خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  69   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
شناسایی واقعیت آدمیان از چهره و سیمایشان در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 48 سوره : الاعراف
سرزنش دوزخیان به علت استکبار از پذیرش حق و شیفتگی به دنیا
سخن گفتن اصحاب اعراف با دوزخیان
شناسایی واقعیت آدمیان از چهره و سیمایشان در قیامت
كلمات كليدي :شناسایی آدمیان ,استکبار از حق ,اصحاب اعراف ,انسان در قیامت ,شیفتگی به دنیا ,سرزنش دوزخیان ,شناسایی آدمیان ,

شناسایی اهل بهشت و دوزخ از سیماى آنان توسط رجال اعراف
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 46 سوره : الاعراف
سلام اصحاب اعراف بر بهشتیان
قرارگرفتن اصحاب اعراف برفراز حجاب میان بهشت و دوزخ
شناسایی اهل بهشت و دوزخ از سیماى آنان توسط رجال اعراف
حایل...
كلمات كليدي :اصحاب اعراف ,اصحاب اعراف ,اصحاب اعراف ,اصحاب اعراف ,اصحاب اعراف ,اصحاب اعراف ,بهشتیان و دوزخیان ,شناسایی بهشتیان ,شناسایی دوزخیان ,

روى گردانی اکثر مردم از حق به علت عدم توانایی آنان بر شناسایی آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 24 سوره : الانبیاء
درخواست دلیل و برهان براى اثبات معبودانی غیر از خداوند
روى گردانی اکثر مردم از حق به علت عدم توانایی آنان بر شناسایی آن
كلمات كليدي :اعراض از حق ,بطلان شرک ,اعراض از حق ,شناسایی حق ,

بریان شدن گوشت صورت دوزخیان با آبی همچون مس گداخته
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : الکهف
اختیار انسان در گرویدن و یا انکار حق
پیام پیامبر مبنی بر رسیدن سخن حق از سوى پروردگار
بریان شدن گوشت صورت دوزخیان با آبی همچون مس گداخته
آتش...
كلمات كليدي :آب جهنم ,اختیار انسان ,انکار حق ,سخن پروردگار ,پیام پیامبر ,آب جهنم ,واردان به جهنم ,سخن حق ,گرویدن به حق ,دوزخیان به دنبال فریادرس ,صورت دوزخیان ,یارى رساندن به دوزخیان ,کیفر ظالم ,یارى رزمندگان ,

زقوم و آب سوزان جهنم، تنها خوردنی و نوشیدنی دوزخیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 56 سوره : الواقعة
زقوم و آب سوزان جهنم، تنها خوردنی و نوشیدنی دوزخیان
رهنگیرى طلبکار، جایگزین تنظیم سند و قرارداد
كلمات كليدي :خوردنی دوزخیان ,خوردنی دوزخیان ,نوشیدنی دوزخیان ,نوشتن قرارداد ,

ذوبشدن درون بدن و پوست تن دوزخیان درپی ریختن آب جوشان بر آنها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : الحج
ذوبشدن درون بدن و پوست تن دوزخیان درپی ریختن آب جوشان بر آنها
كلمات كليدي :عذاب دوزخیان ,عذاب دوزخیان ,

آگاهی دوزخیان از بهره‌ورى بهشتیان در بهشت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 50 سوره : الاعراف
آگاهی دوزخیان از بهره‌ورى بهشتیان در بهشت
سخن گفتن دوزخیان با بهشتیان و درخواست آب و رزق الهی از آنان
تحریم آب و روزى بهشتی بر کافران
كلمات كليدي :آگاهی دوزخیان ,بهرورى بهشتیان ,بهره ورى بهشتیان ,دوزخیان و بهشتیان ,روزى بهشتی ,آگاهی دوزخیان ,کافران در قیامت ,

محرومیت دوزخیان از آشامیدن نوشابه‌هاى پاک و خنک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 24 سوره : النبأ
محرومیت دوزخیان از آشامیدن نوشابه‌هاى پاک و خنک
كلمات كليدي :عذاب دوزخیان ,عذاب دوزخیان ,

بی‌پناهی دوزخیان و نبودن یار و یاورى براى آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 35 سوره : الحاقة
بی‌پناهی دوزخیان و نبودن یار و یاورى براى آنان
كلمات كليدي :بی پناهی دوزخیان ,بی یاورى دوزخیان ,بی پناهی دوزخیان ,

بی‌ثمرى اعتراف دوزخیان به معجزات و براهین پیامبران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 49 سوره : غافر
بی‌ثمرى اعتراف دوزخیان به معجزات و براهین پیامبران
انحصار رهائی از عذاب دوزخ در پیروى از پیامبران
تمناى دوزخیان از نگهبانان جهنم براى کاستن...
كلمات كليدي :اعتراف بی ثمر ,اعترافات دوزخیان ,پیروى از انبیاء ,ایمان پس از مرگ ,اعتراف بی ثمر ,درخواست دوزخیان ,رهائی از دوزخ ,کفار در دوزخ ,راه نجات ,رهایی از دوزخ ,شدت عذاب ,فریاد کفار ,

كلمات كليدي مشابه :
شناسایی دوزخیان
شناسایی حق
شناسایی مستمندان
شناسایی آدمیان
شناسایی مؤمنان
شناسایی منافقان
شناسایی بهشتیان
وضع دوزخیان
صورت دوزخیان
تشنگی دوزخیان
تنهائی دوزخیان
نشانه دوزخیان
نفرین دوزخیان
عذاب دوزخیان
حسرت دوزخیان