خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  67   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
فراگیرى همه جانبه آتش دوزخ بر کافران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 39 سوره : الانبیاء
تنهائی و بیکسی دوزخیان در وسط شعله‌هاى آتش
فراگیرى همه جانبه آتش دوزخ بر کافران
كلمات كليدي :آتش دوزخ ,تنهائی دوزخیان ,آتش دوزخ ,کافران در دوزخ ,

بریان شدن گوشت صورت دوزخیان با آبی همچون مس گداخته
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : الکهف
اختیار انسان در گرویدن و یا انکار حق
پیام پیامبر مبنی بر رسیدن سخن حق از سوى پروردگار
بریان شدن گوشت صورت دوزخیان با آبی همچون مس گداخته
آتش...
كلمات كليدي :آب جهنم ,اختیار انسان ,انکار حق ,سخن پروردگار ,پیام پیامبر ,آب جهنم ,واردان به جهنم ,سخن حق ,گرویدن به حق ,دوزخیان به دنبال فریادرس ,صورت دوزخیان ,یارى رساندن به دوزخیان ,کیفر ظالم ,یارى رزمندگان ,

زقوم و آب سوزان جهنم، تنها خوردنی و نوشیدنی دوزخیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 56 سوره : الواقعة
زقوم و آب سوزان جهنم، تنها خوردنی و نوشیدنی دوزخیان
رهنگیرى طلبکار، جایگزین تنظیم سند و قرارداد
كلمات كليدي :خوردنی دوزخیان ,خوردنی دوزخیان ,نوشیدنی دوزخیان ,نوشتن قرارداد ,

ذوبشدن درون بدن و پوست تن دوزخیان درپی ریختن آب جوشان بر آنها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : الحج
ذوبشدن درون بدن و پوست تن دوزخیان درپی ریختن آب جوشان بر آنها
كلمات كليدي :عذاب دوزخیان ,عذاب دوزخیان ,

آگاهی دوزخیان از بهره‌ورى بهشتیان در بهشت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 50 سوره : الاعراف
آگاهی دوزخیان از بهره‌ورى بهشتیان در بهشت
سخن گفتن دوزخیان با بهشتیان و درخواست آب و رزق الهی از آنان
تحریم آب و روزى بهشتی بر کافران
كلمات كليدي :آگاهی دوزخیان ,بهرورى بهشتیان ,بهره ورى بهشتیان ,دوزخیان و بهشتیان ,روزى بهشتی ,آگاهی دوزخیان ,کافران در قیامت ,

محرومیت دوزخیان از آشامیدن نوشابه‌هاى پاک و خنک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 24 سوره : النبأ
محرومیت دوزخیان از آشامیدن نوشابه‌هاى پاک و خنک
كلمات كليدي :عذاب دوزخیان ,عذاب دوزخیان ,

بی‌پناهی دوزخیان و نبودن یار و یاورى براى آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 35 سوره : الحاقة
بی‌پناهی دوزخیان و نبودن یار و یاورى براى آنان
كلمات كليدي :بی پناهی دوزخیان ,بی یاورى دوزخیان ,بی پناهی دوزخیان ,

بی‌ثمرى اعتراف دوزخیان به معجزات و براهین پیامبران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 49 سوره : غافر
بی‌ثمرى اعتراف دوزخیان به معجزات و براهین پیامبران
انحصار رهائی از عذاب دوزخ در پیروى از پیامبران
تمناى دوزخیان از نگهبانان جهنم براى کاستن...
كلمات كليدي :اعتراف بی ثمر ,اعترافات دوزخیان ,پیروى از انبیاء ,ایمان پس از مرگ ,اعتراف بی ثمر ,درخواست دوزخیان ,رهائی از دوزخ ,کفار در دوزخ ,راه نجات ,رهایی از دوزخ ,شدت عذاب ,فریاد کفار ,

علفهاى بدبوى جهنم خوراک دوزخیان معذب در آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 6 سوره : الاعلى
علفهاى بدبوى جهنم خوراک دوزخیان معذب در آن
القاء قرآن ازسوى خدا بر قلب پاک پیامبر
وحی روحی از امر خداوند به سوى پیامبر توسط خدا
كلمات كليدي :خوراک دوزخیان ,علفهاى دوزخ ,خوراک دوزخیان ,وحی قرآن ,وحی روح ,

گفتگوى بهشتیان و دوزخیان در جهان دیگر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 44 سوره : الاعراف
تحقق وعده‌هاى الهی درمورد مؤمنان و کافران در جهان دیگر
گفتگوى بهشتیان و دوزخیان در جهان دیگر
فرستادن لعن و نفرین بر ستمگران در جهان دیگر
لعنت...
كلمات كليدي :بهشتیان و دوزخیان ,وعده خدا ,بهشتیان و دوزخیان ,لعن بر ستمگران ,نفرین بر ستمگران ,کافران در قیامت ,مومنان در قیامت ,نفرین بر ستمکاران ,

كلمات كليدي مشابه :
تنهائی دوزخیان
تنهائی در قیامت
وضع دوزخیان
صورت دوزخیان
تشنگی دوزخیان
نشانه دوزخیان
نفرین دوزخیان
عذاب دوزخیان
حسرت دوزخیان
سرزنش دوزخیان
آگاهی به دوزخیان
بهشتیان و دوزخیان
آگاهی دوزخیان
دوزخیان و بهشتیان
کیفر دوزخیان