خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  1782   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
ارائه آیات خداوند در طبیعت به انسانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 53 سوره : فصلت
ارائه آیات خداوند در طبیعت به انسانها
احاطه و حضور و سیطره خداوند در تمامی اشیا
آشکارى حقانیت خداوند و تدبیر وى در تمام شؤون آفرینش
گواهی...
كلمات كليدي :آیات خداوند ,آیات در طبیعت ,ارائه آیات ,احاطه خداوند ,تدبیر خداوند ,حضور خداوند ,حقانیت خداوند ,آیات خداوند ,سیطره خداوند ,شک در خداوند ,گواهی خداوند ,شک کفار ,

ضرورت شنیدن اوصاف خداوند از بندگان پاک و صافی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 159 سوره : الصافات
تعالی خداوند از تمام اوصاف جاهلانه و خیالپردازىهاى واهی
ضرورت شنیدن اوصاف خداوند از بندگان پاک و صافی
تعالی خداوند از تمام اوصاف جاهلانه...
كلمات كليدي :اوصاف خداوند ,تنزیه خداوند ,اوصاف خداوند ,خداوند و مخلصین ,خیال پردازى درباره خداوند ,گفتگو درباره خداوند ,

خطاکارى انسانها و مداراى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 45 سوره : فاطر
آگاهی و داورى خداوند پیرامون اعمال آدمی
حلم و غفران الهی در هدایت و هلاکت امم
لزوم مغتنم شمردن فرصت براى توبه از خطا
مداراى خداوند در بازخواست...
كلمات كليدي :خطاکارى آدمی ,خداوند و اعمال ,حلم الهی ,هلاکت امم ,توبه از خطا ,خداوند و انسانها ,خداوند وانسان ,داورى خداوند ,علم خداوند ,غفران خداوند ,مداراى خداوند ,خطاکارى آدمی ,مدارا در عذاب ,مدت عمر ,مغتنم شمردن فرصت ,مغتنمشمردن فرصت ,

عهد آدمی با خداوند در پرستش او و ترک شرک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 61 سوره : یس
پرستش خداوند، راه پایدار سعادت و هدایت
عهد آدمی با خداوند در پرستش او و ترک شرک
صراط مستقیم، دلبستگی به خداوند فقط
فساد بزرگ بستن راه هدایت...
كلمات كليدي :پرستش خداوند ,پرستش خداوند ,ترک شرک ,پرستش خداوند ,پرستش خداوند ,عهد با خداوند ,دلبستگی به خداوند ,راه سعادت ,راه هدایت ,صراط مستقیم ,

اجازه انتقام‌گیرى و معامله به مثل براى مظلوم، به اقتضاى عفو و آمرزش خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 60 سوره : الحج
اجازه انتقام‌گیرى و معامله به مثل براى مظلوم، به اقتضاى عفو و آمرزش خداوند
حق مشروع انسان براى دفاع دربرابر ظلم و ستم
وعده یارى خداوند نسبت...
كلمات كليدي :آمرزش خداوند ,انتقام از ظالم ,حقوق انسان ,آمرزش خداوند ,عفو خداوند ,وعده خداوند ,یارى خداوند ,دفاع دربرابر ظلم ,دفاع در برابر ظلم ,

منزلت بلند نوح (ع) نزد خداوند و عنایت خاص خداوند به او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 75 سوره : الصافات
مناجات نوح (ع) با خداوند درباره شرک و لجاجت مردم
منزلت بلند نوح (ع) نزد خداوند و عنایت خاص خداوند به او
توسل قوم نوح به نقشه‌هاى عظیم شیطانی...
كلمات كليدي :نوح نزد خداوند ,نوح و خداوند ,قوم نوح ,مناجاتهاى نوح ,منزلت نوح ,نوح نزد خداوند ,مقابله با نوح ,نوح در کشتی ,نوح و خانواده اش ,

تعالی و تنزه خداوند از تمامی اوصاف جاهلان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 180 سوره : الصافات
تعالی و تنزه خداوند از تمامی اوصاف جاهلان
كلمات كليدي :اوصاف خداوند ,تنزیه خداوند ,اوصاف خداوند ,خیال پردازى درباره خداوند ,

فریادرسی خداوند از مظلومان به اقتضاء شنوایی و بینایی او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 61 سوره : الحج
فریادرسی خداوند از مظلومان به اقتضاء شنوایی و بینایی او
قدرت خداوند بر انتقام از ظالم بدلیل قدرت بی پایانش در پهنه هستی
جایگزین شدن شب و روز...
كلمات كليدي :بینائی خدا ,بینائی خدا ,شنوائی خدا ,خداوند و ستمدیدگان ,خداوند و ستمگران ,فریادرسی خداوند ,قدرت خداوند ,شب و روز ,

ضرورت شنیدن اوصاف خداوند از بندگان پاک و صافی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 160 سوره : الصافات
ضرورت شنیدن اوصاف خداوند از بندگان پاک و صافی
كلمات كليدي :اوصاف خداوند ,اوصاف خداوند ,خداوند و مخلصین ,گفتگو درباره خداوند ,

سهولت ازبین بردن مردم و آفرینش خلقی دیگر براى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 17 سوره : فاطر
بی‌نیازى مطلق خداوند از مردم و طاعات و عبادات آنها
سهولت ازبین بردن مردم و آفرینش خلقی دیگر براى خداوند
كلمات كليدي :آفرینش و خداوند ,بی نیازى خداوند ,آفرینش و خداوند ,خداوند و انسانها ,خداوند و طاعات ,طاعات مردم ,

كلمات كليدي مشابه :
نام خداوند
یاد خداوند
نعم خداوند
روح خداوند
علم خداوند
فضل خداوند
بیم از خداوند
عزت خداوند
سخن خداوند
امر خداوند
قهر خداوند
عرش خداوند
حلم خداوند
نور خداوند
خشم خداوند