خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  109   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
نقش حیاتی دوست در سرنوشت اخروى انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 28 سوره : الفرقان
افسوس و حسرت کافران در قیامت به خاطر دوستی با منحرفان در دنیا
نقش حیاتی دوست در سرنوشت اخروى انسان
كلمات كليدي :سرنوشت اخروى ,حسرت در قیامت ,حسرت کافران ,دوست و سرنوشت ,نقش دوست ,دوستی با منحرفان ,سرنوشت اخروى ,

نقش حیاتی دوست در سرنوشت اخروى انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : الفرقان
اعتراف کافران در قیامت به شنیدن تعالیم انبیاء و ترتیب اثرندادن به آن
اعتراف کافران در قیامت به شنیدن تعالیم انبیاء و ترتیب اثر ندادن به آن
پیروى...
كلمات كليدي :سرنوشت اخروى ,اعتراف در قیامت ,اعتراف کافران ,پیروى از شیطان ,دوست و سرنوشت ,دوستان منحرف ,نقش دوست ,سرنوشت اخروى ,کافران در قیامت ,منشا گمراهی ,منشاء گمراهی ,

تقدیر سرنوشت خوب و بد مسلمانان از سوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 51 سوره : التوبة
ضرورت انحصار توکل و تکیه مومنان بر خداوند
سرپرستی مسلمانان از سوى خداوند
تقدیر سرنوشت خوب و بد مسلمانان از سوى خداوند
كلمات كليدي :تقدیر سرنوشت ,تکیه بر خدا ,ضرورت توکل ,خدا و مسلمانان ,سرپرستی خدا ,تقدیر سرنوشت ,سرنوشت مسلمانان ,

لزوم عبرت آموزى از سرنوشت اصحابی که
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 190 سوره : الشعراء
لزوم عبرت آموزى از سرنوشت اصحابی که
كلمات كليدي :سرنوشت ایکه ,عبرت آموزى از تاریخ ,سرنوشت ایکه ,

گرفتارى در دوزخ سرنوشت شوم کافران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 6 سوره : الملک
گرفتارى در دوزخ سرنوشت شوم کافران
كلمات كليدي :آثار کفرورزى ,عذاب دوزخ ,سرنوشت کافران ,آثار کفرورزى ,

هدفمند بودن عالم آفرینش و آسمان و زمین و کائنات
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 27 سوره : ص
هدفمند بودن عالم آفرینش و آسمان و زمین و کائنات
تفاوت آشکار سرنوشت مؤمن و فاسق
یکسان نبودن سرانجام پاکان و پلیدان
پندار باطل کافران مبنی بر...
كلمات كليدي :هدفمندى آسمانها ,هدفمندى آفرینش ,ایمان و فسق ,سرانجام پاکان ,پاک و پلید ,سرانجام پلیدان ,پندار کافران ,دوزخ براى کافران ,هدفمندى زمین ,سرنوشت فاسق ,سرنوشت مؤمن ,ساحران مؤمن ,هدفدارى در آفرینش ,هدفمندى در قرآن ,بی هدفی کائنات ,

ضرورت تفکر در سرنوشت کفار در دوزخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 103 سوره : الشعراء
ضرورت تفکر در سرنوشت کفار در دوزخ
كلمات كليدي :تفکر در تاریخ ,تفکر در تاریخ ,سرنوشت کفار ,

مسئولیت همه مسلمانان درقبال سرنوشت امت اسلامی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 9 سوره : الحجرات
ضرورت حکم عادنه و بیطرفانه بین دو گروه درگیر از مسلمانان پس از قبول آتش بس
ضرورت اصلاح دادن میان گروه‌هاى مسلمان در حال جنگ
مسئولیت همه...
كلمات كليدي :اصلاح اختلافات ,اصلاح اختلافات ,اسلام و صلح ,امت اسلامی ,اصلاح اختلافات ,اصلاح اختلافات ,اصلاح میان مسلمانان ,سرنوشت امت ,پیکار با متجاوز ,جلوگیرى از ظلم ,درگیرى مسلمانان ,مقابله با ظالم ,قضاوت بین مسلمین ,مسئولیت مسلمانان ,اختلاف میان مردم ,

احتجاج پیامبر (ص) با اهل کتاب پیرامون فرجام ناپسند آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 60 سوره : المائدة
احتجاج پیامبر (ص) با اهل کتاب پیرامون فرجام ناپسند آنان
پیروى گروهی از اهل کتاب از طاغوت
مقایسه احوال و سرنوشت مؤمنان مسلمان با کافران اهل...
كلمات كليدي :احتجاج با اهل کتاب ,احتجاج پیامبر ,احتجاج با اهل کتاب ,اهل کتاب و طاغوت ,اهل کتاب و مؤمنان ,جنایات اهل کتاب ,سرنوشت اهل کتاب ,کیفر اهل کتاب ,لعن اهل کتاب ,مؤمنان و اهل کتاب ,مسخ اهل کتاب ,پیروى از طاغوت ,دورى از رحمت ,سرنوشت مؤمنان ,مؤمنان نیکوکردار ,

سرنوشت سبز
[ قالب : شعر ] [ مخاطب : عام ]
به خاطر می‌سپارم اشکتان را، اشک‌های آسمانی را

زمین طاقت ندارد چرخش این چشم‌های کهکشانی را
شاعر:محمدرضا احمدی‌فر
كلمات كليدي :جنگ , دفاع مقدس , جبهه , شهادت ,

كلمات كليدي مشابه :
دوست و سرنوشت
دوست خدا
نقش دوست
دوست داشتن با خدا
دوست داشتن کافران
سرنوشت امت
سرنوشت مؤمن
سرنوشت کافران
سرنوشت کفار
سرنوشت انسانها
سرنوشت یهود
سرنوشت فاسق
سرنوشت انسان
سرنوشت اهل کتاب
سرنوشت مؤمنان