خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  3   -  نمايش ركوردهاي 1تا 3
هلاکت کسانی که خشم خداوند بر آنان فرود می‌آید
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 81 سوره : طه
جواز خوردن از روزیهاى پاکیزه خداوند براى بنی‌اسرائیل و نهی آنان از طغیان در نعمت
هلاکت کسانی که خشم خداوند بر آنان فرود می‌آید
طغیان کنندگان...
كلمات كليدي :غضب الهی ,نعمت براى بنی اسرائیل ,روزی هاى پاکیزه ,خشم خدا ,مغضوبین خدا ,نعمتهاى خدا ,غضب خداوند ,خوردن روزى ,روزیهاى پاکیزه ,طغیان در نعمت ,غضب الهی ,نعمت براى بندگان ,

خشم خداوند و مؤمنان نسبت به منکران آیات و معجزات پیامبران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 35 سوره : غافر
خشم خداوند و مؤمنان نسبت به منکران آیات و معجزات پیامبران
مخالفت خداوند با خشنودى مومنان از منافقان
كلمات كليدي :انکار معجزات ,خشم خداوند ,خشم مؤمنان ,مؤمنان و منافقان ,انکار معجزات ,مؤمنان و منکران ,

نداى به کفار درباره هولناکتربودن خشم خداوند از تخاصم خود آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 10 سوره : غافر
نداى به کفار درباره هولناکتر بودن خشم خداوند از تخاصم خود آنان
خیالپردازى کفار درباره بی‌اهمیتی خشم خداوند
نداى به کفار درباره هولناکتربودن...
كلمات كليدي :اهوال قیامت ,خشم خداوند ,خیال پردازى کفار ,اهوال قیامت ,

كلمات كليدي مشابه :
خشم خداوند
خشم خدا