خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  2   -  نمايش ركوردهاي 1تا 2
ایراد اصحاب کهف به مردم مشرک زمان خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 15 سوره : الکهف
ایراد اصحاب کهف به مردم مشرک زمان خود
لزوم اقامه دلیل و برهان براى اعتقادات خویش
دروغ بستن بر خداوند، بزرگترین ستم
شرک، باترین ظلم
كلمات كليدي :انتقاد اصحاب کهف ,معاصران اصحاب کهف ,دلیل براى اعتقادات ,انتقاد اصحاب کهف ,بزرگترین ستم ,دروغ به خدا ,نکوهش شرک ,باترین ظلم ,انتقاد اصحاب کهف ,

خداوند شایسته ترین موجود براى باترین مراتب محبت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 165 سوره : البقرة
خداوند محبوب ترین موجودات در نظر مؤمنان
شدت عشق و دلبستگی مشرکان به معبودهاى پوشالی خود
اطلاق عنوان ظالم بر مشرکان
الحاق مؤمنان مهاجر...
كلمات كليدي :محبت به خدا ,محبت به خدا ,دلبستگی مشرکان ,ظلم مشرکان ,مجاهدان مؤمن ,بالاترین محبت ,محبت به بتها ,محبت به خدا ,محبت به خدا ,محبوب مؤمن ,محبوبترین موجودات ,مردم مشرک ,

كلمات كليدي مشابه :
باترین ظلم