خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  28   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
نقش حیاتی دوست در سرنوشت اخروى انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : الفرقان
اعتراف کافران در قیامت به شنیدن تعالیم انبیاء و ترتیب اثرندادن به آن
اعتراف کافران در قیامت به شنیدن تعالیم انبیاء و ترتیب اثر ندادن به آن
پیروى...
كلمات كليدي :سرنوشت اخروى ,اعتراف در قیامت ,اعتراف کافران ,پیروى از شیطان ,دوست و سرنوشت ,دوستان منحرف ,نقش دوست ,سرنوشت اخروى ,کافران در قیامت ,منشا گمراهی ,منشاء گمراهی ,

پشیمانی دوستان اهل کتاب پس از پیروزى مسلمانان بر آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 52 سوره : المائدة
بهانه گروهی از مسلمانان براى برقرارى دوستی با یهود و نصارى
شتاب گروهی از بیماردن در برقرارى روابط دوستانه با یهود و نصارى
پشیمانی دوستان...
كلمات كليدي :پیروزى بر اهل کتاب ,دوستی با اهل کتاب ,بهانه مسلمانان ,بیمارى دل ,پیروزى بر اهل کتاب ,دوستان کافران ,دوستی با کافران ,پیروزى بر اهل کتاب ,

دوستى نزد دوستان خدا
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله :
هرگاه خداوند ، بنده‏اى از امّتم را دوست بدارد ، محبّتش را در دل‏هاى برگزیدگانش ، در جان‏هاى فرشتگانش و ساکنان عرشش مى‏افکند...
كلمات كليدي :کیمیای عشق , کتابخانه ,

دوستان واقعی چگونه اند؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
دوستان یک روحند ، در چند پیکر .
كلمات كليدي :دوستى , رشد اعمال ,

بیماران، دوستان چه کسی هستند؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
بیماران ، دوستان خدایند .
كلمات كليدي :بیمارى , بیمارستان ,

بگومگو با دوستان چه زیانی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
هرکه با برادران‏مناقشه کند ، دوستانش کم شود .
كلمات كليدي :دوستى , رشد اعمال ,

چه کسانی در هنگام کمک به دوستان شناخته می شوند؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام صادق علیه‏السلام :
شیعیان ما را در سه چیز بیازمایید : در اوقات نمازشان ، که چگونه بر آنها مواظبت مى‏کنند ؛ در اسرارشان ، که چگونه آنها را از دشمنان ما حفظ مى‏کنند...
كلمات كليدي :دوستى , رشد اعمال ,

در همنشینی با چه کسانی خیری نیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هـمنشینى بـا کـسى که آنچه براى خـودش مى‏بیند و مى‏پسندد براى تو نمى‏بیند ، خیرى براى تو در بر ندارد .
كلمات كليدي :دوستان بد , اعمال متروکه ,

همنشینی چه کسی برای آدمی وبال است؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
هرکه همنشینى‏اش کمکى به تو در مبارزه با نفْست نکند ، آن همنشینى وبال توست ، اگر بدانى .
كلمات كليدي :دوستان بد , اعمال متروکه ,

از همنشینی با چه کسانی باید دوری کرد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
از همنشینى با افراد فـاسـق و فاجر و متظاهر به معاصى خدا دورى کن .
كلمات كليدي :دوستان بد , اعمال متروکه ,

كلمات كليدي مشابه :
دوستان منحرف
عالم منحرف
دوستان خدا
دوستان بد
دوستان مسلمانان
منزل دوستان
دوستان کافران
دوستان شیطان