم و فرشتگان ,گفتگو با فرشته ,ماموریت فرشتگان ,قوم لوط ,

ناآگاهی فرشتگان از اسماء آموخته شده به آدم (ع)
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 32 سوره : البقرة
ناآگاهی فرشتگان از اسماء آموخته شده به آدم (ع)
اعتراف فرشتگان به محدودیت علم خود
انطباق افعال خداوند برعلم و حکمت
نشات گرفتن دانش فرشتگان...
كلمات كليدي :آدم و اسماء ,آدم و اسماء ,فرشتگان و اسماء ,اعتراف فرشتگان ,افعال خدا ,حکمت خدا ,علم خدا ,علم فرشتگان ,مبدا علم فرشتگان ,محدودیت علمی ,

تمثل فرشتگان به صورت جوانان زیبا براى لوط
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 77 سوره : هود
دلواپسی لوط نسبت به مهمانان خود درمقابل همجنس‌بازان
ناراحتی و اندوه حضرت لوط از آمدن فرشتگان عذاب
تمثل فرشتگان به صورت جوانان زیبا براى لوط
بشارت...
كلمات كليدي :تمثل فرشتگان ,دلواپسی حضرت لوط ,فرشتگان عذاب ,تمثل فرشتگان ,لوط و فرشتگان ,همجنس بازى قوم لوط ,مهمانان لوط ,مهمانان ابراهیم ,

گفتار و کردار فرشتگان تابع فرمان خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 27 سوره : الانبیاء
گفتار و کردار فرشتگان تابع فرمان خداوند
فرشتگان تسلیم محض و سر بر فرمان خداوند
كلمات كليدي :خدا و فرشتگان ,خدا و فرشتگان ,فرمانبرى فرشتگان ,کردار فرشتگان ,گفتار فرشتگان ,

حرکت سریع فرشتگان الهی دربین آسمان و زمین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : المرسلات
سوگند خداوند به بادها و طوفانهاى شتابان
حرکت سریع فرشتگان الهی دربین آسمان و زمین
كلمات كليدي :فرشتگان الهی ,سوگند به باد ,حرکت فرشتگان ,سوگندهاى خدا ,سرعت فرشتگان ,فرشتگان الهی ,

كلمات كليدي مشابه :
خدا و فرشتگان
علم فرشتگان
فرشتگان و آدم
فرشتگان و آدم (ع)
فرشتگان و آدم ع
عمل فرشتگان
فرشتگان وحی
لوط و فرشتگان
لعن فرشتگان
بیم فرشتگان
فرشتگان و لوط
فرشتگان مرگ
شان فرشتگان
فرشتگان و غذا
فرشتگان در بدر