خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  1134   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
انتفاء ابوت پیامبر (ص) براى مردى از مردان زمان خویش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : الاحزاب
انتفاء ابوت پیامبر (ص) براى مردى از مردان زمان خویش
محمد (ص)، فرستاده خدا و خاتم پیامبران
ستایش پیامبر (ص) بعنوان رسول خدا و خاتم انبیاء
علم...
كلمات كليدي :پدر بودن پیامبر ,پدر بودن پیامبر ,پسران پیامبر ,پدر بودن پیامبر ,پیامبر خاتم ,خاتم پیامبران ,مدح پیامبر ,دانایی خدا ,علم خدا ,فرستاده خدا ,رسول خداوند ,

امی بودن پیامبر (ص) در نوشتن و خواندن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 48 سوره : العنکبوت
شک و شبهه مردم در حقانیت دعوت پیامبر (ص) درصورت باسوادى او قبل از نبوت
امی بودن پیامبر (ص) در نوشتن و خواندن
خطا و گمراهی گمان قطع رشته هدایت...
كلمات كليدي :امی بودن پیامبر ,باسواد نبودن پیامبر ,امی بودن پیامبر ,امی بودن پیامبر ,پیامبر (ص) و خواندن ,پیامبر (ص) و نوشتن ,حقانیت پیامبر ,رشته نبوت ,وحی و نبوت ,نوشابه جهنم ,

تاکید خداوند بر برحق بودن پیامبر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 79 سوره : النمل
تاکید خداوند بر برحق بودن پیامبر
مامورشدن پیامبر به توکل بر خداوند
كلمات كليدي :بر حق بودن پیامبر ,بر حق بودن پیامبر ,پیامبر و خدا ,توکل بر خدا ,بر حق بودن پیامبر ,

اتهام سحر و جادوگرى به پیامبر (ص) از سوى کافران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : یونس
ارسال وحی به منظور انذار مردم
ارسال وحی به منظور بشارت مؤمنان به داشتن قدم صدق نزد پروردگارشان
شگفتی مردم از برخوردارى پیامبران از جنبه‌هاى...
كلمات كليدي :اتهام به پیامبر ,انذار مردم ,بشارت مؤمنان ,بشر بودن پیامبر ,بشر بودن پیامبران ,اتهام به پیامبر ,جادوگرخواندن پیامبر ,کافران و پیامبر ,مردم و پیامبران ,حکمت وحی ,شگفتی مردم ,قدم صدق ,مشرکان و قرآن ,حقانیت وحی ,

تعجب و شگفتی کافران از بعثت پیامبرى از نوع بشر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : ق
بشربودن پیامبران الهی
تعجب و شگفتی کافران از بعثت پیامبرى از نوع بشر
خطا و گمراهی گمان قطع رشته هدایت و نبوت ازسوى خداوند
كلمات كليدي :بشر بودن پیامبر ,بشربودن پیامبران ,بشر بودن پیامبر ,بشر بودن پیامبر ,تعجب کافران ,قطع نبوت ,کافران و نبوت ,

فرمانروایی خداوند بر آسمانها و زمین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 158 سوره : الاعراف
نفی شرک در پرستش و اثبات توحید
مرگ و زندگی در دست خداوند
دعوت جهانی پیامبر (ص)
امی، از صفات ممتاز پیامبر
دعوت به ایمان به خدا و پیامبر...
كلمات كليدي :فرمانرواى آسمان ,اثبات توحید ,اراده خدا ,جهانی بودن اسلام ,امی بودن پیامبر ,اوصاف پیامبر ,ایمان به پیامبر ,ایمان به خدا ,ایمان پیامبر ,ایمان و عمل ,پیروى از پیامبر ,دعوت پیامبر ,توحید عبادى ,قدرت خدا ,فرمانروایی خداوند ,فرمانرواى زمین ,مرگ و زندگی ,شرایط هدایت ,نفی شرک ,فرمانرواى آسمان ,

رسول خدا مقتداى امیدواران به خدا و قیامت و آنان که خدا را فراوان یاد می‌کنند.
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 21 سوره : الاحزاب
رسول خدا سرمشقی نیکو براى اقتدا و تاسی
رسول خدا مقتداى امیدواران به خدا و قیامت و آنان که خدا را فراوان یاد می‌کنند.
اهمیت اقتدا به پیامبر...
كلمات كليدي :اقتداکنندگان به پیامبر ,سرمشق بودن پیامبر ,اقتداکنندگان به پیامبر ,پیروى از پیامبر (ص) ,

تاثیراحوال درونی پیامبر (ص) در تشریع احکام دینی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 144 سوره : البقرة
تاثیراحوال درونی پیامبر (ص) در تشریع احکام دینی
اشتیاق پیامبر (ص) به نزول وحی براى تغییر قبله
نظارت خداوند بر اعمال آدمیان
آگاهی دانشمندان...
كلمات كليدي :تشریع احکام ,احوال پیامبر ,اشتیاق پیامبر ,اعمال انسان ,اهل کتاب و قبله ,علماى اهل کتاب ,خشنودى پیامبر ,ناخشنودى پیامبر ,تشریع احکام ,تغییر قبله ,نظارت خدا ,هشدار خدا ,قبله بودن کعبه ,قبله بودن مسجدالحرام ,قبله مسلمانان ,قبله مشترک ,ناخشنودى انسان ,نظارت بر انسان ,هشدار توسط پیامبر (ص) ,

وحیانی بودن تعالیم پیامبر اسلام حضرتمحمد (ص)
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
...
كلمات كليدي :تعالیم پیامبر ,تعالیم پیامبر ,وحیانی بودن دین ,نزول قرآن ,وحیانی بودن قرآن ,

علت فرستادن پیامبر به عنوان شاهد و بشارتگر و هشداردهنده
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 9 سوره : الفتح
علت فرستادن پیامبر به عنوان شاهد و بشارتگر و هشداردهنده
پاسخ مشرکان به هشدار دهندگان
كلمات كليدي :بشارت گرى پیامبر ,بشارت گرى پیامبر ,شاهد بودن پیامبر ,هشداردهندگی پیامبر ,مشرکان و هشداردهندگان ,

كلمات كليدي مشابه :
امی بودن پیامبر
بشر بودن پیامبر
بر حق بودن پیامبر
پدر بودن پیامبر
تسلیم بودن پیامبر
شاهد بودن پیامبر
گواه بودن پیامبر
سرمشق بودن پیامبر
اولی العزم بودن پیامبر
نیک بودن سعی
بشر بودن نوح
خیر بودن مال
ظلم بودن کفر
ظلم بودن شرک
بی اثر بودن ثروت