خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  369   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
تقوى و پرهیزگارى شرط پندگیرى و پذیرفتن مواعظ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 66 سوره : البقرة
مسخ گروهی از گناهکاران بنی‌اسرائیل به منظور عبرت آموزى دیگران
پندآموزى پرهیزگاران از عذاب دنیوى گناهکاران
تقوى و پرهیزگارى شرط پندگیرى...
كلمات كليدي :آثار پرهیزگارى ,مسخ بنی اسرائیل ,پندگیرى پرهیزگاران ,آثار پرهیزگارى ,عوامل پندگیرى ,عذاب دنیوى ,عبرت از مسخ ,هدف از عذاب ,هدف از حکومت ,

ضرورت مطالعه در تاریخ و پندگیرى از سرگذشت پیشینیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : الحاقة
مجازات امتهاى پیشین براى تذکر و پندگیرى آیندگان
ضرورت مطالعه در تاریخ و پندگیرى از سرگذشت پیشینیان
كلمات كليدي :پندگیرى از تاریخ ,عوامل پندگیرى ,امتهاى پیشین ,سرگذشت پیشینیان ,پندگیرى از تاریخ ,مطالعه در تاریخ ,مجازات امتها ,

نقش انذار در رویکرد انسان به دین و خداپرستی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 10 سوره : الطلاق
نقش عقل و ایمان در خداترسی و ایمنی از نزول عذاب
نقش کفر و نادانی در بی اثربودن تذکر و موعظه
مهیابودن عذاب شدید خداوند براى امتهاى سرکش
نقش...
كلمات كليدي :آثار انذار ,آثار ایمان ,آثار جهل ,آثار عقل ,آثار کفرورزى ,عذاب الهی ,آثار انذار ,برحذربودن از عذاب ,راهنمائی بشر ,ضرورت پرهیزگارى ,موانع پندپذیرى ,پندگیرى از پیشینیان ,پندگیرى از تاریخ ,عوامل خداپرستی ,ضرورت خداترسی ,عوامل خداترسی ,عوامل دیندارى ,امتهاى سرکش ,عذاب امتها ,نزول قرآن ,

روش قرآن در ارشاد مردم از طریق بیان داستانهاى امتهاى هلاک شده پیشین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 37 سوره : ق
روش قرآن در ارشاد مردم از طریق بیان داستانهاى امتهاى هلاک شده پیشین
عبرت‌پذیرى انسان عاقل و هشیار از تاریخ و سرگذشت پیشینیان
نقش عقل و گوش فرادادن...
كلمات كليدي :ارشاد قرآن ,ارشاد مردم ,پندگیرى از پیشینیان ,پندگیرى از تاریخ ,عوامل پندگیرى ,امتهاى پیشین ,داستان پیشینیان ,تفکر در تاریخ ,روش تبلیغ ,عوامل هدایت ,ارشاد قرآن ,قرآن و داستان ,

هلاکت امتهاى پیشین در پی انکار خدا و رسولان او با عذابی سخت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : الملک
هلاکت امتهاى پیشین در پی انکار خدا و رسولان او با عذابی سخت
ضرورت پندگیرى از تاریخ و سرگذشت پیشینیان
نقش مطالعه تاریخ و سرگذشت امتهاى پیشین...
كلمات كليدي :افول تمدنها ,انکار پیامبران ,انکار خدا ,پندگیرى از تاریخ ,عوامل پندگیرى ,سرگذشت پیشینیان ,مطالعه تاریخ ,افول تمدنها ,عوامل خداشناسی ,رویکرد به دین ,عذاب امتها ,هلاکت امتها ,

نابودى اصحاب فیل به قدرت لایزال الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 1 سوره : الفیل
بازگویی داستان اصحاب فیل براى پندگیرى مردم
نابودى اصحاب فیل به قدرت لایزال الهی
كلمات كليدي :اصحاب فیل ,اصحاب فیل ,پندگیرى از تاریخ ,عوامل پندگیرى ,داستانهاى قرآن ,اصحاب فیل ,اصحاب فیل ,

تهدید خداوند نسبت به منکران قرآن با یادآورى کیفر امتهاى پیشین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : البروج
تهدید خداوند نسبت به منکران قرآن با یادآورى کیفر امتهاى پیشین
كلمات كليدي :انکار قرآن ,پندگیرى از تاریخ ,عوامل پندگیرى ,امتهاى پیشین ,عذاب امتها ,انکار قرآن ,

ارزش سیر و سفر براى پندگیرى و مشاهده نشانه‌هاى الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : الانعام
ارزش سیر و سفر براى پندگیرى و مشاهده نشانه‌هاى الهی
سرنوشت شوم تکذیب کنندگان پیامبران
سرنوشت شوم تکذیب‌کنندگان پیامبران
كلمات كليدي :پندگیرى از آثار باستانی ,ارزش سفر ,پندگیرى از آثار باستانی ,پندگیرى از آثار باستانی ,تکذیب پیامبران ,کیفر کفر ,

هلاکت فرعون با عذاب الهی براى عبرت گرفتن مردم از او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 26 سوره : النازعات
هلاکت فرعون با عذاب الهی براى عبرت گرفتن مردم از او
افکندن فرعون و سپاهیان او در دریا
كلمات كليدي :عذاب الهی ,پندگیرى از تاریخ ,عوامل پندگیرى ,عذاب الهی ,هلاکت فرعون ,

بیان سرگذشت پیشینیان در قرآن براى پندگیرى مردم از آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 4 سوره : القمر
بیان سرگذشت پیشینیان در قرآن براى پندگیرى مردم از آن
كلمات كليدي :پندگیرى از تاریخ ,امتهاى پیشین ,پندگیرى از تاریخ ,قصص قرآن ,

كلمات كليدي مشابه :
عوامل پندگیرى
پندگیرى از دین
پندگیرى از طبیعت
پندگیرى از پیشینیان
پندگیرى از تاریخ
پندگیرى از قرآن
موانع پندگیرى
پندگیرى پرهیزگاران
محرومیت از پندگیرى
پندگیرى انسان
پندگیرى خردمندان
پندگیرى مشرکان
پندگیرى از تبهکاران
پندگیرى از عذاب
پندگیرى از نعمت