خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  569   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
کراهت بیشتر کافران از حقیقت، علت ایمان نیاوردن آنان به پیامبر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 70 سوره : المؤمنون
کراهت بیشتر کافران از حقیقت، علت ایمان نیاوردن آنان به پیامبر
اتهام جنون از سوى مخالفان به پیامبر اکرم
پاسخ پیامبر به کسانی که به فرستادگان...
كلمات كليدي :ایمان نیاوردن به پیامبر ,ایمان نیاوردن به پیامبر ,مجنون خواندن پیامبراکرم ,مخالفان پیامبر ,کراهت از حقیقت ,ایمان نیاوردن به انبیاء ,

نشانه ی رسیدن به حقیقت ایمان چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هر چیزى حقیقتى دارد . هیچ بنده‏اى به حقیقت نرسد مگر آن که بداند آنچه به او رسیده نمى‏توانست نرسد و آنچه به او نرسیده...
كلمات كليدي :ایمان , رشد اعتقادات ,

نشانه ی رسیدن به حقیقت ایمان چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
ایمان هیچ بنده‏اى راستین نباشد مگر زمانى که اعتماد و اطمینان او به آنچه نزد خداست بیشتر باشد از آنچه در دست خویش دارد .
كلمات كليدي :ایمان , رشد اعتقادات ,

نشانه ی رسیدن به حقیقت ایمان چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام صادق علیه‏السلام :
از نشانه‏هاى ایمان حقیقى این است که حقّ را ، هر چند به زیان توباشد ، بر باطل ، هر چند به سود تو باشد ، ترجیح دهى .
كلمات كليدي :ایمان , رشد اعتقادات ,

با چه عملی انسان به حقیقت ایمان می رسد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
بنده به حقیقت ایمان نمى‏رسد مگر آن که براى خدا به خشم آید و براى خدا خشنود شود . پس ، هرگاه چنین باشد سزامند ایمان حقیقى...
كلمات كليدي :ایمان , رشد اعتقادات ,

حقیقت ایمان چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
ایمان به ادعا و آرزو نیست بلکه ایمان آن است که در دل خالص باشد وعمل آن را تصدیق و تأیید کند .
كلمات كليدي :ایمان , رشد اعتقادات ,

حقیقت ایمان چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
ایمان شناخت با دل است و گفتن با زبان و عمل با ارکان بدن .
كلمات كليدي :ایمان , رشد اعتقادات ,

حقیقت ایمان چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
ایمان ، شکیبایى و گذشت است .
كلمات كليدي :ایمان , رشد اعتقادات ,

حقیقت ایمان چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
ایمان خالص کردن عمل است (براى خدا) .
كلمات كليدي :ایمان , رشد اعتقادات ,

حقیقت ایمان چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
ایمان ، صبورى در سختى و گرفتارى است و شکرگزارى در آسایش و نعمت .
كلمات كليدي :ایمان , رشد اعتقادات ,

كلمات كليدي مشابه :
ایمان به حقیقت
حقیقت حب
حقیقت ریا
حقیقت روح
حقیقت مرگ
حقیقت ربا
حقیقت کفر
حقیقت دین
حقیقت انفاق
وصول به حقیقت
گمان و حقیقت
آشکار شدن حقیقت
پیروان حقیقت
مجاز و حقیقت
حقیقت اعمال