خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  89   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
جلوه‌گرى عمل خطاکاران در نظر آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : فاطر
راهیابی و گمراهی انسان به مشیت خداوند
جلوه‌گرى عمل خطاکاران در نظر آنان
گمراهی آدمی درپی خودپسندى و خودخواهی
كلمات كليدي :اعمال خطاکاران ,راهیابی انسان ,گمراهی انسان ,جلوه گیرى خطا ,مشیت خدا ,اعمال خطاکاران ,گمراهی در پی خودپسندى ,گمراهی درپی خودپسندى ,

نقش وسوسه شیطان و جلوه‌گرى آرزوها در ارتداد انسان و اعراض او از حقیقت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 25 سوره : محمد
نقش وسوسه شیطان و جلوه‌گرى آرزوها در ارتداد انسان و اعراض او از حقیقت
نقش وسوسه شیطان در آراستن اعمال انسان در نظر او
كلمات كليدي :جلوه گرى آرزوها ,عوامل ارتداد ,جلوه گرى آرزوها ,وسوسه شیطان ,

جلوه‌گرى کردار زشت کافران درنظر آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 14 سوره : محمد
جلوه‌گرى کردار زشت کافران درنظر آنان
پیروى مومنان از حجت قاطع
تمایز آشکار اهل ایمان و اهل کفر و عناد
توجه و مواظبت بر نمازها از ویژگیهاى...
كلمات كليدي :اعمال کافران ,اعمال گنهکاران ,پیروى از حجت ,جلوه گرى عمل ,مؤمن و کافر ,ویژگیهاى مؤمنان ,ویژگی متقین ,اعمال کافران ,

حق تصمیم‌گیرى حاکم پس از شنیدن آراء مشاوران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 33 سوره : النمل
تکیه سران قوم سبا بر قدرت و دورى قوم و تمایل آنان به جنگ با سلیمان
حق تصمیم‌گیرى حاکم پس از شنیدن آراء مشاوران
پاسخ سران قوم به ملکه سبا درباره...
كلمات كليدي :تصمیم گیرى پس از مشورت ,تکیه بر دورى ,تکیه بر قدرت ,جنگ با سلیمان ,حق حاکم ,مشورت در حکومت ,سران سبا ,سلیمان(ع) و سبا ,تصمیم گیرى پس از مشورت ,

اختصاص لذات و نعم اخروى به مؤمنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 32 سوره : الاعراف
بیان روشن آیات الهی براى دانایان
نقش علم در بهره‌گیرى از آیات الهی
اختصاص لذات و نعم اخروى به مؤمنان
نکوهش افراط در زهد و خوددارى از استفاده...
كلمات كليدي :مؤمنان در آخرت ,آیات الهی ,بهره گیرى از آیات ,بیان آیات ,لذات اخروى ,نعم اخروى ,افراط در زهد ,روزى پاکیزه ,ثمره علم ,کافران در دنیا ,مؤمنان در دنیا ,نعمتهاى دنیا ,بهره گیرى از روزى ,بهره گیرى از زینت ,مؤمنان در آخرت ,مؤمنان در حنین ,فرورفتن در نعم ,بهره گیرى از نعمت ,نعمتهاى خداوند ,

تسلسل نبوت در دودمان حضرت ابراهیم (ع) درپی کناره‌گیرى او از مشرکان و خدایانشان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 49 سوره : مریم
تسلسل نبوت در دودمان حضرت ابراهیم (ع) درپی کناره‌گیرى او از مشرکان و خدایانشان
نبوت حضرت اسحاق و حضرت یعقوب
راستگوئی و نبوت حضرت ادریس
اعطاى...
كلمات كليدي :کناره گیرى ابراهیم از مشرکان ,نبوت در دودمان ابراهیم ,نبوت اسحاق ,کناره گیرى ابراهیم از مشرکان ,نبوت ادریس ,نبوت پیامبران ,نبوت هود ,کناره گیرى ابراهیم از مشرکان ,نبوت یعقوب ,

بهانه‌گیرى و لجاجت کفار و درخواست معجزات جدید
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 27 سوره : الرعد
استناد گمراه ساختن انسان به خداوند براساس مشیت او
هدایت خداوندى براى بازگشت کنندگان به سوى او
بهانه‌گیرى و لجاجت کفار و درخواست معجزات جدید
توقف...
كلمات كليدي :بهانه گیرى کفار ,گمراه ساختن خدا ,مشیت خدا ,هدایت خداوند ,درخواست معجزه ,شرط هدایت ,لجاجت کفار ,بهانه گیرى کفار ,

جلوه گه حقّ
[ قالب : شعر ] [ مخاطب : عام ]
تا ابد جلوه گه حقّ و حقیقت سرِ تست 
معنى مکتب تفویض، على اکبر تست 

شاعر:احمد مهران
كلمات كليدي :امام حسین (ع) , مدیحه ,

جلوه گه حقّ
[ قالب : شعر ] [ مخاطب : عام ]
تا ابد جلوه گه حقّ و حقیقت سرِ تست 
معنى مکتب تفویض، على اکبر تست 

شاعر:احمد مهران
كلمات كليدي :امام حسین (ع) , مرثیه ,

جلوه گه حقّ
[ قالب : شعر ] [ مخاطب : عام ]
تا ابد جلوه گه حقّ و حقیقت سرِ تست
معنى مکتب تفویض، على اکبر تست

شاعر:احمد مهران
كلمات كليدي :امام حسین (ع) , مرثیه ,

كلمات كليدي مشابه :
جلوه گیرى خطا
جلوه گرى عمل
جلوه گرى آرزوها
سخت گیرى خدا
سخت گیرى بر نفس
سخت گیرى بر کفار
سخت گیرى بر زنان
سخت گیرى بر دوزخیان
نتیجه گیرى از عمل
رهن گیرى طلبکار
کناره گیرى از شرک
انتقام گیرى خدا
سخت گیرى بر منافقان
سخت گیرى بر کافران
بهره گیرى از آیات