خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  855   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
اجابت دعاى زکریا (ع) درباره فرزنددارشدن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 39 سوره : آل عمران
نامگذارى یحیی (ع) ازسوى خداوند
بزرگوارى و خویشتندارى یحیی (ع)
ماموریت فرشتگان در ابلاغ بشارت الهی به زکریا (ع)
ابلاغ بشارت تولد یحیی (ع)...
كلمات كليدي :دعا براى فرزند اجابت دعا ,نامگذارى الهی ,بزرگوارى یحیی ,بشارت به زکریا ,بشارت خدا ,پرهیز از زن ,پیامبرى یحیی ,تولد یحیی ,خویشتندارى یحیی ,دعا براى فرزند اجابت دعا ,دعاى زکریا ,رسالت عیسی ,فرشتگان و زکریا ,همسر زکریا ,زهد نسبت به شهوات ,زهد یحیی ,ستودن یحیی ,فرزند شایسته ,صالح بودن یحیی ,عبادت در محراب ,یحیی و عیسی ,دعا براى فرزند اجابت دعا ,گفتگوى فرشتگان ,فضایل یحیی ,مقام یحیی ,نام نهادن بر عیسی ,نامعقول بودن شرک ,نسب در ارث ,اخلاق یحیی ,پرهیزگارى یحیی ,حکم براى یحیی ,سلام بر یحیی ,فضائل یحیی ,مامورین یحیی ,مهربانی یحیی ,یحیی در کودکی ,

ماموریت یحیی در تحقق دادن معارف کتاب و عمل به احکام آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : مریم
اعطاى حکم به یحیی در کودکی
ماموریت یحیی در تحقق دادن معارف کتاب و عمل به احکام آن
تقاضاى زکریا (ع) از خداوند براى تعیین نشانه‌اى بر تولد یحیی...
كلمات كليدي :تحقق کتاب ,حکم براى یحیی ,عمل به کتاب ,مامورین یحیی ,تحقق کتاب ,یحیی در کودکی ,تولد یحیی ,فضایل یحیی ,یحیی در دنیا ,

برخوردارى حضرت یحیی از درود و سلام خداوند در دنیا و آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 15 سوره : مریم
برخوردارى حضرت یحیی از درود و سلام خداوند در دنیا و آخرت
مدح یحیی (ع) به سبب پرهیز او از زنان به علت زهد
یحیی (ع)، پیامبرى از شمار شایستگان
برخوردارى...
كلمات كليدي :یحیی در آخرت ,یحیی در دنیا ,سلام بر یحیی ,فضائل یحیی ,ستودن یحیی ,صالح بودن یحیی ,هدایت یحیی ,یحیی در آخرت ,

اعطاى پاکی و مهربانی به یحیی از سوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : مریم
پرهیزگارى و تقواپیشگی یحیی
اعطاى پاکی و مهربانی به یحیی از سوى خداوند
بزرگوارى و خویشتندارى یحیی (ع)
یحیی (ع)، نمونه کاملی از فرزندى شایسته...
كلمات كليدي :پاکی یحیی ,پرهیزگارى یحیی ,مهربانی یحیی ,بزرگوارى یحیی ,پاکی یحیی ,مقام یحیی ,

خوش رفتارى حضرت یحیی با والدینش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 14 سوره : مریم
نفی سرکشى و ستمگرى از یحیی
خوش رفتارى حضرت یحیی با والدینش
خداوند، وا و فرزانه
جواز چشم‌پوشی والدین از حقوق خود نسبت به فرزندانشان
لزوم...
كلمات كليدي :اخلاق یحیی ,اخلاق یحیی ,خوشرفتارى با والدین ,والایی خداوند ,حقوق والدین ,همزیستی با یتیم ,اخلاق یحیی ,یحیی و عیسی ,

برخوردارى زکریا، یحیی، عیسی و الیاس از هدایت خاص الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 85 سوره : الانعام
زکریا، یحیی، عیسی و الیاس، بندگان شایسته
برخوردارى زکریا، یحیی، عیسی و الیاس از هدایت خاص الهی
هدایت الهی و مخیر بودن انسان میان شکر و...
كلمات كليدي :هدایت الیاس ,بندگان شایسته ,هدایت زکریا ,هدایت عیسی ,هدایت الهی ,هدایت رهیافتگان ,هدایت یحیی ,نام نهادن بر یحیی ,

فضیلت برجاى ماندن یاد و خاطره نیکو از آدمی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 50 سوره : مریم
یاد و خاطره نیک از ابراهیم و دودمانش درمیان مردم
برخوردارى ابراهیم و اسحاق و یعقوب از رحمت خداوند
فضیلت برجاى ماندن یاد و خاطره نیکو از آدمی
نامگذارى...
كلمات كليدي :آدمی بعداز مرگ ,خاطره ابراهیم ,دودمان ابراهیم ,رحمت براى ابراهیم ,رحمت براى اسحاق ,خاطره نیکو ,رحمت خدا ,رحمت براى یعقوب ,آدمی بعداز مرگ ,نام نهادن بر یحیی ,نام نیکو ,دلتنگی یعقوب ,

سپیدى دست موسی (ع) به معجزه دیگر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 32 سوره : القصص
فرستادن موسی (ع) با دو معجزه بسوى فرعونیان درپی فسق آنان
سپیدى دست موسی (ع) به معجزه دیگر
خوش رفتارى حضرت یحیی با والدینش
كلمات كليدي :ید بیضا ,موسی به سوى فرعونیان ,معجزات موسی ,یحیی و والدینش ,

علم خداوند به پنهان و آشکار مشرکان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 69 سوره : القصص
علم خداوند به پنهان و آشکار مشرکان
نامگذارى یحیی (ع) ازسوى خداوند
كلمات كليدي :خدا و مشرکان ,خداوند و نهانیها ,علم خداوند ,خدا و مشرکان ,نام نهادن بر یحیی ,

وجود اجل و دورهاى خاص براى هر امت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 34 سوره : الاعراف
وجود اجل و دورهاى خاص براى هر امت
تغییرناپذیرى دوره هر امت
هراس موسی (ع) از کشته شدن به خاطر کشتن قبطی
كلمات كليدي :اجل براى امت ,اجل براى امت ,دوره هر امت ,هراس موسی (ع) ,

كلمات كليدي مشابه :
حکم براى یحیی
زهد یحیی
یحیی در آخرت
یحیی در دنیا
سلام بر یحیی
فضائل یحیی
ستودن یحیی
هدایت یحیی
نام نهادن بر یحیی
یحیی و والدینش
بزرگوارى یحیی
پیامبرى یحیی
تولد یحیی
خویشتندارى یحیی
یحیی و عیسی