خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  266   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
پلیدى سبب زیان آدمی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 37 سوره : الانفال
تفکیک انسانهاى پاک‌سرشت از ناپاکان از طریق آزمایش الهی
اجتماع آلودگان و ناپاکان در دوزخ
پلیدى سبب زیان آدمی
روانبودن ازدواج مردان پاک...
كلمات كليدي :زیان آدمی ,آزمایش الهی ,آزمودن انسانها ,آلودگان در دوزخ ,اسباب زیان ,شناخت پاکان ,زیان آدمی ,شناخت ناپاکان ,ازدواج با ناپاکان ,

زیان آدمی دراثر محرومیت از مغفرت و رحمت الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 47 سوره : هود
پوزش نوح از خداوند به خاطر درخواست نجات فرزندش
نیاز پیامبران به مغفرت و رحمت الهی
زیان آدمی دراثر محرومیت از مغفرت و رحمت الهی
استعانت حضرت...
كلمات كليدي :زیان آدمی ,استغفار نوح ,نیاز پیامبران ,رحمت خدا ,مغفرت خدا ,درخواست نوح ,محرومیت از رحمت ,زیان آدمی ,فرزند نوح ,محرومیت از مغفرت ,استعانت نوح ,نیاز به هدایت ,

سوگند خداوند به زیانکار بودن و زیان دیدگی آدمی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : العصر
سوگند خداوند به زیانکار بودن و زیان دیدگی آدمی
كلمات كليدي :زیان دیدگی انسان ,زیانکارى انسان ,سوگندهاى خدا ,زیان دیدگی انسان ,

توهم مشرکان در مورد دخالت بتها در سود و زیان آدمی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 106 سوره : یونس
نفی دخالت بتها و معبودهاى دروغین در نفع و ضرر آدمی
توهم مشرکان در مورد دخالت بتها در سود و زیان آدمی
نهی از خواندن بتها و معبودهاى دروغین
اطلاق...
كلمات كليدي :اسباب زیان ,اسباب ضرر ,اسباب نفع ,بی تاثیرى بت ,خواندن بت ,ظلم بت پرستی ,منشا بت پرستی ,توهم مشرکان ,معبودهاى دروغین ,اسباب زیان ,ظلم شرک ,مصداق ظلم ,منشاء بت پرستی ,شمارش نفسها ,

عدم دخالت بتها و معبودهاى خیالی در نفع و ضرر آدمی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : یونس
عدم دخالت بتها و معبودهاى خیالی در نفع و ضرر آدمی
اعتقاد مشرکان به شفاعت بتها درنزد خداوند
بطلان اعتقاد به شفاعت بتها
تنزه و برترى خداوند...
كلمات كليدي :ضرر آدمی ,نفع آدمی ,اعتقادات مشرکان ,بی تاثیرى بت ,شفاعت بت ,تنزیه خدا ,وحدانیت خدا ,ضرر آدمی ,اسباب نفع ,وحدانیت خداوند ,

لزوم تفکر آدمی در آفرینش خود از نطفهاى بی‌ارزش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 77 سوره : یس
خصومت و جهالت آدمی با وجود آفرینش وى از قطرهاى بی‌ارزش
لزوم تفکر آدمی در آفرینش خود از نطفه‌اى بی‌ارزش
كلمات كليدي :آفرینش آدمی ,جهالت آدمی ,مبدا آدمی ,آفرینش آدمی ,

مسئولیت آدمی دربرابر رفتار و گفتار خویش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 25 سوره : سبأ
مسئولیت آدمی دربرابر رفتار و گفتار خویش
نفی تاثیر جرم خطاکاران در اعمال دیگران
عدالت و حکمت خداوند در کیفر و پاداش اعمال
كلمات كليدي :آدمی و رفتار او ,آدمی و گفتار او ,مسؤولیتهاى آدمی ,تاثیر خطا ,جزاء عمل ,حکمت خداوند ,عدالت خداوند ,خطا و خطاکارى ,آدمی و رفتار او ,

حسرت و ندامت آدمی بر بی‌اعتنایی به شریعت و تمسخر دینداران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 56 سوره : الزمر
حسرت آدمی بر کوتاهی‌هاى خویش در راه خداوند
حسرت و ندامت آدمی بر بی‌اعتنایی به شریعت و تمسخر دینداران
كلمات كليدي :حسرتهاى آدمی ,حسرتهاى آدمی ,استهزاء به دیندارى ,بی اعتنائی به شریعت ,حسرت بر کوتاهی ها ,حسرتهاى آدمی ,حسرتهاى آدمی ,

بروز کفر و عصیان ابلیس از هنگام آفرینش آدم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 74 سوره : ص
خضوع تمامی فرشتگان دربرابر آدمی به جز ابلیس
بروز کفر و عصیان ابلیس از هنگام آفرینش آدم
كلمات كليدي :ابلیس و آدمی ,خضوع در برابر آدمی ,فرشتگان دربرابر آدمی ,ابلیس و آدمی ,ابلیس و انسان ,کفر ابلیس ,عصیان شیطان ,

بی‌نیازى خداوند از سپاس آدمی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : النمل
بی‌نیازى خداوند از سپاس آدمی
بازگشت آثار نیکوى سپاسگزارى از خداوند به خود آدمی
فضل خداوند بر سلیمان (ع) به منظور آزمودن او
توجه سلیمان (ع)...
كلمات كليدي :خداوند و آدمی ,سپاس آدمی ,سپاسگزارى آدمی ,آزمودن سلیمان ,اثر شکر ,ادب سلیمان ,علم الهی ,تخت بلقیس ,تفضل بر سلیمان ,توجه به خدا ,خداوند و آدمی ,خداوند و سلیمان ,غناى خداوند ,فضل خداوند ,

كلمات كليدي مشابه :
زیان آدمی
زیان کفر
زیان به خود
زیان جانبی
زیان مالی
نجات از زیان
زیان رساندن به خود
زیان کفار
زیان اخروى
زیان دنیوى
اسباب زیان
زیان آشکار
زیان شراب
زیان قمار
زیان بی عملان