خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  108   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
فرو گرفتن صاعقه بنی اسرائیل را پس از درخواست مشاهده خداوند ازسوى آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 55 سوره : البقرة
فرو گرفتن صاعقه بنی اسرائیل را پس از درخواست مشاهده خداوند ازسوى آنان
مادى‌گرایی و حسگروى بنی‌اسرائیل در خداشناسی
درخواست مشاهده بالعیان...
كلمات كليدي :درخواست بنی اسرائیل ,بنی اسرائیل و صاعقه ,حس گروى بنی اسرائیل ,درخواست بنی اسرائیل ,لجاجت بنی اسرائیل ,مادی گرایی بنی اسرائیل ,رؤیت خدا ,درخواست بنی اسرائیل ,درخواست بنی اسرائیل ,

درخواست حضرتلوط از قوم فاسد خود براى چشم‌پوشی از میهمانانش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 68 سوره : الحجر
درخواست حضرت لوط از قوم فاسد خود براى چشم‌پوشی از میهمانانش
شادى قوم لوط براى دستیابی به میهمانان حضرت لوط
كلمات كليدي :درخواست لوط ,لوط و قوم فاسد ,درخواست لوط ,میهمانان لوط ,

درخواست بلاى آسمانی در صورت حقانیت قرآن از سوى مشرکان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 32 سوره : الانفال
درخواست بلاى آسمانی در صورت حقانیت قرآن از سوى مشرکان
كلمات كليدي :درخواست عذاب ,درخواست مشرکان ,درخواست عذاب ,مشرکان و قرآن ,

شتاب ثمودیان در درخواست بدى و عذاب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 46 سوره : النمل
شتاب ثمودیان در درخواست بدى و عذاب
دعوت ثمودیان از سوى صالح (ع) به استغفار و جلب رحمت الهی
كلمات كليدي :درخواست بدى ,درخواست ثمودیان ,صالح و ثمود ,جلب رحمت ,درخواست بدى ,درخواست عذاب ,دعوت به استغفار ,دعوت صالح ,شتاب به سوى عذاب ,

درخواست موسی از خداوند براى انتخاب هارون به عنوان دستیار او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : طه
درخواست موسی از خداوند براى انتخاب هارون به عنوان دستیار او
تجلی رحمت خداوند براى موسی در مساله دستیارى برادرش هارون
كلمات كليدي :درخواست موسی ,دستیارى هارون ,درخواست موسی ,

درخواست موسی از خداوند براى انتخاب هارون به عنوان دستیار او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 30 سوره : طه
درخواست موسی از خداوند براى انتخاب هارون به عنوان دستیار او
كلمات كليدي :درخواست موسی ,دستیارى هارون ,درخواست موسی ,

اگر کسی که از او درخواست شده از حقیقت رد درخواست با خبر بود چه می کرد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام باقر علیه‏السلام :
اگر سائل مى‏دانست که در درخواست و خواهش کردن چه نهفته است ، هرگز کسى از کسى چیزى درخواست نمى‏کرد و اگر کسى که از وى خواهشى مى‏شود ، مى‏دانست...
كلمات كليدي :گدایى , اعمال متروکه ,

درخواست مردم از خداوند براى برداشتن عذاب و وعده آنها به ایمان آوردن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : الدخان
درخواست مردم از خداوند براى برداشتن عذاب و وعده آنها به ایمان آوردن
وعده عذاب خداوند به استهزاءکنندگان و عیب‌جویان و مال اندوزان
كلمات كليدي :درخواست از خدا ,معذبین و خدا ,درخواست از خدا ,وعده معذبین ,وعده عذاب ,

درخواست زکریا از خداوند براى فرزند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 89 سوره : الانبیاء
درخواست زکریا از خداوند براى فرزند
كلمات كليدي :درخواست زکریا ,درخواست زکریا ,فرزندطلبی زکریا ,

تقاضاى مجرمین از مالک مبنی بر درخواست نابودى کامل آنان از خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 77 سوره : الزخرف
تقاضاى مجرمین از مالک مبنی بر درخواست نابودى کامل آنان از خداوند
پاسخ مالک به درخواست مجرمین
كلمات كليدي :درخواست مجرمین ,مجرمین در دوزخ ,مالک و مجرمین ,مجرمین و مالک ,درخواست مجرمین ,

كلمات كليدي مشابه :
درخواست از خدا
درخواست نوح
درخواست صبر
درخواست بدى
درخواست لوط
درخواست عذاب
درخواست جهاد
درخواست مسلمانان
درخواست پیامبران
درخواست فرزند
درخواست آمرزش
درخواست نعمت
درخواست موسی
درخواست بنی اسرائیل
درخواست رؤیت