خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  283   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
تاکید خداوند بر برحق بودن پیامبر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 79 سوره : النمل
تاکید خداوند بر برحق بودن پیامبر
مامورشدن پیامبر به توکل بر خداوند
كلمات كليدي :بر حق بودن پیامبر ,بر حق بودن پیامبر ,پیامبر و خدا ,توکل بر خدا ,بر حق بودن پیامبر ,

بشر بودن صالح، دستاویز قوم در سرپیچی از او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 153 سوره : الشعراء
بشر بودن صالح، دستاویز قوم در سرپیچی از او
تهمت مسحورشدن به صالح (ع) بجاى پذیرش پندهاى وى
كلمات كليدي :بشر بودن صالح ,بشر بودن صالح ,تهمت به صالح ,بهانه جوییهاى ثمودیان ,سرپیچی از صالح ,بشر بودن صالح ,

انبیاء مردمانی عادى با غرائز انسانی و نیاز به خورد و خوراک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : الانبیاء
مرگ و حیات عادى انبیاء در دنیا
انبیاء مردمانی عادى با غرائز انسانی و نیاز به خورد و خوراک
انبیاء، مردانی عادى از میان مردم
كلمات كليدي :بشر بودن انبیاء ,حیات انبیاء ,مرگ انبیاء ,هویت انبیاء ,بشر بودن انبیاء ,بشر بودن انبیاء ,

آگاهی دانشمندان اهل کتاب از بشر بودن انبیاء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : الانبیاء
انبیاء، مردانی عادى از میان مردم
آگاهی دانشمندان اهل کتاب از بشر بودن انبیاء
بازگویی خبر هولناک قیامت براى پیامبر
كلمات كليدي :بشر بودن انبیاء ,بشربودن انبیاء ,شناخت انبیاء ,هویت انبیاء ,دانشمندان اهل کتاب ,بشر بودن انبیاء ,بشر بودن انبیاء ,هولناکی قیامت ,

انتفاء ابوت پیامبر (ص) براى مردى از مردان زمان خویش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : الاحزاب
انتفاء ابوت پیامبر (ص) براى مردى از مردان زمان خویش
محمد (ص)، فرستاده خدا و خاتم پیامبران
ستایش پیامبر (ص) بعنوان رسول خدا و خاتم انبیاء
علم...
كلمات كليدي :پدر بودن پیامبر ,پدر بودن پیامبر ,پسران پیامبر ,پدر بودن پیامبر ,پیامبر خاتم ,خاتم پیامبران ,مدح پیامبر ,دانایی خدا ,علم خدا ,فرستاده خدا ,رسول خداوند ,

خالی بودن و پر بودن معده چه نقشی در درک حکمت دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
آن گاه که معده خالى باشد ، دل حکمت را مى‏پذیرد ؛ زمانى که معده پر باشد دل حکمت را بیرون مى‏افکند .
كلمات كليدي :آشپزخانه , خانه ,

امی بودن پیامبر (ص) در نوشتن و خواندن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 48 سوره : العنکبوت
شک و شبهه مردم در حقانیت دعوت پیامبر (ص) درصورت باسوادى او قبل از نبوت
امی بودن پیامبر (ص) در نوشتن و خواندن
خطا و گمراهی گمان قطع رشته هدایت...
كلمات كليدي :امی بودن پیامبر ,باسواد نبودن پیامبر ,امی بودن پیامبر ,امی بودن پیامبر ,پیامبر (ص) و خواندن ,پیامبر (ص) و نوشتن ,حقانیت پیامبر ,رشته نبوت ,وحی و نبوت ,نوشابه جهنم ,

گواه بودن خداوند بر تمامی امور
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 55 سوره : الاحزاب
توصیه به پرواى از خدا
گواه بودن خداوند بر تمامی امور
محرمیت پدر و پسر و برادر و برادرزاده و خواهرزاده و غلامان براى زن
كلمات كليدي :گواه بودن خداوند ,پروا از خداوند ,گواه بودن خداوند ,محارم زن ,گواه بودن خداوند ,

ظلم بودن شرک به خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : الفرقان
ظلم بودن شرک به خداوند
گرفتارشدن مشرکان به عذاب بزرگ در روز قیامت
تکذیب مشرکان ازسوى معبودانشان در قیامت
بسته بودن همه درها برروى مشرکان...
كلمات كليدي :ظلم بودن شرک ,ظلم بودن شرک ,ظلم بودن شرک ,عذاب مشرکان ,مشرکان در قیامت ,معبودان در قیامت ,مشرکان و معبودان ,

نظارت و آگاهی خداوند نسبت به اعمال بندگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 149 سوره : البقرة
تعیین کعبه یا مسجدالحرام به عنوان قبله مسلمانان
نظارت و آگاهی خداوند نسبت به اعمال بندگان
امر به پیامبر (ص) در روى نمودن بسوى قبله در همه...
كلمات كليدي :اعمال انسان ,قبله بودن مسجد الحرام ,اعمال انسان ,ماموریت پیامبر ,توجه به قبله ,علم خدا ,نظارت خدا ,عمل صالح ,قبله بودن کعبه ,قبله بودن مسجدالحرام ,قبله در نماز ,قبله مسلمانان ,فلسفه نماز ,

كلمات كليدي مشابه :
نیک بودن سعی
بشر بودن نوح
خیر بودن مال
ظلم بودن کفر
ظلم بودن شرک
بی اثر بودن ثروت
بی اثر بودن فرزند
نیک بودن زکات
بشر بودن پیامبران
در پرده بودن دل
یقینی بودن مرگ
حکیم بودن خدا
عزیز بودن خدا
لغو بودن دنیا
فاعل بودن خدا