خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  3   -  نمايش ركوردهاي 1تا 3
هدایت خداوند شامل کسانی که با تدبر و تعقل سخن حق را میپذیرد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : الزمر
صاحبدن، پیروان قرآن و عاملان به شریعت و متوجهان به خداوند
هدایت خداوند شامل کسانی که با تدبر و تعقل سخن حق را می‌پذیرد
صاحبدلان، پیروان قرآن...
كلمات كليدي :پذیرش حق ,پیروان قرآن ,پذیرش حق ,هدایت خداوند ,صاحبدلان و دیندارى ,ویژگیهاى صاحبدلان ,ویژگیهاى شتر ,

تاثیرنداشتن سخن حق در غافلان از یاد خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : الزخرف
تاثیرنداشتن سخن حق در غافلان از یاد خدا
سرکشی و رودرویی با خداوند، سد بزرگ هدایت بحق
كلمات كليدي :غفلت از خدا ,غفلت از خدا ,موانع هدایت ,

سخن حق از یک جوان
[ قالب : داستان ] [ مخاطب : عام ]
محدّثین و مورّخین حکایت کرده اند:

روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله ، به همراه برخی از اصحاب خود از محلّی عبور می نمود که به نوجوانی برخوردند و پیامبر خدا صلّی...
كلمات كليدي : جوانان ,

كلمات كليدي مشابه :
سخن حق
گفتن سخن حق