خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  97   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
تلاش عیسی (ع) جهت پیشگیرى از اعتقاد مردمان به الوهیت او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 51 سوره : آل عمران
صراط مستقیم طریق یکتاپرستی و توحید در عبودیت
تاکید عیسی (ع) بر ربوبیت خداوند
تاکید عیسی (ع) بر عبودیت او نسبت به خداوند
تلاش عیسی (ع) جهت...
كلمات كليدي :الوهیت عیسی ,توحید در عبودیت ,ربوبیت خدا ,راه یکتاپرستی ,صراط مستقیم ,عبودیت عیسی ,الوهیت عیسی ,هدایت عیسی ,معبود یکتا ,

نامعقول بودن اعتقاد به الوهیت عیسی (ع) پس از روشنی ادله ابطال کننده آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 75 سوره : المائدة
غذا خوردن عیسی (ع) و مریم (ع) دلیلی بر نفی الوهیت ازآنان
نامعقول بودن اعتقاد به الوهیت عیسی (ع) پس از روشنی ادله ابطال کننده آن
شباهت حضرت...
كلمات كليدي :اعتقادات نصارا ,الوهیت عیسی ,الوهیت مریم ,انسانیت عیسی ,بندگی عیسی ,عیسی و پیامبران ,تولد عیسی ,درستکارى مریم ,راستگویی مریم ,ستایش مریم ,عبودیت عیسی ,غذا خوردن عیسی ,منزلت عیسی ,نبوت عیسی ,غذا خوردن مریم ,نبوت در دودمان ابراهیم ,اعتقادات نصارا ,

آفرینش عیسی (ع) ازطریق اسباب غیرطبیعی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 171 سوره : النساء
آفرینش عیسی (ع) ازطریق اسباب غیرطبیعی
احتجاج با مسیحیان درباره الوهیت عیسی (ع)
انکار الوهیت عیسی (ع) و انحصار شان او در نبوت و پیامبرى
دعوت...
كلمات كليدي :آفرینش عیسی ,آفرینش نامعهود ,احتجاج با نصارا ,الوهیت عیسى ,الوهیت عیسی ,انسانیت عیسی ,انکار تثلیث ,ایمان به پیامبران ,ایمان به خدا ,ایمان نصارا ,پیامبرى عیسی ,نصارا و تثلیث ,توحید خدا ,نصارا و توحید ,تولد عیسی ,مالک جهان ,روحی از خدا ,سخن درباره بر خدا ,فرزند داشتن خدا ,کلمه خدا ,مالکیت خدا ,مسیحیان و خدا ,وکالت خدا ,غلو در دین ,روح عیسی ,سخن ناحق ,عبودیت عیسی ,آفرینش عیسی ,عیسى در قرآن ,کلمه بودن عیسی ,مسیحیان و غلو ,مالکیت مطلق ,ناچیزى دنیا ,یهودیان ساحل نشین ,انحصارطلبی نصارا ,نصارا و انکار حق ,وکالت پیامبر ,

قصد یهودیان به ایذاء و آزار عیسی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 110 سوره : المائدة
قدرت عیسی بر دمیدن حیات، شفاى بیماران و احیاى مردگان به اذن خداوند
متهم کردن عیسی به سحر از سوى برخی یهودیان
قدرت پیامبران بر خوارق عادت...
كلمات كليدي :آزاردادن عیسی ,آفرینش بوسیله عیسی ,اتهام علیه عیسی ,احیاء بوسیله عیسی ,اذن خدا ,معجزات انبیاء ,تعلیم انجیل ,عیسی و بنی اسرائیل ,شفاء بوسیله عیسی ,تعلیم به عیسی ,تعلیم تورات ,تعلیم حکمت ,تعلیم کتاب ,تفضل بر عیسی ,تفضل بر مریم ,عیسی و دمیدن حیات ,حیله گرى یهود ,خداوند و عیسی ,خوارق عادت ,عیسی و روح القدس ,زندگی عیسی ,سخن گفتن عیسی ,علوم عیسی ,آزاردادن عیسی ,عیسی در گهواره ,عیسی و یهود ,فضائل عیسی ,معجزات عیسی ,نجات عیسی ,نجات صالح ,حکومت یهود ,عوام یهود ,

جاهل بودن کسانی که در کار عیسی اختلاف کردند به وى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 157 سوره : النساء
رد اعتقاد بنی‌اسرائیل به کشته شدن عیسی (ع)
تلاش بنی‌اسرائیل براى کشتن عیسی (ع) با وجود اعتراف به پیامبربودن او
ناکام ماندن بنی‌اسرائیل...
كلمات كليدي :اختلاف در کار عیسی ,اعتقادات بنی اسرائیل ,بنی اسرائیل و عیسى ,بنی اسرائیل و عیسی ,پیامبرى عیسی ,تصلیب عیسی ,اختلاف در کار عیسی ,کشتن عیسی ,کشتی عیسی ,اختلاف در کار عیسی ,

بشارت خداوند به مریم (ع) درمورد زنده ماندن عیسی (ع) تا سنین کهولت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 46 سوره : آل عمران
بشارت خداوند به مریم (ع) درمورد زنده ماندن عیسی (ع) تا سنین کهولت
دعوت مردم به حق توسط عیسی (ع) در دوران کودکی و میانسالی
برخوردارى عیسی (ع)...
كلمات كليدي :بشارت به مریم ,بشارت خدا ,دعوت به حق ,رسالت عیسی ,مقام صالحان ,عمر عیسی ,عیسی در گاهواره ,کودکی عیسی ,معجزات عیسی ,مقام عیسی ,بشارت به مریم ,

بیان حکم موارد مورد اختلاف توسط عیسی (ع)
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 63 سوره : الزخرف
آوردن دلایل آشکار توسط عیسی (ع)
آوردن حکمت توسط عیسی (ع)
بیان حکم موارد مورد اختلاف توسط عیسی (ع)
كلمات كليدي :عیسی (ع) و اختلافات ,عیسی (ع) و بینات ,عیسی (ع) و حکمت ,عیسی (ع) و اختلافات ,

اعطاى کتاب آسمانی به عیسی (ع)
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 30 سوره : مریم
اعتراف به بندگی، نخستین پیام حضرت عیسی به امت خود
سخن گفتن حضرت عیسی در گهواره
نبوت حضرت عیسی در کودکی
اعطاى کتاب آسمانی به عیسی (ع)
انحصار...
كلمات كليدي :کتاب آسمانی ,بندگی عیسی ,پیام به مسیحیان ,پیام عیسی ,سخن گفتن عیسی ,عیسی در کودکی ,عیسی در گهواره ,کتاب عیسی ,نبوت عیسی ,کتاب آسمانی ,

نامگذارى عیسی (ع) ازسوى خداوند به مسیح
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 45 سوره : آل عمران
ماموریت فرشتگان در ابلاغ بشارت خدا به مریم (ع) درمورد تولد عیسی (ع)
معرفی عیسی (ع) به‌عنوان کلمه خدا
سخن گفتن فرشتگان با مریم (ع)
وجاهت وعزت...
كلمات كليدي :نامگذارى الهی ,بشارت به مریم ,بشارت خدا ,تولد عیسی ,کلمه خدا ,سخن گفتن فرشتگان ,عزت عیسی ,معرفی عیسی ,مقام عیسی ,نام نهادن بر عیسی ,وجاهت عیسی ,فرشتگان و مریم ,مقام مقربان ,نام مسلمین ,نامگذارى الهی ,مهر نهادن بر دل ,سوگند به وتر ,

بیان آثار شرک براى بنی‌اسرائیل توسط عیسی (ع)
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 72 سوره : المائدة
ارتکاب ظلم از سوى انسان دراثر اعتقاد به شرک
اعتراف عیسی (ع) به عبودیت خویش و ربوبیت خداوند
کافرشدن گروهی از مسیحیان که می‌گفتند : "خدا همان...
كلمات كليدي :آثار شرک ,آثار شرک ,اعتراف عیسی ,اعتقادات نصارا ,الوهیت خدا ,الوهیت عیسی ,بندگی عیسی ,عیسی و بنی اسرائیل ,محرومیت از بهشت ,تعالیم عیسی ,تنهایی ظالمان ,دعوت به توحید ,ربوبیت خدا ,مشرکان در دوزخ ,آثار شرک ,آثار شرک ,کیفر ظالمان ,مصادیق ظلم ,کفر نصارا ,

كلمات كليدي مشابه :
عبودیت عیسی
عبودیت نوح
سرپیچی از عبودیت
توحید در عبودیت
ربوبیت و عبودیت
عبودیت ابراهیم
عبودیت پیامبر
تمرد از عبودیت
مقام عبودیت
عبودیت فرشتگان
عبودیت موسی
کفر به عیسی
روح عیسی
خدا و عیسی (ع)
علم عیسی