خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  489   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
اعتراف مشرکان به انتساب و تدبیر به خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 61 سوره : العنکبوت
نکوهش کافران در رهاکردن خداوند و تکیه بر غیر او
اعتراف مشرکان به انتساب و تدبیر به خداوند
كلمات كليدي :اعتراف مشرکان ,تکیه بر غیرخداوند ,مشرکان و خداوند ,عقیده مشرکان ,اعتراف مشرکان ,اعتراف مشرکان ,نکوهش کافران ,

بزرگی گناه دروغ بستن به خدا یا تکذیب آیات او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 37 سوره : الاعراف
قبض ارواح کافران و سرزنش آنان توسط فرشتگان
اعتراف کافران به اشتباه خود در هنگام مرگ
اعتراف مشرکان به بطلان شرک و حقانیت توحید در هنگام...
كلمات كليدي :تکذیب آیات ,قبض ارواح ,اعتراف کافران ,اعتراف مشرکان ,اعتراف هنگام مرگ ,دروغ بستن به خدا ,بطلان شرک ,تکذیب آیات ,حقانیت توحید ,ظهور حقایق ,رسالت فرشتگان ,سرزنش کافران ,شان فرشتگان ,فرشته مرگ ,گواهی کافران ,گواهی مشرکان ,لحظه مرگ ,ستمکارترین مردم ,مرگ کافران ,مرگ مشرکان ,اخلاص هنگام دشواریها ,

اعتراف مشرکان به تدبیر الهی و زنده گردیدن زمین بوسیله آب به دست خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 63 سوره : العنکبوت
اعتراف مشرکان به تدبیر الهی و زنده گردیدن زمین بوسیله آب به دست خداوند
ستایش خداوند بر خلق و تدبیر عالم
كلمات كليدي :احیاء زمین ,اعتراف مشرکان ,تدبیر خداوند ,خالقیت خداوند ,خداوند و مشرکان ,ستایش خداوند ,احیاء زمین ,عقیده کفار ,

اعتراف مشرکان به آفرینش آسمانها و زمین توسط خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 38 سوره : الزمر
اعتراف مشرکان به آفرینش آسمانها و زمین توسط خداوند
اثر بودن معبودان باطل و بتها
ضرورت توجه و توکل بر خداوند یکتا درپی انحصار خیر و شر به دست...
كلمات كليدي :آفرینش آسمانها ,آفرینش آسمانها ,آفرینش زمین ,اعتراف مشرکان ,معبودان باطل ,توجه به خداوند ,توکل بر خداوند ,مشرکان دربرابر خداوند ,منشاء خیر ,منشاء شر ,مشرکان در برابر خداوند ,

اعتراف آدم و حوا به ستم برخودشان و درخواست آمرزش و بخشایش آنان از خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 23 سوره : الاعراف
زیان آدمی در اثر محرومیت از رحمت و مغفرت الهی
اعتراف آدم و حوا به ستم برخودشان و درخواست آمرزش و بخشایش آنان از خدا
بازگشت زیان گناه به خود...
كلمات كليدي :اعتراف آدم ,زیان آدمی ,درخواست آمرزش ,اعتراف آدم ,اعتراف آدم ,اعتراف به ستم ,اعراف حوا ,محرومیت از رحمت ,ضرر گناه ,محرومیت از مغفرت ,

بی‌ثمرى اعتراف و اعتذار خطاکاران در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 51 سوره : غافر
بی‌ثمرى اعتراف و اعتذار خطاکاران در قیامت
یارى خداوند به پیامبران و مؤمنین در دنیا و آخرت
قیامت، روز قیام شهود و شهداء و بروز شهادت برحقائق...
كلمات كليدي :اعتراف بی ثمر ,اعتراف خطاکاران ,اعتراف در قیامت ,اعتراف بی ثمر ,خداوند و پیامبران ,شهادت بر حقیقت ,خداوند و مؤمنان ,یارى خداوند ,خطاکاران در قیامت ,شهادت بر رفتار ,ویژگیهاى قیامت ,

رفع غفلت و اعتراف انسان به حقیقت هنگام بروز مشکلات
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 5 سوره : الاعراف
درماندگی و اعتراف ستمگران درمواجهه با عذاب دنیوى
رفع غفلت و اعتراف انسان به حقیقت هنگام بروز مشکلات
كلمات كليدي :اعتراف انسان ,اعتراف ستمگران ,اعتراف انسان ,انسان و مشکلات ,درماندگی ستمگران ,عذاب دنیوى ,رفع غفلت ,مواجهه با عذاب ,

بی‌ثمرى اعتراف دوزخیان به معجزات و براهین پیامبران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 49 سوره : غافر
بی‌ثمرى اعتراف دوزخیان به معجزات و براهین پیامبران
انحصار رهائی از عذاب دوزخ در پیروى از پیامبران
تمناى دوزخیان از نگهبانان جهنم براى کاستن...
كلمات كليدي :اعتراف بی ثمر ,اعترافات دوزخیان ,پیروى از انبیاء ,ایمان پس از مرگ ,اعتراف بی ثمر ,درخواست دوزخیان ,رهائی از دوزخ ,کفار در دوزخ ,راه نجات ,رهایی از دوزخ ,شدت عذاب ,فریاد کفار ,

حکم مشرکان در نحوه تقسیم سهم خدا و بتان از کشت و دام
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 136 سوره : الانعام
حکم مشرکان در رسیدن سهم خدا از کشت و دام به بتان
شریک قراردادن براى خدا در ثمرات و نعم الهی
تقبیح داورى مشرکان در نحوه تقسیم سهم خدا و بتان...
كلمات كليدي :احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,اسلام و جاهلیت ,سهم بتان ,سنت جاهلی ,سهم خدا ,خیرات مشرکان ,مبارزه با شرک ,مقررات شرک آمیز ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,مشرکان مکه ,

اعتراف جهنمیان به گمراهی و بدبختی خود در دنیا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 106 سوره : المؤمنون
اعتراف جهنمیان به گمراهی و بدبختی خود در دنیا
كلمات كليدي :اعتراف جهنمیان ,اعتراف جهنمیان ,

كلمات كليدي مشابه :
اعتراف مشرکان
اعتراف به کفر
اعتراف آدم
اعتراف به ستم
اعتراف به خطا
اعتراف به ظلم
اعتراف بی ثمر
اعتراف عیسی
اعتراف یهود
اعتراف به نعمت
اعتراف فرشتگان
اعتراف در قیامت
اعتراف کافران
اعتراف مؤمنان
اعتراف کفار