خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  171   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
بی‌ثمرى اعتراف دوزخیان به معجزات و براهین پیامبران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 49 سوره : غافر
بی‌ثمرى اعتراف دوزخیان به معجزات و براهین پیامبران
انحصار رهائی از عذاب دوزخ در پیروى از پیامبران
تمناى دوزخیان از نگهبانان جهنم براى کاستن...
كلمات كليدي :اعتراف بی ثمر ,اعترافات دوزخیان ,پیروى از انبیاء ,ایمان پس از مرگ ,اعتراف بی ثمر ,درخواست دوزخیان ,رهائی از دوزخ ,کفار در دوزخ ,راه نجات ,رهایی از دوزخ ,شدت عذاب ,فریاد کفار ,

بریان شدن گوشت صورت دوزخیان با آبی همچون مس گداخته
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : الکهف
اختیار انسان در گرویدن و یا انکار حق
پیام پیامبر مبنی بر رسیدن سخن حق از سوى پروردگار
بریان شدن گوشت صورت دوزخیان با آبی همچون مس گداخته
آتش...
كلمات كليدي :آب جهنم ,اختیار انسان ,انکار حق ,سخن پروردگار ,پیام پیامبر ,آب جهنم ,واردان به جهنم ,سخن حق ,گرویدن به حق ,دوزخیان به دنبال فریادرس ,صورت دوزخیان ,یارى رساندن به دوزخیان ,کیفر ظالم ,یارى رزمندگان ,

زقوم و آب سوزان جهنم، تنها خوردنی و نوشیدنی دوزخیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 56 سوره : الواقعة
زقوم و آب سوزان جهنم، تنها خوردنی و نوشیدنی دوزخیان
رهنگیرى طلبکار، جایگزین تنظیم سند و قرارداد
كلمات كليدي :خوردنی دوزخیان ,خوردنی دوزخیان ,نوشیدنی دوزخیان ,نوشتن قرارداد ,

ذوبشدن درون بدن و پوست تن دوزخیان درپی ریختن آب جوشان بر آنها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : الحج
ذوبشدن درون بدن و پوست تن دوزخیان درپی ریختن آب جوشان بر آنها
كلمات كليدي :عذاب دوزخیان ,عذاب دوزخیان ,

فرو گرفتن صاعقه بنی اسرائیل را پس از درخواست مشاهده خداوند ازسوى آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 55 سوره : البقرة
فرو گرفتن صاعقه بنی اسرائیل را پس از درخواست مشاهده خداوند ازسوى آنان
مادى‌گرایی و حسگروى بنی‌اسرائیل در خداشناسی
درخواست مشاهده بالعیان...
كلمات كليدي :درخواست بنی اسرائیل ,بنی اسرائیل و صاعقه ,حس گروى بنی اسرائیل ,درخواست بنی اسرائیل ,لجاجت بنی اسرائیل ,مادی گرایی بنی اسرائیل ,رؤیت خدا ,درخواست بنی اسرائیل ,درخواست بنی اسرائیل ,

آگاهی دوزخیان از بهره‌ورى بهشتیان در بهشت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 50 سوره : الاعراف
آگاهی دوزخیان از بهره‌ورى بهشتیان در بهشت
سخن گفتن دوزخیان با بهشتیان و درخواست آب و رزق الهی از آنان
تحریم آب و روزى بهشتی بر کافران
كلمات كليدي :آگاهی دوزخیان ,بهرورى بهشتیان ,بهره ورى بهشتیان ,دوزخیان و بهشتیان ,روزى بهشتی ,آگاهی دوزخیان ,کافران در قیامت ,

محرومیت دوزخیان از آشامیدن نوشابه‌هاى پاک و خنک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 24 سوره : النبأ
محرومیت دوزخیان از آشامیدن نوشابه‌هاى پاک و خنک
كلمات كليدي :عذاب دوزخیان ,عذاب دوزخیان ,

بی‌پناهی دوزخیان و نبودن یار و یاورى براى آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 35 سوره : الحاقة
بی‌پناهی دوزخیان و نبودن یار و یاورى براى آنان
كلمات كليدي :بی پناهی دوزخیان ,بی یاورى دوزخیان ,بی پناهی دوزخیان ,

علفهاى بدبوى جهنم خوراک دوزخیان معذب در آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 6 سوره : الاعلى
علفهاى بدبوى جهنم خوراک دوزخیان معذب در آن
القاء قرآن ازسوى خدا بر قلب پاک پیامبر
وحی روحی از امر خداوند به سوى پیامبر توسط خدا
كلمات كليدي :خوراک دوزخیان ,علفهاى دوزخ ,خوراک دوزخیان ,وحی قرآن ,وحی روح ,

درخواست حضرتلوط از قوم فاسد خود براى چشم‌پوشی از میهمانانش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 68 سوره : الحجر
درخواست حضرت لوط از قوم فاسد خود براى چشم‌پوشی از میهمانانش
شادى قوم لوط براى دستیابی به میهمانان حضرت لوط
كلمات كليدي :درخواست لوط ,لوط و قوم فاسد ,درخواست لوط ,میهمانان لوط ,

كلمات كليدي مشابه :
درخواست دوزخیان
درخواست از خدا
درخواست نوح
درخواست صبر
درخواست بدى
درخواست لوط
درخواست عذاب
درخواست جهاد
درخواست مسلمانان
درخواست پیامبران
درخواست فرزند
درخواست آمرزش
درخواست نعمت
درخواست موسی
درخواست بنی اسرائیل