خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  13   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
پدیدآوردن راههاى هفتگانه آسمان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 17 سوره : المؤمنون
آگاهی و اشراف خداوند بر کار آفرینش
آفرینش آسمانهاى هفتگانه و خورشید جهان افروز
كلمات كليدي :راههاى آسمان ,اشراف بر آفرینش ,آگاهی خداوند ,آسمانهاى هفتگانه ,

هلاکت امتهاى پیشین دراثر استهزا به پیامبران و عدم اطاعت از آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : الزخرف
ضرورت پندگیرى از تاریخ و سرگذشت پیشینیان
هلاکت امتهاى پیشین دراثر استهزا به پیامبران و عدم اطاعت از آنان
نزول عذاب بر امتهاى سرکش قبل از...
كلمات كليدي :استهزاء به پیامبران ,پندگیرى از تاریخ ,استهزاء به پیامبران ,امتهاى پیشین ,امتهاى سرکش ,راههاى هفتگانه ,هلاک امتها ,

آفرینش آسمانهاى هفتگانه و خورشید جهان افروز
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : النبأ
آفرینش آسمانهاى هفتگانه و خورشید جهان افروز
آفرینش هفت آسمان درجهت باى کره زمین
تدبیر امر هر آسمان از آسمانهاى هفتگانه و تزیین آسمان دنیا...
كلمات كليدي :آسمانهاى هفتگانه ,آفرینش آسمانها ,آفرینش خورشید ,آسمانهاى هفتگانه ,

آفرینش آسمانهاى هفتگانه و خورشید جهان افروز
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : النبأ
آفرینش آسمانهاى هفتگانه و خورشید جهان افروز
كلمات كليدي :آسمانهاى هفتگانه ,آفرینش آسمانها ,آفرینش خورشید ,آسمانهاى هفتگانه ,

آفرینش زمین پیش از انتظام آسمانهاى هفتگانه
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : البقرة
آفرینش زمین پیش از انتظام آسمانهاى هفتگانه
دلالت آفرینش زمین و آسمانها بر وجود خداوند
آفرینش تمامی موجودات و نعمتهاى زمین براى انسان
علم...
كلمات كليدي :آسمانهاى هفتگانه ,آفرینش آسمان ,آفرینش زمین ,هدف از آفرینش نعمتهاى زمین ,اثبات خدا ,منزلت انسان ,علم خدا ,علم مطلق ,نعمتهاى نزد خداوند ,هدف آفرینش ,هفت آسمان ,

لذات هفتگانه
[ قالب : داستان ] [ مخاطب : عام ]
روزی جابر بن عبداللّه انصاری خدمت امام علی علیه السلام بود و آه عمیقی کشید. امام فرمود: گوئی برای دنیا، اینگونه نفس عمیق و آه طولانی کشیدی ؟ جابر عرض کرد: آری بیاد...
كلمات كليدي :رزق , روزی , نعمت ها ,

نعمت راهها دراثر گسترده آفریدهشدن زمین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : نوح
نعمت راهها دراثر گسترده آفریده شدن زمین
كلمات كليدي :راههاى زمین ,گستردگی زمین ,

وجود راههاى فراخ در کوهها براى راهیابی انسانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 31 سوره : الانبیاء
وجود راههاى فراخ در کوهها براى راهیابی انسانها
جلوگیرى از لرزش زمین توسط کوهها
كلمات كليدي :راهیابی انسان ,راه در کوه ,راهیابی انسان ,لرزش زمین ,فایده راهها ,فایده کوهها ,

آفرینش آسمانهاى هفتگانه شاهدى بر قدرت خداوند بر احیاء مردگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 86 سوره : المؤمنون
سئوال پیامبر از مشرکان درباره رب آسمانها و عرش
آفرینش آسمانهاى هفتگانه شاهدى بر قدرت خداوند بر احیاء مردگان
تدبیر مطلق خداوند بر کائنات...
كلمات كليدي :آفرینش آسمانها ,رب آسمانها ,آفرینش آسمانها ,استدلال بر رستاخیز ,پیامبر و مشرکان ,تدبیر بر کائنات ,تدبیر خداوند ,رب عرش ,سوال از مشرکان ,

سوگند خدا به آسمان مشبک و داراى راههاى مختلف
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : الذاریات
سوگند خدا به آسمان مشبک و داراى راههاى مختلف
كلمات كليدي :آسمان مشبک ,سوگند به آسمان ,سوگندهاى خدا ,آسمان مشبک ,آسمان مشبک ,

كلمات كليدي مشابه :
راههاى هفتگانه
آسمانهاى هفتگانه
راههاى آسمان
راههاى زمین