خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  451   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
اعتراف مشرکان به انتساب و تدبیر به خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 61 سوره : العنکبوت
نکوهش کافران در رهاکردن خداوند و تکیه بر غیر او
اعتراف مشرکان به انتساب و تدبیر به خداوند
كلمات كليدي :اعتراف مشرکان ,تکیه بر غیرخداوند ,مشرکان و خداوند ,عقیده مشرکان ,اعتراف مشرکان ,اعتراف مشرکان ,نکوهش کافران ,

سلب آزادى عقیده و دین ازسوى کافران و مشرکان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 88 سوره : الاعراف
سلب آزادى عقیده و دین ازسوى کافران و مشرکان
تهدید به اخراج شعیب و مؤمنان از دیارشان از سوى کافران
كلمات كليدي :آزادى دین ,آزادى عقیده ,سلب آزادى ,اخراج شعیب ,اخراج مؤمنان ,استبداد کافران ,استبداد مشرکان ,آزادى دین ,شعیب و قوم او ,

اعتراف مشرکان به تدبیر الهی و زنده گردیدن زمین بوسیله آب به دست خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 63 سوره : العنکبوت
اعتراف مشرکان به تدبیر الهی و زنده گردیدن زمین بوسیله آب به دست خداوند
ستایش خداوند بر خلق و تدبیر عالم
كلمات كليدي :احیاء زمین ,اعتراف مشرکان ,تدبیر خداوند ,خالقیت خداوند ,خداوند و مشرکان ,ستایش خداوند ,احیاء زمین ,عقیده کفار ,

حکم مشرکان در نحوه تقسیم سهم خدا و بتان از کشت و دام
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 136 سوره : الانعام
حکم مشرکان در رسیدن سهم خدا از کشت و دام به بتان
شریک قراردادن براى خدا در ثمرات و نعم الهی
تقبیح داورى مشرکان در نحوه تقسیم سهم خدا و بتان...
كلمات كليدي :احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,اسلام و جاهلیت ,سهم بتان ,سنت جاهلی ,سهم خدا ,خیرات مشرکان ,مبارزه با شرک ,مقررات شرک آمیز ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,مشرکان مکه ,

حکم مشرکان مبنی بر اختصاص بخشی از حیوانات و محصولات کشاورزى به بتها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 138 سوره : الانعام
تحریم بعضی دامها و زراعتها از سوى مشرکان بر خود آنان
خوددارى مشرکان از ذکر نام خدا در وقت ذبح برخی حیوانات
حکم مشرکان مبنی بر اختصاص بخشی...
كلمات كليدي :احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,هدیه به بت ,تحریمات مشرکان ,مشرکان جاهلیت ,ذبح حیوانات ,دروغ بستن به خدا ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,هدیه بلقیس ,

مخالفت اسلام با تحمیل عقاید
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 256 سوره : البقرة
آشکارشدن راه از بیراهه
عدم اجبار در دین
منع از اجبار دیگران بر پذیرش دین
اسلام دین عقل و منطق نه اجبار و زور
کفرورزى به طاغوت زمه ایمان...
كلمات كليدي :آزادى عقیده ,هدایت آشکار ,اجبار در دین ,عقل در اسلام ,ایمان به خدا ,کفر و ایمان ,راه باطل ,راه و بیراهه ,پذیرش دین ,پرهیز از زور ,تحمیل دین ,تحمیل عقاید ,راه حق ,علم خدا ,دستاویز محکم ,دین عقل ,دین مطلق ,هدایت دینی ,کفر به طاغوت ,آزادى عقیده ,هدایت آدم ,

عملکرد یکسان مشرکان با مشرکان مستکبر پیشین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 33 سوره : النحل
تهدید مشرکان مستکبر به آمدن ملائک قبض روح به سوى آنان و یا رسیدن عذاب
نفی ستم از خداوند نسبت به مشرکان
ستم مشرکان به خویشتن
عملکرد یکسان...
كلمات كليدي :تشابه مشرکان ,تهدید به مستکبران ,تهدید به مشرکان ,خدا و مشرکان ,عدالت خدا ,قبض روح ,ستم به خود ,ستمکارى مشرکان ,فرارسیدن عذاب ,عملکرد مشرکان ,تشابه مشرکان ,

بی یاوربودن مشرکان دربرابر مجازات خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 71 سوره : الحج
شرکورزیدن به خداوند نوعی ظلم
دلیل و برهان نداشتن مشرکان در شرک خود
بی یاوربودن مشرکان دربرابر مجازات خداوند
تعریض به مشرکان براى پرستش جاهلانه...
كلمات كليدي :مجازات الهی ,انواع ظلم ,برهان بر شرک ,بی یاورى مشرکان ,تعریض به مشرکان ,جهل مشرکان ,شرک به خدا ,دلیل مشرکان ,عذاب مشرکان ,مجازات الهی ,معبودان مشرکان ,

واهمه گروهی از مسلمانان از فقر دراثر تحریم ورود مشرکان به مکه
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 28 سوره : التوبة
بی‌نیاز گراداندن مسلمانان توسط خداوند به فضل او
واهمه گروهی از مسلمانان از فقر دراثر تحریم ورود مشرکان به مکه
اتصاف خداوند به دانایی و...
كلمات كليدي :برائت از مشرکان ,بی نیازى مسلمانان ,ترس از فقر ,حکمت خدا ,دانایی خدا ,فضل خدا ,مشرکان در مسجدالحرام ,برائت از مشرکان ,نگرانی مسلمانان ,برائت از مشرکان ,مشرکان در مکه ,ناپاکی مشرکان ,شناخت ناپاکان ,

مجادله مشرکان با ابراهیم درمورد شرک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 80 سوره : الانعام
گفتگوى ابراهیم با مشرکان قوم خود
نفوذ اراده و مشیت الهی در عالم هستی
ترسهاى موهوم به عنوان منشا بت‌پرستی
مجادله مشرکان با ابراهیم درمورد...
كلمات كليدي :ابراهیم و مشرکان ,ابراهیم و مشرکان ,قوم ابراهیم ,اراده خدا ,منشاء بت پرستی ,ترسهاى موهوم ,خدا و جهان ,مشیت خدا ,ابراهیم و مشرکان ,ابراهیم و مشرکان ,ابراهیم و مشرکان ,ابراهیم و مشرکان ,

كلمات كليدي مشابه :
عقیده مشرکان
آزادى عقیده
عقیده کفار
اخلاص در عقیده
بازتاب عقیده
معیار در عقیده
عقیده پیامبر
مشرکان و خدا
مشرکان خدا
روش مشرکان
عجز مشرکان
خدا و مشرکان
قتل مشرکان
مرگ مشرکان
مشرکان عاد