خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  7   -  نمايش ركوردهاي 1تا 7
هود، فرستاده‌اى امین به سوى قوم عاد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 125 سوره : الشعراء
هود، فرستاده‌اى امین به سوى قوم عاد
ابلاغ رسالت و اتمام حجت هود بر قوم عاد
كلمات كليدي :فرستاده اى براى عاد ,هود و عاد ,فرستاده اى براى عاد ,

بهره‌مند نمودن مشرکان قوم پیامبر و پدران آنان تا رسیدن حقیقت و فرستاده‌اى آشکار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : الزخرف
كلمات كليدي :مهلت براى مشرکین ,

ماموریت فرستاده الهی براى بخشیدن پسرى پاکیزه به حضرت مریم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : مریم
ماموریت فرستاده الهی براى بخشیدن پسرى پاکیزه به حضرت مریم
كلمات كليدي :پسر مریم ,پسر مریم ,

اهمیت صداقت و امانت در هدایت و تربیت انسانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 178 سوره : الشعراء
شعیب، فرستادهاى امین به سوى اصحاب ایکه
اهمیت صداقت و امانت در هدایت و تربیت انسانها
شعیب، فرستاده‌اى امین به سوى اصحاب ایکه
كلمات كليدي :امانت مربی ,فرستاده اى براى ایکه ,صداقت هادى ,امانت مربی ,

انتفاء ابوت پیامبر (ص) براى مردى از مردان زمان خویش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : الاحزاب
انتفاء ابوت پیامبر (ص) براى مردى از مردان زمان خویش
محمد (ص)، فرستاده خدا و خاتم پیامبران
ستایش پیامبر (ص) بعنوان رسول خدا و خاتم انبیاء
علم...
كلمات كليدي :پدر بودن پیامبر ,پدر بودن پیامبر ,پسران پیامبر ,پدر بودن پیامبر ,پیامبر خاتم ,خاتم پیامبران ,مدح پیامبر ,دانایی خدا ,علم خدا ,فرستاده خدا ,رسول خداوند ,

اهمیت امانت و صداقت معلم و مربی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 143 سوره : الشعراء
صالح، فرستادهاى امین به سوى قوم ثمود
اهمیت امانت و صداقت معلم و مربی
صالح، فرستاده‌اى امین به سوى قوم ثمود
كلمات كليدي :امانت مربی ,فرستاده اى براى ثمود ,صداقت معلم ,امانت مربی ,

استناد وقایع ناگوار و مصیبتهاى وارد بر انسان به خود او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 79 سوره : النساء
استناد وقایع ناگوار و مصیبتهاى وارد بر انسان به خود او
پیامبر، رسول و فرستاده خدا به سوى مردم
کافی بودن شهادت و گواهی خداوند
انتساب تمامی...
كلمات كليدي :مصیبتهاى انسان ,حوادث ناگوار ,رسول خدا ,فرستاده خدا ,گواهی خدا ,خداوند و خیر ,منشا خیرات ,منشا شرور ,منشاء خیرات ,منشاء شرور ,امر ناگوار ,

كلمات كليدي مشابه :
فرستاده خدا
فرستاده اى براى عاد
فرستاده اى براى ثمود
فرستاده اى براى ایکه