خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  208   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
توحید، رکن اساسی دعوت پیامبران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 65 سوره : الاعراف
دعوت به تقوا، از اهداف پیامبران
رابطه برادرانه پیامبران الهی با مردم
توحید، رکن اساسی دعوت پیامبران
ارسال هود به‌سوى قوم عاد
دعوت...
كلمات كليدي :ارزش توحید ,اهداف انبیاء ,پیامبران و مردم ,دعوت پیامبران ,پیامبرى هود ,دعوت تقوا ,ارزش توحید ,دعوت به توحید ,رسالت هود ,قوم عاد ,پاسخ به هود ,دعوت هود ,

دعوت انسانها به بهشت و آمرزش گناهان توسط خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 221 سوره : البقرة
دعوت انسانها به بهشت و آمرزش گناهان توسط خداوند
جواز ازدواج مسلمانان با مشرکان پس از ایمان آوردن آنان
بیان آیات خداوند به‌منظور تذکر و...
كلمات كليدي :آمرزش گناه ,دعوت به آمرزش ,ایمان آوردن مشرکین ,آیات خدا ,بیان آیات ,ازدواج با برده ,ازدواج با مشرکین ,ازدواج حرام ,فضیلت اسلام ,اعتقادات در خانواده ,دعوت الهی ,تذکر انسان ,اهمیت ایمان ,دعوت به ایمان ,برده مسلمان ,دعوت به بهشت ,دعوت به دوزخ ,دعوت به شرک ,زن مشرک ,زن و شوهر ,گزینش همسر ,آمرزش گناه ,مرد مشرک ,کنیز مسلمان ,

تکرار دعوت نوح (ع) به توحید توسط پیامبران پس از وى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 78 سوره : الصافات
بقاء دعوت نوح (ع) به توحید در نسلهاى پس از وى
تکرار دعوت نوح (ع) به توحید توسط پیامبران پس از وى
گمراهی نسلهاى بسیار بر اثر القائات شیطان
برخوردارى...
كلمات كليدي :انبیاء پس از نوح ,دعوت به توحید ,دعوت نوح ,گمراهی نسلها ,امتهاى بعد از نوح ,نجات نوح ,

رویگردانی مردم از دعوت هود به پارسائی و پیروى خداوند و دیندارى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 123 سوره : الشعراء
تکذیب پیامبران توسط قوم عاد
رویگردانی مردم از دعوت هود به پارسائی و پیروى خداوند و دیندارى
اعتراض هود به قوم خود به علت فراموش کردن سراى...
كلمات كليدي :اعراض از هود (ع) ,تکذیب انبیاء ,عاد و انبیاء ,دعوت به پارسایی ,پیروى خداوند ,دعوت به دیندارى ,دعوت هود ,اعتراض هود ,

رویگردانی مردم از دعوت هود به پارسائی و پیروى خداوند و دیندارى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 126 سوره : الشعراء
رویگردانی مردم از دعوت هود به پارسائی و پیروى خداوند و دیندارى
دعوت قوم عاد از سوى هود به فرمان بردن از او و پرواى از خدا
دعوت قوم عاد از...
كلمات كليدي :اعراض از هود (ع) ,دعوت به پارسایی ,پرواى از خدا ,پیروى خداوند ,فرمان بردن از خدا ,دعوت به دیندارى ,دعوت هود ,هود و عاد ,اعراض از هود (ع) ,

دعوت پیامبر اکرم به تقوى و پارسائی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : العلق
دعوت پیامبر اکرم به تقوى و پارسائی
كلمات كليدي :دعوت پیامبراکرم ,دعوت پیامبراکرم ,

پاداش و سرانجام نیک کسانی که دعوت خداوند را اجابت گفته‌اند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : الرعد
پاداش و سرانجام نیک کسانی که دعوت خداوند را اجابت گفته‌اند
جهنم و حسابی سخت در انتظار آنان که دعوت حق را اجابت نکرده‌اند
رهایی نیافتن کافر...
كلمات كليدي :اجابت دعوت ,پاداش نیک ,واردان به جهنم ,حسابرسی در قیامت ,دعوت خدا ,دعوت خداوند ,اجابت دعوت ,سرانجام نیک ,عاقبت کافر ,کافر در قیامت ,گرفتارى کافر ,اعمال نیک ,تشویق به اعمال نیک ,واردان به بهشت ,

دعوت نوح به توحید و عبادت خدا و پیروى از خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : نوح
دعوت نوح به توحید و عبادت خدا و پیروى از خود
پیروى ابراهیم از شریعت و دعوت نوح
كلمات كليدي :دعوت به توحید ,دعوت به توحید ,دعوت نوح ,

اخلاص هود در دعوت بسوى خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 127 سوره : الشعراء
اخلاص هود در دعوت بسوى خدا
بیمزد و اجربودن دعوت هود به‌سوى خدا
بی‌مزد و اجربودن دعوت هود به‌سوى خدا
نکوهش رویگردانان از پیامبر اکرم...
كلمات كليدي :اخلاص هود (ع) ,دعوت به خدا ,دعوت هود ,مزد نخواستن هود ,مزد نخواستن پیامبر ,اتهام به هود ,قوم هود ,

بی نتیجه و بیپاسخماندن درخواست از غیرخداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 14 سوره : الرعد
تشبیه کسانی که غیر خدا را می‌خوانند به تشنهاى که دستش به آب نمیرسد
اختصاص دعوت حق براى خداوند
بی نتیجه و بی پاسخ ماندن درخواست از غیرخداوند
بی...
كلمات كليدي :دعاى بی پاسخ ,تمثیلهاى قرآن ,دعوت حق ,دعوت خداوند ,درخواست از غیرخدا ,دعاى بی پاسخ ,دعاى مشرک ,دعوت به گمراهی ,ناکامی مشرک ,ناکامی کفار ,

كلمات كليدي مشابه :
دعوت به حق
دعوت به صبر
دعوت به بخل
دعوت به صلح
دعوت به دین
دعوت به شرک
دعوت به خدا
دعوت نوح
دعوت خدا
دعوت هود
دعوت عاد
دعوت نوح (ع)
دعوت نوح ع
دعوت حق
دعوت لوط