خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  33   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
ایجاد هر چیز به محض تعلق اراده خداوند به وجود یافتن آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : النحل
ایجاد هر چیز به محض تعلق اراده خداوند به وجود یافتن آن
كلمات كليدي :اراده خدا ,ایجاد اشیاء ,اراده خدا ,

تفکر در آفرینش رهیافتی به‌سوى خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : الرعد
گسترانیدن زمین و ایجاد کوهها و رودها در آن توسط خداوند
جفت جفت قراردادن از هر گونه میوهاى در زمین توسط خدا
تفکر در آفرینش رهیافتی به‌سوى خدا
پوشاندن...
كلمات كليدي :تفکر در آفرینش ,ایجاد رود ,ایجاد کوه ,جفت بودن میوه ها ,تفکر در آفرینش ,راه به سوى خدا ,نشانه هاى خدا ,شب و روز ,گسترانیدن زمین ,

گسترانیدن زمین و ایجاد کوههاى استوار در آن توسط خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : الحجر
گسترانیدن زمین و ایجاد کوههاى استوار در آن توسط خداوند
رویاندن هر چیز موزون در زمین توسط خداوند
خداوند به وجودآورنده ابرهاى پرباران و نشان...
كلمات كليدي :الطاف خداوند ,ایجاد کوهها ,نشانه هاى خدا ,الطاف خداوند ,رویاندن چیزهاى موزون ,گسترانیدن زمین ,

چه کاری بهک ایجاد می کند؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام رضا علیه‏السلام :
خوردن غذاى نمکْ‏سود ، گوشت نمکْ‏سود و خوردن ماهى نمکْ‏سود ، پس از رگزنى و حجامت ، بَهَک و گَرى ایجاد مى‏کند .
كلمات كليدي :بخش تخصصی پوست , بیمارستان ,

چه چیزی کک مک ایجاد می کند؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام رضا علیه‏السلام :
خوردن همیشگى تخم‏مرغ ، سبب پیدایش کَک‏مَک در صورت مى‏شود .
كلمات كليدي :بخش تخصصی پوست , بیمارستان ,

چه کاری خوره ایجاد می کند؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام صادق علیه‏السلام :
پیامبر خدا ، از خلال کردن با [چوب] انار ، آس و نِى ، نهى کرد و فرمود : «اینها ، رگِ خوره را تحریک مى‏کنند» .
كلمات كليدي :بخش تخصصی پوست , بیمارستان ,

چه کاری خوره ایجاد می کند؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام کاظم علیه‏السلام :
به ساقه سبزى و شاخه انار خلال نکنید ؛ چرا که رگ جذام را فعّال مى‏کنند .
كلمات كليدي :بخش تخصصی پوست , بیمارستان ,

چه کارهایی پیسی ایجاد می کند؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
با آبى که به آفتاب گرم شده است ، نه وضو سازید ، نه غسل کنید و نه خمیر بسازید ؛ چرا که پیسى مى‏آورد .
كلمات كليدي :بخش تخصصی پوست , بیمارستان ,

چه کارهایی پیسی ایجاد می کند؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام کاظم علیه‏السلام :
پیامبر خدا ، در حالى که عایشه ، قمقمه آب خود را در آفتاب گذاشته بود ، بر او وارد شد . فرمود : «اى حُمیرا! این چیست؟» .

گفت : سر و تنم را...
كلمات كليدي :بخش تخصصی پوست , بیمارستان ,

چه کارهایی پیسی ایجاد می کند؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام صادق علیه‏السلام :
در حمّام ، تکیه نزن ؛ چرا که چربى کلیه‏ها را ذوب مى‏کند . در حمّام ، شانه مزن ؛ چرا که مو را باریک مى‏کند . سفال(سنگ‏پا) را به تن ممال ؛ چرا...
كلمات كليدي :بخش تخصصی پوست , بیمارستان ,

كلمات كليدي مشابه :
ایجاد رود
ایجاد کوه
ایجاد ترس
ایجاد رعب
ایجاد راهها
ایجاد فساء
ایجاد اشیاء
ایجاد کوهها