خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  65   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
احیاء نماز و زکات و ارزشهاى الهی در جامعه، از صفات یاوران خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 41 سوره : الحج
احیاء نماز و زکات و ارزشهاى الهی در جامعه، از صفات یاوران خدا
برپاداشتن نماز، اداى زکات، امر به معروف و نهی از منکر در صورت قدرت یافتن، از جمله...
كلمات كليدي :احیاء ارزشها ,احیاء زکات ,احیاء نماز ,احیاء ارزشها ,امر به معروف ,فرجام امور ,اهمیت زکات ,اهمیت نماز ,برپایی نماز ,تحقق دین ,یاوران خدا ,اداى زکات ,نهی از منکر ,اجزاى نماز ,

زکات ندادن چه اثری روی زمین و کشاورزی و معادن دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام باقر علیه‏السلام :
در کتاب رسول خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم دیدیم که... هرگاه مردم از دادن زکات خوددارى کنند ، زمین برکتهاى خود را ، از هر نوع زراعت و...
كلمات كليدي :زکات ,

پرداخت زکات چه نقشی در زیاد شدن روزی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هر گاه خواستى که خداوند دارایى تو را زیاد کند ، زکات آن را بپرداز .
كلمات كليدي :زکات ,

پرداخت نکردن زکات چه پیامدی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام صادق علیه‏السلام :
خداوند ، عزّ ذکره ، چیزى سخت‏تر از زکات بر این امّت واجب نکرد و عموم آنان جز در این مورد هلاک نشوند .
كلمات كليدي :زکات ,

زکات ندادن چه اثری روی حیوانات دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام رضا علیه‏السلام :
هرگاه زکات پرداخته نشود ، چارپایان دچار مرگ و میر شوند .
كلمات كليدي :زکات ,

پرداخت زکات چه دستاورد اجتماعی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام صادق علیه‏السلام :
زکات به منظور آزمودن توانگران و کمک به مستمندان وضع شده‏است . اگر مردم زکات اموال خود را مى‏پرداختند ، هیچ مسلمانى نیازمند نمى‏ماند و...
كلمات كليدي :زکات ,

نتیجه زکات ندادن اغنیا چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام صادق علیه‏السلام :
زکات به منظور آزمودن توانگران و کمک به مستمندان وضع شده‏است . اگر مردم زکات اموال خود را مى‏پرداختند ، هیچ مسلمانى نیازمند نمى‏ماند و...
كلمات كليدي :زکات ,

پرداخت زکات چه بهره ی دنیوی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
داراییهاى خود را با (دادن) زکات حفظ کنید .
كلمات كليدي :زکات ,

پرداخت زکات چه بهره ی دنیوی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام حسن علیه‏السلام :
زکات ، هرگز چیزى را از ثروت کم نمى‏کند .
كلمات كليدي :زکات ,

زکات ندادن چه پیامدهایی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام صادق علیه‏السلام :
کسى که زکات ندهد نمازش بى‏حاصل است و کسى که ورع نداشته باشد زکاتش پذیرفته نیست .
كلمات كليدي :زکات ,

كلمات كليدي مشابه :
ترک زکات
زکات
توصیه به زکات
اهمیت زکات
نیک بودن زکات
آثار زکات
بنی اسرائیل و زکات
یهود و زکات
فایده زکات
ندادن زکات
تشریع زکات
مصرف زکات
پرداخت زکات
وجوب زکات
احیاء زکات