خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  6   -  نمايش ركوردهاي 1تا 6
گناه سنگین خرافه انگاران وحی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 25 سوره : النحل
تقلید ناآگاهانه از خرافه انگاران وحی
خرافه انگاران وحی، مسئول گناهان خود و گناهان پیروان خود
گناه سنگین خرافه انگاران وحی
خرافه انگاران...
كلمات كليدي :گناه بزرگ ,تقلید ناآگاهانه ,خرافه انگاران وحی ,خرافه انگارى وحی ,گناه بزرگ ,گناه مضاعف ,میهمانی در خانه پیامبر ,خدا وحی ,

احتجاج انبیاء با مشرکان و پاسخ به ایراد آنها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : ابراهیم
مشروط بودن آوردن معجزه به اذن خداوند
احتجاج انبیاء با مشرکان و پاسخ به ایراد آنها
دریافت وحی، وجه امتیاز انبیاء از دیگران
دریافت وحی...
كلمات كليدي :احتجاج انبیاء ,اذن خدا ,احتجاج انبیاء ,انبیاء و مشرکان ,ویژگی انبیاء ,منت بر بندگان ,توکل بر خدا ,منت خدا ,دریافت وحی ,شرط معجزه ,خرافه انگارى وحی ,

اتهامات ناروا، حربه خرافه‌پرستان و مرتجعان در مبارزه با اصلاحگران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 54 سوره : هود
اتهام جنون به هود ازسوى مشرکان
اعلام بیزارى و تنفر هود از بتهاى مشرکان
پندار مشرکان درمورد آسیب رسانی بتها به هود
اتهامات ناروا، حربه خرافه‌پرستان...
كلمات كليدي :اتهام به مصلحان ,اتهام به هود ,بیزارى از بت ,تاثیر بت ,پندار مشرکان ,حربه خرافه پرستان ,مبارزه با شرک ,مبارزه با اصلاحگران ,مشرکان و هود ,هود و مشرکان ,اتهام به مصلحان ,آئین هود ,هود و قوم او ,

لزوم اجراى حد زنا در حضور جمعی از مؤمنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : النور
تحت تاثیر عواطف و احساسات واقع نشدن در هنگام اجراى حد زنا
نهی از مسامحه و سهل‌انگارى در اجراى حدود الهی
لزوم اجراى حد زنا در حضور جمعی از مؤمنان
صد...
كلمات كليدي :اجراى حد ,اجراى حد ,اجراى حد ,عواطف و احساسات ,حدود الهی ,اجراى حد ,اجراى حد ,اجراى حد ,حد زنا ,سهل انگارى در حد ,کیفر زناکار ,

اهمیت معیارقراردادن آخرت براى تمامی اعمال
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : الزمر
عذاب سخت آدمی در آخرت درپی سهل‌انگارى و عصیان در دین
اهمیت معیارقراردادن آخرت براى تمامی اعمال
كلمات كليدي :اعمال و آخرت ,عذاب در آخرت ,اعمال و آخرت ,سهل انگارى در دین ,عصیان در دین ,عوامل عذاب ,معیار عمل ,

عفو و بخشش خداوند درصورت توبه انسان از کردار زشت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : المجادلة
عفو و بخشش خداوند درصورت توبه انسان از کردار زشت
تبدیل نشدن واقعیتهاى عینی با الفاظ و اعتبارات ظاهرى
اعتقاد مشرکان به حرمت دائمی زنان...
كلمات كليدي :آثار توبه ,شرائط آمرزش ,حقایق و اعتبارات ,اعتقادات جاهلیت ,بطلان ظهار ,تبدیل حقایق ,آثار توبه ,خرافه گویی در جاهلیت ,شیوه هاى ناپسند جاهلیت ,ظهار در جاهلیت ,حرمت ظهار ,حقایق عینی ,عفو خدا ,مشرکان و ظهار ,رفتارهاى ناپسند ,

كلمات كليدي مشابه :
خرافه انگارى وحی
سهل انگارى در دین
سهل انگارى در حد
خرافه انگاران وحی
خرافه گویی در جاهلیت
حربه خرافه پرستان