خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  224   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
ناآگاهی فرشتگان از اسماء آموخته شده به آدم (ع)
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 32 سوره : البقرة
ناآگاهی فرشتگان از اسماء آموخته شده به آدم (ع)
اعتراف فرشتگان به محدودیت علم خود
انطباق افعال خداوند برعلم و حکمت
نشات گرفتن دانش فرشتگان...
كلمات كليدي :آدم و اسماء ,آدم و اسماء ,فرشتگان و اسماء ,اعتراف فرشتگان ,افعال خدا ,حکمت خدا ,علم خدا ,علم فرشتگان ,مبدا علم فرشتگان ,محدودیت علمی ,

بزرگی گناه دروغ بستن به خدا یا تکذیب آیات او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 37 سوره : الاعراف
قبض ارواح کافران و سرزنش آنان توسط فرشتگان
اعتراف کافران به اشتباه خود در هنگام مرگ
اعتراف مشرکان به بطلان شرک و حقانیت توحید در هنگام...
كلمات كليدي :تکذیب آیات ,قبض ارواح ,اعتراف کافران ,اعتراف مشرکان ,اعتراف هنگام مرگ ,دروغ بستن به خدا ,بطلان شرک ,تکذیب آیات ,حقانیت توحید ,ظهور حقایق ,رسالت فرشتگان ,سرزنش کافران ,شان فرشتگان ,فرشته مرگ ,گواهی کافران ,گواهی مشرکان ,لحظه مرگ ,ستمکارترین مردم ,مرگ کافران ,مرگ مشرکان ,اخلاص هنگام دشواریها ,

اعتراف آدم و حوا به ستم برخودشان و درخواست آمرزش و بخشایش آنان از خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 23 سوره : الاعراف
زیان آدمی در اثر محرومیت از رحمت و مغفرت الهی
اعتراف آدم و حوا به ستم برخودشان و درخواست آمرزش و بخشایش آنان از خدا
بازگشت زیان گناه به خود...
كلمات كليدي :اعتراف آدم ,زیان آدمی ,درخواست آمرزش ,اعتراف آدم ,اعتراف آدم ,اعتراف به ستم ,اعراف حوا ,محرومیت از رحمت ,ضرر گناه ,محرومیت از مغفرت ,

بی‌ثمرى اعتراف و اعتذار خطاکاران در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 51 سوره : غافر
بی‌ثمرى اعتراف و اعتذار خطاکاران در قیامت
یارى خداوند به پیامبران و مؤمنین در دنیا و آخرت
قیامت، روز قیام شهود و شهداء و بروز شهادت برحقائق...
كلمات كليدي :اعتراف بی ثمر ,اعتراف خطاکاران ,اعتراف در قیامت ,اعتراف بی ثمر ,خداوند و پیامبران ,شهادت بر حقیقت ,خداوند و مؤمنان ,یارى خداوند ,خطاکاران در قیامت ,شهادت بر رفتار ,ویژگیهاى قیامت ,

امکان سخن گفتن فرشتگان با غیر پیامبران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 42 سوره : آل عمران
بشارت فرشتگان به برگزیدن و تطهیر مریم (ع) ازسوى خداوند
امکان سخن گفتن فرشتگان با غیرپیامبران
گفتگوى فرشتگان با مریم (ع)
برترى مریم (ع)...
كلمات كليدي :فرشتگان و انسان ,برگزیدن مریم ,بشارت فرشتگان ,طهارت مریم ,فرشتگان و انسان ,فرشتگان و مریم ,گفتگزى فرشتگان ,گفتگوى فرشتگان ,مقام مریم ,

ترس ابراهیم از فرشتگان ملاقات کننده با او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 70 سوره : هود
اطلاع یافتن ابراهیم از ماموریت فرشتگان بسوى قوم لوط
بی‌نیازى فرشتگان از نیازهاى انسانی مانند خوراک
ترس ابراهیم از فرشتگان ملاقات کننده با او
كلمات كليدي :ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,بی خوراکی فرشتگان ,بی نیازى فرشتگان ,عذاب قوم لوط ,ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,ماموریت فرشتگان ,

اعتراف مشرکان به انتساب و تدبیر به خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 61 سوره : العنکبوت
نکوهش کافران در رهاکردن خداوند و تکیه بر غیر او
اعتراف مشرکان به انتساب و تدبیر به خداوند
كلمات كليدي :اعتراف مشرکان ,تکیه بر غیرخداوند ,مشرکان و خداوند ,عقیده مشرکان ,اعتراف مشرکان ,اعتراف مشرکان ,نکوهش کافران ,

شفقت و مهربانی فرشتگان مرگ نسبت به مؤمنان به هنگام گرفتن جان آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : النازعات
تفاوت رفتار فرشتگان مرگ با کافر و مؤمن به هنگام مرگ
شفقت و مهربانی فرشتگان مرگ نسبت به مؤمنان به هنگام گرفتن جان آنان
كلمات كليدي :فرشتگان مرگ ,فرشتگان مرگ ,مرگ مؤمنان ,فرشتگان مرگ ,فرشتگان مرگ ,مرگ کافران ,

ملاقات فرشتگان با ابراهیم و بشارت دادن به او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 69 سوره : هود
پذیرایی ابراهیم از فرشتگان با گوساله بریان
تمثل فرشتگان به صورت انسان بر حضرت ابراهیم
ملاقات فرشتگان با ابراهیم و بشارت دادن به او
لزوم برخاستن...
كلمات كليدي :ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,بشارت به ابراهیم ,مهمان نوازى ابراهیم ,تمثل فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,آداب مهمانی طعام ,

صفوف و تسبیح فرشتگان در عالم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 164 سوره : الصافات
بندگی تام فرشتگان در برابر خداوند
صفوف و تسبیح فرشتگان در عالم
مراتب مشخص فرشتگان در تدبیر و عبودیت
كلمات كليدي :تسبیح فرشتگان ,فرشتگان در برابر خداوند ,صفوف فرشتگان ,عبودیت فرشتگان ,تسبیح فرشتگان ,فرشتگان دربرابر خداوند ,مراتب فرشتگان ,

كلمات كليدي مشابه :
اعتراف فرشتگان
اعتراف به کفر
اعتراف آدم
اعتراف به ستم
اعتراف به خطا
اعتراف به ظلم
اعتراف بی ثمر
اعتراف عیسی
اعتراف یهود
اعتراف به نعمت
اعتراف در قیامت
اعتراف کافران
اعتراف مشرکان
اعتراف مؤمنان
اعتراف کفار