خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  13   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
گمراهی آنان که کفر را با ایمان عوض می‌کنند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 108 سوره : البقرة
تقاضاى نامعقول بنی‌اسرائیل از موسی (ع)
تحذیر مردم از تقاضاهاى نامعقول از پیامبر (ص)
گمراهی آنان که کفر را با ایمان عوض می‌کنند
انتظار...
كلمات كليدي :کفر و ایمان ,بنی اسرائیل و موسى ,درخواستهاى بنی اسرائیل ,درخواست از پیامبر ,درخواستهاى نامعقول ,گمراهی کافران ,انتظارات نامعقول ,کفر و ایمان ,

پیامبر راهنما و هشداردهنده امت نه جوابگوى معجزه خواهی‌هاى نامعقول
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : الرعد
وجود رهبر براى هر قوم
پیامبر راهنما و هشداردهنده امت نه جوابگوى معجزه خواهی‌هاى نامعقول
تقاضاى نامعقول بنی‌اسرائیل از موسی (ع)
كلمات كليدي :مسئولیت پیامبر ,رهبر براى مردم ,مسئولیت پیامبر ,معجزه طلبی نامعقول ,درخواستهاى نامعقول ,

شر و مضربودن بخشی از درخواستهاى آدمی از خداوند در اثر شتاب‌زدگی وى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : الاسراء
شر و مضربودن بخشی از درخواستهاى آدمی از خداوند در اثر شتاب‌زدگی وى
كلمات كليدي :درخواستهاى آدمی ,دعاى انسان ,شتابزدگی انسان ,درخواستهاى آدمی ,

موافقت خداوند با درخواستهاى حضرت موسی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 36 سوره : طه
موافقت خداوند با درخواستهاى حضرت موسی
كلمات كليدي :درخواستهاى موسی ,درخواستهاى موسی ,

استقرار مشرکان در آتش دوزخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 151 سوره : آل عمران
ایجاد ترس در دلهاى کافران
ایجاد ترس و وحشت در دل کافران توسط خداوند
شرک به خداوند، یکی از مصادیق آشکار ظلم
استقرار مشرکان در آتش دوزخ
شرک...
كلمات كليدي :استقرار در دوزخ ,ایجاد ترس ,ترس کافران ,شرک به خدا ,استقرار در دوزخ ,نامعقول بودن شرک ,مصادیق ظلم ,کیفر مشرکان ,معجزه طلبی نامعقول ,

انتظار بیجاى گمراهان مبنی بر آمدن خداوند و فرشتگان به سوى آنان و یکسره کردن کار (داورى)
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 210 سوره : البقرة
انتظار بیجاى گمراهان مبنی بر آمدن خداوند و فرشتگان به سوى آنان و یکسره کردن کار (داورى)
ناگریزى انسان از داورى وقضاوت الهی
بازگشت همه امور...
كلمات كليدي :آمدن خدا ,آمدن فرشتگان ,داورى الهی ,انتظارات گمراهان ,انتظارات نامعقول ,بازگشت به سوى خدا ,پیروى از شیطان ,تهدید تفرقه افکنان ,کیفر تفرقه افکنی ,قضاوت حتمی ,آمدن خدا ,قضاوت خدا ,دوران نامطلوب ,

احتجاج پیامبر (ص) با یهودیان درباره درخواستهاى نابجا و بهانه‌جوییهاى آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 183 سوره : آل عمران
بهانه‌جوییهاى یهودیان براى سرباززدن از پذیرش اسلام
احتجاج پیامبر (ص) با یهودیان درباره درخواستهاى نابجا و بهانه‌جوییهاى آنان
توبیخ...
كلمات كليدي :احتجاج پیامبر ,اعراض از اسلام ,احتجاج پیامبر ,پیامبر و یهود ,پیامبرکشی یهود ,توبیخ یهود ,خواسته هاى نابجا ,خواسته هاى یهود ,درخواست معجزه ,ناباورى منافقان ,بدان یهود ,خوارى یهود ,

درخواست موسی (ع) از خداوند براى فرستادن برادرش هارون به همراه وى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 34 سوره : القصص
درخواست موسی (ع) از خداوند براى فرستادن برادرش هارون به همراه وى
زبانآورى هارون (ع)
بیم موسی (ع) از تکذیب مردم
نگرانی و هراس موسی (ع) هنگام...
كلمات كليدي :موسی (ع) و خداوند ,درخواستهاى موسی (ع) ,زبان آورى هارون (ع) ,موسی (ع) و خداوند ,موسی (ع) و هارون ,نگرانی موسی (ع) ,رسالت براى هارون ,ماموریت هارون ,

نامعقول بودن اعتقاد به الوهیت عیسی (ع) پس از روشنی ادله ابطال کننده آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 75 سوره : المائدة
غذا خوردن عیسی (ع) و مریم (ع) دلیلی بر نفی الوهیت ازآنان
نامعقول بودن اعتقاد به الوهیت عیسی (ع) پس از روشنی ادله ابطال کننده آن
شباهت حضرت...
كلمات كليدي :اعتقادات نصارا ,الوهیت عیسی ,الوهیت مریم ,انسانیت عیسی ,بندگی عیسی ,عیسی و پیامبران ,تولد عیسی ,درستکارى مریم ,راستگویی مریم ,ستایش مریم ,عبودیت عیسی ,غذا خوردن عیسی ,منزلت عیسی ,نبوت عیسی ,غذا خوردن مریم ,نبوت در دودمان ابراهیم ,اعتقادات نصارا ,

آگاهی پروردگار به تمام کردارها و رفتار آدمیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 188 سوره : الشعراء
آگاهی پروردگار به تمام کردارها و رفتار آدمیان
پاسخ شعیب به درخواستهاى نارواى کفار
كلمات كليدي :رفتار آدمیان ,کردار آدمیان ,آگاهی به رفتار ,آگاهی به کردارها ,پاسخ شعیب ,علم خداوند ,درخواستهاى کفار ,رفتار آدمیان ,شعیب دربرابر کفار ,شعیب و کافران ,

كلمات كليدي مشابه :
درخواستهاى نامعقول
انتظارات نامعقول
نامعقول بودن شرک
معجزه طلبی نامعقول
درخواستهاى آدمی
درخواستهاى کفار
درخواستهاى کافران
درخواستهاى بنی اسرائیل
درخواستهاى موسی (ع)
درخواستهاى موسی