خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  28   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
مشروط بودن مغفرت خداوند به ایمان و عمل صالح و رهپوئی در مسیر راست
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 82 سوره : طه
مشروط بودن مغفرت خداوند به ایمان و عمل صالح و رهپوئی در مسیر راست
كلمات كليدي :آمرزش خدا ,شرط آمرزش ,اهمیت ایمان ,آمرزش خدا ,راه راست ,عمل صالح ,

قلب راست
[ قالب : خاطره ] [ مخاطب : عام ]
علی مهدوی معاونت تیپ را بر عهده داشت، در حین عملیات مجروح شد. چند سرباز عراقی در هنگام...
كلمات كليدي : جنگ , دفاع مقدس , جبهه ,

از کجا بفهمیم گدا راست می گوید؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
به سائل بنگرید ، اگر دلتان به حال او رقّت آورد عطایش دهید ، که او راست مى‏گوید .
كلمات كليدي :گدایى , اعمال متروکه ,

راست بودن دوستی ها را چطوری متوجه شویم؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
دوستیها و محبتها را از دلها بپرسید که دلها گواهانى رشوه ناپذیرند .
كلمات كليدي :دوستى , رشد اعمال ,

خوابیدن بر پهلوی راست پس از آمیزش چه فایده ای دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام رضا علیه‏السلام
- درباره آمیزش و آداب آن: پس چون آن کار را کردى ، راست مَایست و کامل هم منشین ؛ بلکه بر پهلوى راست لَم بده و سپس ، زمانى پس از آن که کار خویش...
كلمات كليدي :آمیزش , محضر ازدواج و طلاق ,

سیر نهایی همه کارها بسوى خداى واحد بیهمتا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 53 سوره : الشورى
سیر نهایی همه کارها بسوى خداى واحد بی همتا
مالکیت مطلق خداوند نسبت به جهان آفرینش
توصیف راه راست به راه خداوند
كلمات كليدي :بازگشت به خدا ,بازگشت به خدا ,مالکیت خدا ,راه خداوند ,راه راست ,

دعوت پیامبر به راه راست
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 73 سوره : المؤمنون
دعوت پیامبر به راه راست
كلمات كليدي :دعوت پیامبر ,دعوت پیامبر ,راه راست ,

آسانبودن حسابرسی اعمال کسانی که نامه اعمالشان در دست راست آنها نهاده می‌شود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : الانشقاق
آسان بودن حسابرسی اعمال کسانی که نامه اعمالشان در دست راست آنها نهاده می‌شود
گذاردن نامه عمل در دست راست انسان علامت نجات در قیامت
كلمات كليدي :حسابرسی اعمال ,حسابرسی اعمال ,مؤمنان در قیامت ,

امتناع جمع میان دو اعتفاد و دو راى متناقض
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 4 سوره : الاحزاب
جارى نشدن احکام فرزندان صلبی در حق فرزند خوانده
امتناع جمع میان دو اعتفاد و دو راى متناقض
هدایت خداوند به راه راست
مطابقت سخن خداوند با...
كلمات كليدي :آراء متناقض ,احکام فرزندخوانده ,اعتقادهاى متنافی ,هدایت الهی ,هدایت بشر ,سخن خداوند ,راه راست ,لغو ضهار ,آراء متناقض ,هدایت براى موسی ,

گذاردن نامه عمل در دست راست انسان علامت نجات در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 5 سوره : الانشقاق
تسلیم شدن زمین به فرمان الهی در فروپاشی و بیرون ریختن آنچه در دل دارد
گذاردن نامه عمل در دست راست انسان علامت نجات در قیامت
رستگارى مؤمنان...
كلمات كليدي :نامه اعمال ,انقیاد کائنات ,فروپاشی زمین ,علائم قیامت ,مؤمنان در قیامت ,نامه اعمال ,

كلمات كليدي مشابه :
راه راست
پیروى از راه راست
وعده راست
مؤمنان راست کردار