خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  139   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
کارشکنی شیطان در برنامه‌ها و تصمیمات انبیاء و طرح القاءاتی از سوى او در آرزوى انبیاء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 52 سوره : الحج
کارشکنی شیطان در برنامه‌ها و تصمیمات انبیاء و طرح القاءاتی از سوى او در آرزوى انبیاء
محو القاءات شیطان درخواسته‌هاى انبیاء از سوى خداوند
وسوسه...
كلمات كليدي :آرزوى انبیاء ,القائات شیطان ,آرزوى انبیاء ,برنامه هاى انبیاء ,تثبیت انبیاء ,تعالیم انبیاء ,خواسته هاى انبیاء ,شیطان و انبیاء ,حکمت خداوند ,علم خداوند ,رسول و نبی ,شبهه افکنی شیطان ,شبهه پراکنی شیطان ,کارشکنی شیطان ,وسوسه شیطان ,کاهن نبودن پیامبر ,

استکبار بزرگان و اشراف قوم در مقابل دعوت پیامبران الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 75 سوره : الاعراف
استکبار بزرگان و اشراف قوم در مقابل دعوت پیامبران الهی
لجاجت مستکبران قوم ثمود در مقابل دعوت صالح
ایمان آوردن گروهی از طبقات مستضعف به...
كلمات كليدي :استکبار اشراف ,استکبار اشراف ,اشراف و پیامبران ,ثمود و صالح ,کافران ثمود ,مؤمنان ثمود ,مستضعفان ثمود ,مستکبران ثمود ,رسالت صالح ,شبهه پراکنی مستکبران ,شبهه پراکنی مشرکان ,مشرکان و صالح ,مؤمنان پرهیزگار ,

رسوایی دنیوى و آتش دوزخ براى گمراه کنندگان مردم از راه خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 9 سوره : الحج
تکبر منشاء چون و چرا درباره خدا
شبهه پراکنان در مسائل اعتقادى در معرض کیفر دنیوى و اخروى خداوند
هشدار از القاء شبهاتی که موجب انحراف دیگران...
كلمات كليدي :آتش دوزخ ,آثار تکبر ,شبهه در اعتقادات ,القاء شبهه ,مجادله جاهلانه ,مجادله درباره خدا ,رسوایی دنیا ,رسوایی دنیوى ,آتش دوزخ ,عذاب دوزخ ,رسوائی دنیا ,رسوائی دنیوى ,گمراه ساختن مردم ,کیفر شبهه پراکنی ,گمراه کردن دیگران ,کیفر گمراه کنندگان ,

سوگندخوردن شیطان براى آدم و حوا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 21 سوره : الاعراف
حیله شیطان در فریب دادن انسان با تظاهر به خیرخواهی
سوگندخوردن شیطان براى آدم و حوا
كلمات كليدي :شیطان و آدم ,شیطان و انسان ,شیطان و حواء ,حیله شیطان ,سوگند شیطان ,شیطان و آدم ,

دعوت انسان به شرک و گناه از سوى شیطان و اجابت او از سوى مردم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 22 سوره : ابراهیم
دعوت انسان به شرک و گناه از سوى شیطان و اجابت او از سوى مردم
بیزارى جستن شیطان از شرک پیروانش در قیامت
ظلم بودن تبعیت از شیطان
ناتوانی...
كلمات كليدي :اجابت شیطان ,شیطان و انسان ,بیزارى جستن شیطان ,شیطان و پیروان او ,تبعیت از شیطان ,دادرسی در قیامت ,دعوت به شرک ,دعوت به گناه ,روز قیامت ,اجابت شیطان ,شیطان و فریب خوردگان ,فریب خوردگان شیطان ,قدرت شیطان ,کلام شیطان ,مصداق ظلم ,عذاب گناهکاران ,

تاکید فرعون بر ساحرى موسی براى القاء شبهه در مردم و اطرافیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 34 سوره : الشعراء
حق‌پوشی و نسبت نارواى فرعون به موسی پس از مشاهده معجزات او
تاکید فرعون بر ساحرى موسی براى القاء شبهه در مردم و اطرافیان
كلمات كليدي :القاء شبهه ,پاسخ به موسی ,حق پوشی فرعون ,ساحر خواندن موسی ,القاء شبهه ,فرعون در برابر موسی (ع) ,فرعون و موسی (ع) ,معجزات موسی ,فرعون دربرابر موسی (ع) ,

نقش تسلط شیطان بر انسان در فراموشی یاد خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : المجادلة
منافقان، حزب شیطان و پیروان او
زیانکار بودن حزب شیطان
احاطه و تسلط شیطان بر قلب منافقان
نقش تسلط شیطان بر انسان در فراموشی یاد خدا
نقش...
كلمات كليدي :شیطان و انسان ,پیروان شیطان ,پیروى از شیطان ,تسلط شیطان ,حزب شیطان ,فراموش کردن خدا ,یاد خدا ,شیطان و انسان ,شیطان و منافقان ,منافقان و شیطان ,

ادعاى شیطان مبنی بر ترس او از خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 48 سوره : الانفال
شدت عذاب الهی
ایجاد غرور و توهم شکست ناپذیرى در دلهاى مشرکان در جنگ بدر بدست شیطان
وعده شیطان به کمک و یارى به مشرکان در جنگ بدر
رویگردانی...
كلمات كليدي :ادعاى شیطان ,عذاب الهی ,جنگ بدر ,شیطان در بدر ,مشرکان در بدر ,ترس از خدا ,خدا ترسی شیطان ,ترفند شیطان ,تزیین عمل ,شدت عذاب ,ادعاى شیطان ,شیطان و مشرکان ,وعده شیطان ,غرور مشرکان ,وعده شکرگزارى ,

اعتراف شیطان به ترس از عذاب پروردگار عالمیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 16 سوره : الحشر
بیزارىجوئی شیطان از اعمال و کردار کافران و پیروان خود
اعتراف شیطان به ترس از عذاب پروردگار عالمیان
شیطانیبودن رفتار منافقان در خیانت به...
كلمات كليدي :عذاب پروردگار ,پیروان شیطان ,ترش شیطان ,خیانت پیشگی منافقان ,ترس شیطان ,شیطان در قیامت ,شیطان و کافران ,منافقان و شیطان ,نیرنگ بازى شیطان ,عذاب پروردگار ,همکارى با منافقان ,نیرنگ مشرکان ,همکارى با متجاوزان ,

دشمنی آشکار شیطان با انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 62 سوره : الزخرف
دشمنی آشکار شیطان با انسان
هشدار از وسوسه‌هاى شیطان
بی‌اعتنائی کفار به پندها و هشدارهاى پیامبر (ص)
كلمات كليدي :انسان و شیطان ,دشمن انسان ,دشمنیهاى شیطان ,انسان و شیطان ,هشدار از شیطان ,وسوسه هاى شیطان ,کفار در برابر هشدار ,

كلمات كليدي مشابه :
شبهه پراکنی شیطان
کیفر شبهه پراکنی
شبهه پراکنی مستکبران
شبهه پراکنی مشرکان
شبهه افکنی شیطان
شبهه در اعتقادات
القاء شبهه
شبهه کافران
کیفر شبهه افکنی
مجازات براى شبهه افکن
کفر شیطان
اثر شیطان
شیطان و آدم
شیطان و حوا
شیطان و عاد