خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  74   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
اعتراف دوزخیان به عدم تعقل در دین و گوشندادن به هشدار پیامبران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 9 سوره : الملک
اعتراف دوزخیان به عدم تعقل در دین و گوشندادن به هشدار پیامبران
نقش عقل و سمع در رویکرد به دین و رستگارى در آخرت
یقین دوزخیان به علت عذاب و کیفر...
كلمات كليدي :اعترافات دوزخیان ,مخالفت با پیامبران ,عدم تعقل در دین ,ثمره تفکر ,ثمره عقل ,کافران در دوزخ ,اعترافات دوزخیان ,رویکرد به دین ,عوامل رستگارى ,عذاب کافران ,عوامل عذاب ,

نقش تفکر و تعقل در درک حقانیت دین و ایمان به آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 42 سوره : یونس
نقش تفکر و تعقل در درک حقانیت دین و ایمان به آن
توقف هدایت بر استعداد و آمادگی براى پذیرش حق
بیهودگی دعوت گروهی از کافران بسوى دین
هدایت در...
كلمات كليدي :اسباب ایمان ,اسباب ایمان ,پذیرش حق ,ثمره تعقل ,ثمره تفکر ,حقانیت دین ,دعوت از کافران ,دعوت به دین ,شرایط هدایت ,

نقش ایمان و عمل صالح در سعادت اخروى و دستیابی به بهشت برین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 42 سوره : الاعراف
نقش ایمان و عمل صالح در سعادت اخروى و دستیابی به بهشت برین
جاودانگی مؤمنان نیکوکار بهشت برین
مشروط بودن تکالیف دینی به قدر توانایی و وسع...
كلمات كليدي :اسباب سعادت ,اهل بهشت ,پاداش ایمان ,ثمره ایمان ,خلود در بهشت ,پاداش نیکوکارى ,شرایط تکلیف ,قدرت بر تکلیف ,ثمره نیکوکارى ,اسباب سعادت ,

ثمره ی شکر چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
خداوند درى از شکر را بـر روى بـنده‏اى نگشود ، که درى از فزونى (نعمت) را بر روى او ببندد .
كلمات كليدي :شکر , رشد صفات ,

دعا کردن قبل از رسیدن بلا چه ثمره ای دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام صادق علیه‏السلام :
هر که نگران باشد که بلایى به او برسد و پیش از رسیدن بلا دعا کند ، خداوند عز و جل هرگز آن بلا را به او نرساند .
كلمات كليدي :دعا , مسجد ,

توانگری به خدا چه ثمره ای دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
هر که به خدا توانگر شود ، مردم به او نیازمند گردند .
كلمات كليدي :ثروت , معرفتخانه ,

ثمره ی مشورت کردن چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
هر که خود رأیى کند نابود شود و هر که با بزرگان مشورت کند ، در خردهایشان شریک گردد .
كلمات كليدي :شورا ,

دوری از سلاطین چه ثمره ای دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
از سلطان دورى کن تا از نیرنگهاى شیطان ایمن مانى .
كلمات كليدي :حاکم ,

فروتنی ثمره ی چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
فروتنى ، ثمره دانش است .
كلمات كليدي :تواضع , رشد صفات ,

خدا شناسی، ثمره ی چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
ثمره دانش، شناخت خداست.
كلمات كليدي :خداشناسى , رشد اعتقادات ,

كلمات كليدي مشابه :
ثمره علم
ثمره عمل
ثمره عقل
ثمره فهم
ثمره تفکر
ثمره نیکوکارى
ثمره اعمال
ثمره یقین
ثمره ایمان
ثمره دانش
ثمره نیکی
ثمره شکیبایی
ثمره انفاق
ثمره عبادت
ثمره تعقل