خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  1602   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
جلوه دادن و توجیه اعمال ناپسند کافران در نظرشان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 122 سوره : الانعام
خودپسندى و رضایت کافران از اعمال ناپسند خود
راهنمائی مؤمنان با نور ایمان
جلوه دادن و توجیه اعمال ناپسند کافران در نظرشان
دلمردگی کافران...
كلمات كليدي :اعمال کافران ,اعمال کافران ,نور ایمان ,توجیه زشتیها ,خودپسندى کافران ,دل مردگی کافران ,راهنمائی مومنان ,زنده دلی مومنان ,سرگردانی کافران ,ظلمت کفر ,گرفتارى کافران ,نور الهی ,اعمال کافران ,اعمال کافران ,

تشبیه اعمال کافران به سرابی در کویر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 39 سوره : النور
نتیجه نگرفتن کافران از اعمال خویش در قیامت
تشبیه اعمال کافران به سرابی در کویر
كلمات كليدي :اعمال کافران ,اعمال کافران ,تمثیلهاى قرآن ,کافران در قیامت ,اعمال کافران ,اعمال کافران ,

تباه ساختن اعمال کافران و بازدارندگان از راه خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 32 سوره : محمد
تباه ساختن اعمال کافران و بازدارندگان از راه خدا
عدم توانایی کافران و بازدارندگان از راه خدا از گزند رسانیدن به خدا
ناتوانی کافران هنگام مواجهه...
كلمات كليدي :اعمال کافران ,تباهی عمل ,کافران و خدا ,گزند به خدا ,ناتوانی کافران ,اعمال کافران ,

تشبیه اعمال کافران به ظلمتهاى متراکم در اعماق دریا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : النور
امکان نجات مرتکبین قتل و زنا و شرک در صورت توبه، ایمان و عمل صالح
تشبیه اعمال کافران به ظلمتهاى متراکم در اعماق دریا
دنیاى ظلمانی و تاریک...
كلمات كليدي :اعمال کافران ,نجات قاتلان ,اعمال کافران ,دنیاى کافران ,نجات کافران ,

آراسته نمودن اعمال زشت کافران در نظر آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 37 سوره : التوبة
آراسته نمودن اعمال زشت کافران در نظر آنان
جابجاکردن ماههاى حرام ازسوى کافران
جابهجا کردن ماههاى حرام مایه فزونی در کفر
محرومیت کافران...
كلمات كليدي :آراستن اعمال ,آراستن اعمال ,اعمال کافران ,ماههاى حرام ,گمراهی کافران ,محرومیت از هدایت ,

جلوه‌گرى کردار زشت کافران درنظر آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 14 سوره : محمد
جلوه‌گرى کردار زشت کافران درنظر آنان
پیروى مومنان از حجت قاطع
تمایز آشکار اهل ایمان و اهل کفر و عناد
توجه و مواظبت بر نمازها از ویژگیهاى...
كلمات كليدي :اعمال کافران ,اعمال گنهکاران ,پیروى از حجت ,جلوه گرى عمل ,مؤمن و کافر ,ویژگیهاى مؤمنان ,ویژگی متقین ,اعمال کافران ,

بازگشت نتایج اعمال بد انسان به او در جهان آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : الاحقاف
بازگشت نتایج اعمال بد انسان به او در جهان آخرت
عذاب کافران سرکش و فاسق در جهان آخرت
کیفر کافران به عذابی خفت‌آور به سبب نافرمانی و سرکشی...
كلمات كليدي :حسابرسی به اعمال ,حسابرسی به اعمال ,عذاب سرکشان ,سرکشی کافران ,عذاب فاسقان ,عذاب کافران ,نتیجه عمل ,کفار در قیامت ,نافرمانی زن ,سپاسگزارى به پاس نعمتها ,کافران و نعمتها ,کیفر کافران ,نافرمانی کافران ,

بازگشت کیفر اعمال ننگین کفار به خودشان در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 16 سوره : الطور
تجسم اعمال نیک و بد انسان در قیامت بصورت نعمت و عذاب
بی نتیجه بودن بیتابی کفار در جهنم
بازگشت کیفر اعمال ننگین کفار به خودشان در قیامت
كلمات كليدي :اعمال کافران ,پاداش عمل ,تجسم عمل ,کافران در دوزخ ,کیفر عمل ,کافران در قیامت ,اعمال کافران ,

علم خداوند به اعمال پنهان و آشکار بندگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 1 سوره : الممتحنة
علم خداوند به اعمال پنهان و آشکار بندگان
نفی هر گونه رابطه دوستی و محبت بین مسلمانان و کفارحربی
ایجاد رابطه با کافران از عوامل ضلالت و...
كلمات كليدي :اعمال بندگان ,خدا و انسان ,اعمال بندگان ,کافران حربی ,علم خدا ,دشمنی با کافران ,دوستی با کافران ,عوامل هلاکت ,

آگاهی خداوند به اعمال مؤمنان و کافران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 111 سوره : هود
آگاهی خداوند به اعمال مؤمنان و کافران
برخوردارى مؤمنان و کافران از پاداش و جزاى کامل اعمال
كلمات كليدي :اعمال کافران ,اعمال مؤمنان ,پاداش مؤمنان ,جزاى کافران ,علم خدا ,اعمال کافران ,

كلمات كليدي مشابه :
اعمال کافران
حبط اعمال
اعمال نیک
اعمال زشت
اعمال بد
ثبت اعمال
ترک اعمال
اعمال امت
اعمال جن
اعمال خیر
حفظ اعمال
رشد اعمال
اعمال مشرکان
احسان در اعمال
اعمال انسان