خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  104   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
زیان رساندن دروغ‌بندان بر خدا به خویشتن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 21 سوره : هود
زیان رساندن دروغ‌بندان بر خدا به خویشتن
گم گشتن و نیست شدن دروغهاى مفتریان بر خدا
كلمات كليدي :دروغ بندان بر خدا ,دروغ بندان بر خدا ,دروغ بندان بر خدا ,خسارت مفتریان ,دروغ بندان بر خدا ,دروغ بندان بر خدا ,دروغهاى مفتریان ,

خردمند تا چه اندازه از دروغ گفتن پرهیز دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام کاظم علیه‏السلام
- در اندرز به هشام- : خردمند دروغ نمى‏گوید، اگر چه منافع او در آن باشد .
كلمات كليدي :دروغ , اعمال متروکه ,

دروغ گفتن بدتر است یا شراب خوردن؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام باقر علیه‏السلام :
خداوند عز و جل براى بدى قفلهایى نهاده و کـلـید همه این قفلها را شراب قرار داده است و دروغ بدتر از شراب است .
كلمات كليدي :دروغ , اعمال متروکه ,

دروغ نگفتن در چه صورتی نشانه ی قوت ایمان است؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
(نشانه) ایمان ، این است کـه راسـتـگویى را هر چند به زیان تو باشد بر دروغگویى ، گرچه به سود تو باشد ، ترجیح دهى .
كلمات كليدي :دروغ , اعمال متروکه ,

آیا به شوخی دروغ گفتن اشکال دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
دروغ ، چه جدّى و چه شوخى آن ، درست نیست . همچنین درست نیست که مرد به فرزند خود وعده‏اى بدهد و به آن عمل نکند . همانا راستگویى...
كلمات كليدي :دروغ , اعمال متروکه ,

ترجیح راستی زیان آور بر دروغ منفعت بخش علامت چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
(نشانه) ایمان ، این است کـه راسـتـگویى را هر چند به زیان تو باشد بر دروغگویى ، گرچه به سود تو باشد ، ترجیح دهى .
كلمات كليدي :دروغ , اعمال متروکه ,

آیا دروغ گفتن برای خنداندن دیگران اشکال دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
واى بر کسى که براى خنداندن مردم دروغ بگوید ، واى بر او ، واى بر او .
كلمات كليدي :دروغ , اعمال متروکه ,

دروغ گفتن چه جایگاهی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
بدترین ربا ، دروغ است .
كلمات كليدي :دروغ , اعمال متروکه ,

دروغ گفتن چه جایگاهی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
دروغ ، درى از درهاى نفاق است .
كلمات كليدي :دروغ , اعمال متروکه ,

دروغ گفتن چه جایگاهی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
بدترین سخن ، دروغ است .
كلمات كليدي :دروغ , اعمال متروکه ,

كلمات كليدي مشابه :
دروغ به خدا
دروغ بر خدا
دروغ
موانع دروغ
دروغ بستن بر خدا
یهود و دروغ
دروغ بستن به خدا
سوگند دروغ
گوش دادن به دروغ
وعده دروغ
شهادت دروغ
اسباب دروغ
دروغ کافران
دروغ بندان بر خدا
دروغ پردازان