خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  70   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
اجابت دعاى زکریا (ع) درباره فرزنددارشدن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 39 سوره : آل عمران
نامگذارى یحیی (ع) ازسوى خداوند
بزرگوارى و خویشتندارى یحیی (ع)
ماموریت فرشتگان در ابلاغ بشارت الهی به زکریا (ع)
ابلاغ بشارت تولد یحیی (ع)...
كلمات كليدي :دعا براى فرزند اجابت دعا ,نامگذارى الهی ,بزرگوارى یحیی ,بشارت به زکریا ,بشارت خدا ,پرهیز از زن ,پیامبرى یحیی ,تولد یحیی ,خویشتندارى یحیی ,دعا براى فرزند اجابت دعا ,دعاى زکریا ,رسالت عیسی ,فرشتگان و زکریا ,همسر زکریا ,زهد نسبت به شهوات ,زهد یحیی ,ستودن یحیی ,فرزند شایسته ,صالح بودن یحیی ,عبادت در محراب ,یحیی و عیسی ,دعا براى فرزند اجابت دعا ,گفتگوى فرشتگان ,فضایل یحیی ,مقام یحیی ,نام نهادن بر عیسی ,نامعقول بودن شرک ,نسب در ارث ,اخلاق یحیی ,پرهیزگارى یحیی ,حکم براى یحیی ,سلام بر یحیی ,فضائل یحیی ,مامورین یحیی ,مهربانی یحیی ,یحیی در کودکی ,

مدح خاندان زکریا به جهت نیکوکارى و خداخوانی و خشوعشان براى خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 90 سوره : الانبیاء
مدح خاندان زکریا به جهت نیکوکارى و خداخوانی و خشوعشان براى خدا
فضیلت خشوع و فروتنی در پیشگاه خداوند
فضیلت خواندن خداوند از روى بیم و رغبت
اجابت...
كلمات كليدي :خاندان زکریا ,خشوع براى خدا ,فروتنی براى خدا ,خواندن خداوند ,عادت به دعا ,دعاى زکریا ,خاندان زکریا ,فرزند زکریا ,همسر زکریا ,سبقت در نیکوکارى ,سرعت در نیکوکارى ,

تحقق افعال الهی برطبق مشیت و خواست خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : آل عمران
پیرى زکریا (ع) و نازایی همسرش در زمان بشارت تولد یحیی (ع)
تعجب زکریا (ع) از بشارت فرزنددارشدن او
تاکید بر تحقق وعده خداوند درباره تولد یحیی...
كلمات كليدي :افعال خدا ,پیرى زکریا ,تعجب زکریا ,تولد یحیی ,وعده حتمی ,افعال خدا ,خدا و زکریا ,سخن گفتن با خدا ,مشیت خدا ,وعده خدا ,همسر زکریا ,وعده پیروزى ,

درخواست زکریا از خداوند براى فرزند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 89 سوره : الانبیاء
درخواست زکریا از خداوند براى فرزند
كلمات كليدي :درخواست زکریا ,درخواست زکریا ,فرزندطلبی زکریا ,

اجتناب زکریا از سخن گفتن با مردم در سهروز
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 41 سوره : آل عمران
دعوت زکریا (ع) به یاد و تسبیح پروردگار
امر کردن به ذکریا براى تسبیح خداوند در شبانگاه و بامدادان
اجتناب زکریا از سخن گفتن با مردم در سهروز
تقاضاى...
كلمات كليدي :اجتناب از تکلم ,تسبیح خدا ,تسبیح دائمی ,زکریا و تسبیح خدا ,اجتناب از تکلم ,تولد یحیی ,ذکر خدا ,ذکر دائمی ,دعاى زکریا ,

بشارت براى اولیاءالله در دنیا و آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 64 سوره : یونس
رستگارى بزرگ اولیاء خدا
بشارت براى اولیاءالله در دنیا و آخرت
تبدیلناپذیرى وعده‌هاى خداوند
تخلف ناپذیرى وعده‌هاى خداوند درباره پاداشهاى...
كلمات كليدي :بشارت در آخرت ,اسباب رستگارى ,پیروزى بزرگ ,بشارت در آخرت ,بشارت در دنیا ,دوستان خدا ,وعده هاى خدا ,وعده هاى تخلف ناپذیر ,

بشارت خداوند به مریم (ع) درمورد زنده ماندن عیسی (ع) تا سنین کهولت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 46 سوره : آل عمران
بشارت خداوند به مریم (ع) درمورد زنده ماندن عیسی (ع) تا سنین کهولت
دعوت مردم به حق توسط عیسی (ع) در دوران کودکی و میانسالی
برخوردارى عیسی (ع)...
كلمات كليدي :بشارت به مریم ,بشارت خدا ,دعوت به حق ,رسالت عیسی ,مقام صالحان ,عمر عیسی ,عیسی در گاهواره ,کودکی عیسی ,معجزات عیسی ,مقام عیسی ,بشارت به مریم ,

بشارت الهی به ابراهیم درباره تولد اسحاق و یعقوب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 71 سوره : هود
خنده همسر ابراهیم از بشارت فرزنددارشدن
بشارت الهی به ابراهیم درباره تولد اسحاق و یعقوب
بخشیدن اسحاق و یعقوب ازسوى خداوند به ابراهیم
كلمات كليدي :بشارت به ابراهیم ,بشارت به ابراهیم ,فرزندان ابراهیم ,همسر ابراهیم ,اسحاق و یعقوب ,بشارت به ابراهیم ,بشارت به ابراهیم ,

بشارت خداوند بر بنی‌اسرائیل در مورد پیروزى آنان بر فرعون
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 87 سوره : یونس
بشارت خداوند بر بنی‌اسرائیل در مورد پیروزى آنان بر فرعون
دستور ساختن خانه‌هایی روبه روى هم براى بنی‌اسرائیل
دستور اقامه نماز به بنی‌اسرائیل...
كلمات كليدي :بشارت به بنی اسرائیل ,بشارت خدا ,بشارت به بنی اسرائیل ,بنی اسرائیل و فرعون ,پیروزى بنی اسرائیل ,خانه هاى بنی اسرائیل ,نماز بنی اسرائیل ,

تعجب ابراهیم از بشارت به داشتن فرزند در سالخوردگی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 54 سوره : الحجر
تعجب ابراهیم از بشارت به داشتن فرزند در سالخوردگی
كلمات كليدي :بشارت به ابراهیم ,تعجب ابراهیم ,بشارت به ابراهیم ,فرزنددار شدن در پیرى ,

كلمات كليدي مشابه :
بشارت به زکریا
خدا و زکریا
دعاى زکریا
برگزیدن زکریا
هدایت زکریا
فرشتگان و زکریا
همسر زکریا
زکریا و تسبیح خدا
داستان زکریا
پیرى زکریا
تعجب زکریا
خاندان زکریا
فرزند زکریا
درخواست زکریا
فرزندطلبی زکریا