خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  707   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
تخلف کسانی که از پی انبیاء آمدند از خط آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 59 سوره : مریم
تخلف مردم از خط انبیاء به جهت تباه کردن نماز و پیروى از هوا
تخلف کسانی که از پی انبیاء آمدند از خط آنان
گمراهی تباهکنندگان نماز و پیروى کنندگان...
كلمات كليدي :تخلف از انبیاء ,تخلف از انبیاء ,خط انبیاء ,مردم و انبیاء ,پیروى از شهوات ,پیروى از هوا ,تباه کردن از نماز ,تباه کردن به نماز ,تخلف از انبیاء ,تخلف از انبیاء ,پیامبر در نماز ,

اعتراف دوزخیان به کیفرشان دراثر ترک نماز و انفاق و انکار معاد و همنشینی با اهل باطل
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 43 سوره : المدثر
اعتراف دوزخیان به کیفرشان دراثر ترک نماز و انفاق و انکار معاد و همنشینی با اهل باطل
گمراهی تباه کنندگان نماز و پیروى کنندگان شهوات
قدرت...
كلمات كليدي :اعترافات دوزخیان ,ترک انفاق ,انکار معاد ,همنشینی با بدان ,ترک نماز ,اعترافات دوزخیان ,تباه کردن به نماز ,هدایت همگان ,

لزوم برپاداشتن نماز به قصد اطاعت از خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 238 سوره : البقرة
تاکید خداوند بر لزوم اهتمام به نماز میانه
امر خداوند به پاسدارى از نماز
لزوم برپاداشتن نماز به قصد اطاعت از خداوند
لزوم خضوع دربرابر خداوند...
كلمات كليدي :اطاعت از خدا ,اهتمام به نماز ,اهمیت نماز ,پاسدارى از نماز ,اطاعت از خدا ,خضوع دربرابر خدا ,خضوع در نماز ,خلوص در نماز ,عبادت مهم ,اوقات نماز ,پاداش نماز جمعه ,خشوع در نماز ,نماز مؤمنان ,

دستور به برپائی نماز از هنگام زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 78 سوره : الاسراء
دستور به برپائی نماز صبح در وقت طلوع فجر
اهمیت خاص نماز صبح و گواهی فرشتگان صبح و شام بر آن
ترغیب به برپایی نماز و انفاق پنهانی و آشکار
وجوب...
كلمات كليدي :برپایی نماز ,نماز صبح ,طلوع فجر ,گواهی فرشتگان ,برپاداشتن نماز ,نماز شکسته ,وجوب نماز ,وقت نماز ,وقت کار ,مصریان پس از یوسف (ع) ,

جواز ترک برخی از شروط و اجزاء نماز در حالت ترس و اضطرار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 239 سوره : البقرة
منت خداوند بر انسان به سبب تعلیم قوانین و احکام دینی به او
تعلیم علوم دور از دسترس عقل به انسان توسط خداوند
عدم‌دسترسی عقل بشرى به بخشی...
كلمات كليدي :اجزاى نماز ,تعلیم احکام ,تعلیم الهی ,نماز در امنیت ,منت بر انسان ,تعلیم دین ,منت خدا ,نماز خوف ,معارف دینی ,شرایط نماز ,محدودیت عقل ,آسانی نماز ,سلیمان (ع) و نماز ,نماز خاشعان ,

وجوب اقامه نماز خوف بر مسلمانان در هنگام جنگ و نبرد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 101 سوره : النساء
کوتاه کردن نماز در سفر و هنگام ترس از حمله دشمن
وجوب اقامه نماز خوف بر مسلمانان در هنگام جنگ و نبرد
دشمنی آشکار کافران با مؤمنان
وجوب نماز...
كلمات كليدي :نماز در جنگ ,نماز خوف ,دشمنی کافران ,نماز شکسته ,کافران و مؤمنان ,نماز مسافر ,نماز در جنابت ,نماز شعیب و قوم او ,

نماز در پاک کردن گناه به چه چیزی تشبیه شده است؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام صادق علیه‏السلام :
اگر جلو در خانه یکى از شـما جـوى آبـى باشد و روزى پنج بار خود را در آن بشوید آیا چرک و کثافتى بر تن او باقى مى‏ماند ؟ حکایت نماز نیز حکایت...
كلمات كليدي :نماز , مسجد ,

پایان یافتن احکام اضطرارى پس از برطرف شدن حالت اضطرار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 103 سوره : النساء
مقرر شدن نماز در اوقات معین
عدم جواز اقامه نماز در غیر اوقات مقرر
لزوم اقامه نماز کامل پس از برطرف شدن ترس
پایان یافتن احکام اضطرارى پس...
كلمات كليدي :حکم اضطرارى ,اوقات نماز ,نماز تمام ,حکم اضطرارى ,ذکر خدا ,ذکر پس از نماز ,فضیلت ذکر ,وظایف مؤمنان ,امر به نماز ,دقت در نماز ,نماز پیامبر ,

ممنوعیت ورود به مسجد درحال جنابت مگر براى عبور
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 43 سوره : النساء
اهمیت توجه به معانی الفاظ نماز در هنگام برگزارى آن
بخشش و آمرزش الهی، مقتضی تشریع احکام اضطرارى
مراعات تسهیل در احکام
مراعات ادب و عفت...
كلمات كليدي :آداب مسجد ,آداب نماز ,آمرزش خدا ,احکام اضطرارى ,تسهیل در احکام ,ادب قرآن ,الفاظ کنایی ,بخشش خدا ,بطلان نماز ,عفت بیان ,خاک پاکیزه ,تیمم بر خاک ,تیمم به جاى غسل ,تیمم به جاى وضو ,تیمم معذوران ,کیفیت تیمم ,نماز در جنابت ,جنب در مسجد ,سهولت شریعت ,عبارات نماز ,نماز مسافر ,نماز در مستی ,آداب مسجد ,ورود در مسجد ,آثار نماز ,برپایی نماز ,ضرورت نماز ,نماز در امنیت ,نماز در شب ,نماز صبح ,ورود در دوزخ ,تیمم بجاى وضو ,

هلاکت و عذاب دردناک انسان درپی سبکشمردن و ترک نماز
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 4 سوره : الماعون
هلاکت و عذاب دردناک انسان درپی سبک شمردن و ترک نماز
اعتراف دوزخیان به کیفرشان دراثر ترک نماز و انفاق و انکار معاد و همنشینی با اهل باطل
کسالت...
كلمات كليدي :ترک نماز ,سب کشماردن نماز ,عوامل عذاب ,ترک نماز ,ریاکارى در نماز ,

كلمات كليدي مشابه :
تباه کردن به نماز
تباه کردن از نماز
روى کردن به خدا
رام کردن باد
پی کردن شتر
فراموش کردن خدا
فراموش کردن دین
انکار کردن
آزاد کردن عبد
رام کردن نهرها
عدالت در وزن کردن
دور کردن یوسف
رها کردن بنی اسرائیل
دور کردن شیاطین
غرق کردن فرعونیان