خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  29   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
ارتباط مستقیم حوادث طبیعی با رفتار انسانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 41 سوره : الروم
ظهور فساد در زمین به سبب اعمال انسانها
ظهور فساد در زمین براى چشاندن سزاى بعضی از اعمال انسانها به آنها
امید به هشدارى و بیدارى آدمی درخلال...
كلمات كليدي :رفتار آدمی و حوادث ,اعمال انسانها ,سزاى اعمال ,بیدارى در دشوارى ,حوادث طبیعی ,رفتار آدمی و حوادث ,رفتار آدمی و حوادث ,فساد در زمین ,ظهور فساد ,عامل فساد ,عوامل هشدار ,عذاب پس از هشدار ,

حوادث تلخ و شیرین براى آزمایش آدمی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 35 سوره : الانبیاء
حوادث تلخ و شیرین براى آزمایش آدمی
حتمی بودن مرگ براى هر انسان
خداوند مرجع نهائی همگان در قیامت
حشر همگانی در روز رستاخیز
كلمات كليدي :آزمایش آدمی ,آزمایش آدمی ,آزمایش انسان ,بازگشت به خداوند ,حوادث تلخ ,حوادث شیرین ,مرجع همگان ,حشر همگانی ,

علم پیشین خداوند به همه رخدادهاى مصیبتبار مربوط به انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 22 سوره : الحدید
سهولت تقدیر پیشین حوادث براى خداوند متعال
ثبت همه حوادث مربوط به انسان و جهان در لوح محفوظ قبل از تحقق آنها
علم تفصیلی خداوند به جهان آفرینش...
كلمات كليدي :مصیبتهاى انسان ,تقدیر حوادث ,ثبت حوادث ,علم خدا ,علم قبل از خلق ,علم به هستی ,

انکار آیات الهی در پی نادرستی و ناسپاسی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 32 سوره : لقمان
پیش گرفتن راه مستقیم توسط برخی از انسانها پس از نجات یافتن از رویدادهاى ناگوار
روى کردن انسان به خدا و خلوص او در اعتقاد به هنگام رویدادهاى...
كلمات كليدي :انکار آیات ,انسان پس از حوادث ,انسان در حوادث ,انکار آیات ,انکار درپی ناسپاسی ,رویدادهاى ناگوار ,حوادث ناگوار ,

اهتمام و توکل ابراهیم (ع) به خداوند در تمامی حوادث
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 99 سوره : الصافات
اهتمام و توکل ابراهیم (ع) به خداوند در تمامی حوادث
كلمات كليدي :ابراهیم (ع) در حوادث ,ابراهیم (ع) و خداوند ,توکل ابراهیم (ع) ,ابراهیم (ع) در حوادث ,

صاف و مسطح شدن صفحه زمین در آستانه رستاخیز
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 106 سوره : طه
صاف و مسطح شدن صفحه زمین در آستانه رستاخیز
كلمات كليدي :حوادث قیامت ,زمین در قیامت ,حوادث قیامت ,

صاف و مسطح شدن صفحه زمین در آستانه رستاخیز
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 107 سوره : طه
صاف و مسطح شدن صفحه زمین در آستانه رستاخیز
كلمات كليدي :حوادث قیامت ,زمین در قیامت ,حوادث قیامت ,

امید به سپاسگزارى انسان، هدف معنوى از ارسال باد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 46 سوره : الروم
امید به سپاسگزارى انسان، هدف معنوى از ارسال باد
فواید و نتایج مادى و صورى باد
وزیدن بادهاى بشارت‌آور، از نشانه‌هاى قدرت خداوند
عنایت و...
كلمات كليدي :ارسال باد ,سپاسگزارى انسان ,ارسال باد ,فواید باد ,نتایج باد ,بادهاى بشارت آور ,حوادث طبیعی ,رحمت در حوادث ,قدرت خدا ,نشانه هاى خدا ,عنایت خداوند ,نتایج ایمان ,وزش باد ,

اسناد حوادث و پدیده‌هاى طبیعی به غیرخدا و غفلت از نقش خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 190 سوره : الاعراف
قائل شدن والدین به وجود شریکانی براى خداوند پس از برخوردارى از نعمت فرزند صالح
تنزه و برترى خداوند از داشتن شریک در آفرینش
اسناد حوادث...
كلمات كليدي :اسناد به غیر خدا ,بازگشت به شرک ,تنزیه خدا ,توحید در خالقیت ,حوادث طبیعی ,اسناد به غیر خدا ,غفلت از خدا ,رفع گرفتارى ,اسناد به غیر خدا ,والدین و مشرک ,والدین و شکرگزارى ,

بی تاثیر بودن بتها و معبودهاى خیالی مشرکان در حوادث عالم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 71 سوره : الانعام
ناتوانی معبودهاى دروغین در سود وزیان رساندن به انسان
ماموریت به تسلیم در برابر خداوند
رد دعوت مشرکان به بت‌پرستی ازسوى پیامبر
بی تاثیر...
كلمات كليدي :تاثیر بت ,ناتوانی بتان ,تسلیم در برابر خدا ,پیامبر و مشرکان ,تاثیر بت ,تمثیل مرتد ,هدایت حقیقی ,علل حوادث ,هدایت خدا ,معبود خیالی ,معبودان دروغین ,گمراهی فریفتگان شیطان ,نفع و ضرر ,مثل در قرآن ,ناتوانی بتها ,نفع جهاد ,

كلمات كليدي مشابه :
حوادث تلخ
ثبت حوادث
علل حوادث
حوادث جهان
حوادث وحشت زا
کوران حوادث
انسان در حوادث
حوادث شیرین
حوادث طبیعی
آزمونها در حوادث
حوادث قیامت
انسان پس از حوادث
حوادث ناگوار
حوادث در جهان
ابراهیم (ع) در حوادث