خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  162   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
بازتاب توطئه‌ها و حیله‌هاى فرعونیان به خود آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 45 سوره : غافر
عذاب صبح و شام فرعونیان در برزخ
عنایت خداوند به مؤمن در نگهدارى وى از شر مکر و حیله کفار
بازتاب توطئه‌ها و حیله‌هاى فرعونیان به خود آنان
نکوهش...
كلمات كليدي :بازتاب توطئه ها ,فرعونیان در برزخ ,حفظ مؤمن ,خداوند و مؤمن ,عذاب فرعونیان ,عنایت به مؤمن ,حیله هاى فرعونیان ,حسادت به مؤمن ,خداشناسی مؤمن ,شادى مؤمن ,مؤمن خانه نشین ,مؤمن دربرابر کفار ,

تفاوت کافران با مؤمنان در خودشناسی و خداشناسی و آخرت‌گروى و پاداشهاى اخروى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : الحشر
تفاوت کافران با مؤمنان در خودشناسی و خداشناسی و آخرت‌گروى و پاداشهاى اخروى
عنایت خداوند به مؤمن در نگهدارى وى از شر مکر و حیله کفار
مقایسه...
كلمات كليدي :آخرت گروى مؤمن ,خداشناسی مؤمن ,خودشناسی مؤمن ,حفظ مؤمن ,خداوند و مؤمن ,مؤمن و کافر ,وصیت براى مؤمنین ,

سزاوارتربودن خویشاوندان نسبت به یکدیگر در احکام دینی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 75 سوره : الانفال
الحاق مؤمنان مهاجر و مجاهد بعدى به مهاجران مرحله اول
دانائی خداوند نسبت به هر چیز
سزاوارتربودن خویشاوندان نسبت به یکدیگر در احکام دینی
شهادت...
كلمات كليدي :اولویت خویشاوندان ,مهاجران اولیه ,دانایی خدا ,اولویت خویشاوندان ,گواهی مؤمن ,مؤمن واقعی ,مجاهدان مؤمن ,مهاجران مؤمن ,

ایمان کامل شرط زم براى انجام کارهاى نیک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 112 سوره : البقرة
نفی ترس و اندوه از مؤمنان نیکوکار
ایمان کامل شرط زم براى انجام کارهاى نیک
پاداش تسلیم کامل دربرابر خداوند و انجام اعمال نیک
ربوبیت خداوند...
كلمات كليدي :آثار ایمان ,آثار ایمان ,آثار نیکوکارى ,امنیت مؤمن ,آثار ایمان ,آثار ایمان ,پاداش تسلیم ,پاداش مؤمن ,پاداش نیکوکارى ,تسلیم براى خدا ,ربوبیت خدا ,گوهر دین ,شادى مؤمن ,عمل صالح ,اعتماد به مؤمن ,بندگان مؤمن ,سیماى مؤمن ,بهشت در پی نیکوکارى ,

نابرابرى اهل ایمان و اهل فسق در دنیا و آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : السجدة
نابرابرى اهل ایمان و اهل فسق در دنیا و آخرت
برترى مؤمن بر فاسق
لزوم مؤمن بودن بنده آزادشده به عنوان کفاره قتل غیرعمدى
برترى روشن مؤمن راه...
كلمات كليدي :انسانها در آخرت ,ایمان و فسق ,برنزى مؤمن ,انسانها در دنیا ,مؤمن و فاسق ,برده مؤمن ,مؤمن و غافل ,

ایمان مؤمنان، مقتضی پرهیز از قتل عمدى مؤمنان دیگر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 92 سوره : النساء
لزوم آزادکردن بنده و پرداخت دیه به عنوان کفاره قتل خطا
لزوم مؤمن بودن بنده آزادشده به عنوان کفاره قتل غیرعمدى
لزوم روزه‌دارى در دو ماه متوالی...
كلمات كليدي :آثار ایمان ,آزاد کردن برده ,اولیاء مقتول ,آثار ایمان ,بخشش دیه ,بخشیدن خونبها ,آزادکردن برده ,برده مؤمن ,پرداخت دیه ,کافر حربی ,حرمت قتل ,حکمت خدا ,خاندان مقتول ,علم خدا ,لطف خدا ,قتل خطا ,کافر ذمی ,وجوب روزه ,قتل عمد ,قتل مؤمن ,کفاره قتل ,بدگمانی مؤمن ,فرزندان مؤمن ,

نقش ایمان در رشد و هدایت انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : الحجرات
به رنج و زحمت افتادن مردم در صورت پیروى پیامبر از راى و میل آنان در بسیارى از امور
لطف خداوند در محبوب گردانیدن ایمان در دل مومنان و ناخوشایند...
كلمات كليدي :آثار ایمان ,در رنج افتادن مسلمانان ,لطف الهی ,آثار ایمان ,ایمان مؤمن ,پیامبر و مسلمین ,تحمیل بر پیامبر ,مردم و پیامبر ,عوامل رشد ,عوامل هدایت ,ایذاء مؤمن ,قرآن و مؤمن ,کفرستیزى مؤمن ,

پافشارى ساحران مؤمن بر عقیده خود تا سرحد مرگ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 125 سوره : الاعراف
نهراسیدن ساحران مؤمن از تهدیدهاى فرعون
پافشارى ساحران مؤمن بر عقیده خود تا سرحد مرگ
دعوت مؤمن بسوى نجات و سعادت و دعوت کافر بسوى عذاب...
كلمات كليدي :استقامت مومنان ,ساحران فرعون ,ساحران مؤمن ,شجاعت مومنان ,دعوت مؤمن ,

پیوستن نیاکان و فرزندان و همسران شایسته به مؤمنان در بهشت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : غافر
دعاى فرشتگان براى مؤمنین درباره توفیق اجتناب از گناهان
پیوستن نیاکان و فرزندان و همسران شایسته به مؤمنان در بهشت
عنایت خداوند به مؤمن در نگهدارى...
كلمات كليدي :مؤمنان در بهشت ,دعاى فرشتگان ,فرزندان مؤمن ,فرشتگان و مؤمنان ,کناره گیرى از گناهان ,عنایت به مؤمن ,مؤمنان در بهشت ,نورانیت مؤمن ,هدایت یافتن مؤمن ,نیاکان بجاى پیامبران ,همسران پیامبر ,

مردان مؤمن بیشترند یا زنان مؤمن؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام صادق علیه‏السلام :
زن مؤمن از مرد مؤمن کمیاب‏تر است و مرد مؤمن از کبریت احمر . کدام یک از شما کبریت احمر را دیده‏است ؟ !.
كلمات كليدي :ایمان , رشد اعتقادات ,

كلمات كليدي مشابه :
قتل مؤمن
نفس مؤمن
حفظ مؤمن
ترس مؤمن
امنیت مؤمن
پاداش مؤمن
شادى مؤمن
اعتماد به مؤمن
بندگان مؤمن
سیماى مؤمن
پندپذیرى مؤمن
برده مؤمن
بدگمانی مؤمن
فرزندان مؤمن
مهاجران مؤمن