خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  172   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
کفر و تردید امتها در مقابل براهین روشن انبیاء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 9 سوره : ابراهیم
کفر و تردید امتها در مقابل براهین روشن انبیاء
تاثیر اخبار پیشینیان و سرگذشت امتها در تربیت جوامع
سخنان موسی خطاب به قوم یهود
سخن موسی...
كلمات كليدي :انبیاء و امتها ,انبیاء و کفار ,براهین انبیاء ,فایده تاریخ ,عوامل تربیت ,سخنان موسی ,سرگذشت امتها ,موسی و یهود ,کفر امتها ,

شکیبایی انبیاء در برابر اذیت و آزار امت خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : ابراهیم
صبر و توکل مؤمنان بر خداوند دربرابر اذیت کفار
شکیبایی انبیاء در برابر اذیت و آزار امت خود
لزوم توکل بر خدا به علت ارزانی داشتن نعمت هدایت
شرح...
كلمات كليدي :آزاررسانی امتها ,اذیت کفار ,آزاررسانی امتها ,انبیاء و امتها ,شکیبایی انبیاء ,توکل بر خدا ,توکل مؤمنان ,صبر مؤمنان ,نعمت هدایت ,نشانه هدایت ,

دلدارى به رسول اکرم با یادآورى رفتار ناپسند امتها نسبت به انبیاء پیشین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 42 سوره : الحج
دلدارى به رسول اکرم با یادآورى رفتار ناپسند امتها نسبت به انبیاء پیشین
تکذیب نوح، هود و صالح از سوى قومشان
اتهام کذب و دروغ به نوح و پیروانش...
كلمات كليدي :انبیاء و امتها ,تکذیب انبیاء ,تکذیب صالح ,تکذیب نوح ,تکذیب هود ,قوم ثمود ,دلدارى از رسول اکرم ,قوم عاد ,قوم نوح ,

اخذ پیمان الهی از انبیاء و امتهایشان نسبت به تایید پیامبران بعدى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 81 سوره : آل عمران
وظیفه امتهاى انبیاء در ایمان به پیامبران بعدى
اخذ پیمان الهی از انبیاء و امتهایشان نسبت به تایید پیامبران بعدى
ماموریت انبیاء در تایید...
كلمات كليدي :پیمان الهی ,وظایف امتها ,امتهاى انبیاء ,پیمان از انبیاء ,ماموریت انبیاء ,ایمان به پیامبران ,تایید پیامبران ,پیمان از امتها ,پیمان الهی ,وظایف اخلاقی ,

دلدارى از پیامبراکرم به اینکه همه انبیاء مورد استهزاء امتها قرار داشتند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 41 سوره : الانبیاء
دلدارى از پیامبراکرم به اینکه همه انبیاء مورد استهزاء امتها قرار داشتند
دلدارى از پیامبر اکرم به اینکه همه انبیاء مورد استهزاء امتها قرار...
كلمات كليدي :استهزاء به انبیاء ,دلدارى از پیامبر اکرم ,استهزاء به انبیاء ,امتهاى پیشین ,دیدن پیشینیان ,

هلاکت امتهاى پیشین درپی رویگردانی از انبیاء و معجزاتشان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 6 سوره : الانبیاء
هلاکت امتهاى پیشین درپی رویگردانی از انبیاء و معجزاتشان
سنت تخلف ناپذیر خداوند در هلاکت امتهاى ستمگر پیشین
كلمات كليدي :اعراض از انبیاء ,اعراض از انبیاء ,امتهاى پیشین ,هلاکت امتها ,

انبیاء مردمانی عادى با غرائز انسانی و نیاز به خورد و خوراک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : الانبیاء
مرگ و حیات عادى انبیاء در دنیا
انبیاء مردمانی عادى با غرائز انسانی و نیاز به خورد و خوراک
انبیاء، مردانی عادى از میان مردم
كلمات كليدي :بشر بودن انبیاء ,حیات انبیاء ,مرگ انبیاء ,هویت انبیاء ,بشر بودن انبیاء ,بشر بودن انبیاء ,

امتها داراى سرآمد و عمرى مشخص و معین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 43 سوره : المؤمنون
هلاکت امتهاى پیشین درپی رویگردانی از انبیاء و معجزاتشان
كلمات كليدي :عمر امتها ,هلاکت امتها ,

ثبت و نگهدارى اعمال کفار و مشرکین ازسوى خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 6 سوره : الشورى
بعثت پیامبران براى امتهاى پیشین
مسئول نبودن پیامبر درقبال اعمال و کردار مردم
ثبت و نگهدارى اعمال کفار و مشرکین ازسوى خدا
اختصاص حسابرسی...
كلمات كليدي :اعمال کفار ,انبیاء براى امتها ,بعثت انبیاء ,مسئولیت پیامبر ,وظائف پیامبر ,امتهاى پیشین ,ثبت عمل ,حسابرسی خداوند ,وظایف پیامبر ,اعمال کفار ,

کارشکنی شیطان در برنامه‌ها و تصمیمات انبیاء و طرح القاءاتی از سوى او در آرزوى انبیاء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 52 سوره : الحج
کارشکنی شیطان در برنامه‌ها و تصمیمات انبیاء و طرح القاءاتی از سوى او در آرزوى انبیاء
محو القاءات شیطان درخواسته‌هاى انبیاء از سوى خداوند
وسوسه...
كلمات كليدي :آرزوى انبیاء ,القائات شیطان ,آرزوى انبیاء ,برنامه هاى انبیاء ,تثبیت انبیاء ,تعالیم انبیاء ,خواسته هاى انبیاء ,شیطان و انبیاء ,حکمت خداوند ,علم خداوند ,رسول و نبی ,شبهه افکنی شیطان ,شبهه پراکنی شیطان ,کارشکنی شیطان ,وسوسه شیطان ,کاهن نبودن پیامبر ,

كلمات كليدي مشابه :
انبیاء و امتها
انبیاء براى امتها
اجل امتها
ذلت امتها
کفر امتها
عمر امتها
عذاب امتها
انحطاط امتها
هلاکت امتها
شرایع امتها
وظایف امتها
آزاررسانی امتها
نیرنگ امتها
راهنمایی امتها
احوال امتها