خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  25   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
تمسخر و استهزاى نوح از سوى اشراف و سران قوم بخاطر ساختن کشتی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 38 سوره : هود
پاسخ نوح به تمسخرات اشراف و سران قوم
ساختن کشتی به دست نوح
پوزش نوح از خداوند به خاطر درخواست نجات فرزندش
عکس‌العمل اشراف و مستکبران قوم نوح...
كلمات كليدي :اشراف و نوح ,اشراف و نوح ,ایذاء پیامبران ,ایمان نوح ,استغفار نوح ,اشراف و نوح ,اشراف و نوح ,ایمان قوم نوح ,کشتی نوح ,

نسبت دادن گمراهی به پیامبران از سوى بزرگان و اشراف قوم نوح
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 60 سوره : الاعراف
عکس‌العمل بزرگان و اشراف قوم نوح درمقابل دعوت او
نسبت دادن گمراهی به پیامبران از سوى بزرگان و اشراف قوم نوح
تمسخر و استهزاى نوح از سوى...
كلمات كليدي :اشراف قوم نوح ,دعوت نوح ,اشراف قوم نوح ,استهزاى نوح ,دعاى نوح ,

عکس‌العمل اشراف و مستکبران قوم نوح در مقابل دعوتهاى پیگیر آن حضرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 32 سوره : هود
بی‌اعتنائی قوم نوح به نصیحتها و انذارهاى او و درخواست عذاب
تلاش پیگیر و طونی نوح براى هدایت قوم خود
عکس‌العمل اشراف و مستکبران قوم نوح در مقابل...
كلمات كليدي :اشراف و نوح ,اندرزهاى نوح ,تلاش نوح ,درخواست عذاب ,دعوت نوح ,مستکبران و نوح ,اشراف و نوح ,انبیاء پس از نوح ,تکذیب نوح ,کافران و نوح ,هدایت نوح ,هدایت گرى قرآن ,

تبلیغات دروغین اشراف قوم مدین براى جلوگیرى از گرایش مردم به شعیب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 90 سوره : الاعراف
تبلیغات دروغین اشراف قوم مدین براى جلوگیرى از گرایش مردم به شعیب
كلمات كليدي :اشراف مدین ,اشراف و شعیب ,تبلیغات کافران ,قوم مدین ,اشراف مدین ,

تکذیب انبیاء ازسوى اشراف قوم به جهت بشربودن آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 33 سوره : المؤمنون
مخالفت اشراف و اغنیاء با انبیاء درطول تاریخ
تاثیر رفاه و زندگی اشرافی در تکذیب انبیاء و رستاخیز
تکذیب انبیاء ازسوى اشراف قوم به جهت بشربودن...
كلمات كليدي :اشراف قوم ,اشراف و انبیاء ,زندگی اشرافی ,اغنیاء و انبیاء ,انبیاء و مردم ,بشربودن انبیاء ,تکذیب انبیاء ,مخالفت با انبیاء ,تکذیب رستاخیز ,ضرر رفاه ,اشراف قوم ,

بشربودن انبیاء، دستاویز اشراف و اغنیاء براى تبلیغ علیه آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 34 سوره : المؤمنون
تبلیغات اشراف و اغنیاء برعلیه انبیاء
بشربودن انبیاء، دستاویز اشراف و اغنیاء براى تبلیغ علیه آنان
كلمات كليدي :اشراف و انبیاء ,انبیاء و اشراف ,اشراف و انبیاء ,بشربودن انبیاء ,تبلیغات علیه انبیاء ,

گفتگوى سلیمان (ع) با اشراف حکومت درباره آوردن تخت ملکه سبا نزد او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 38 سوره : النمل
گفتگوى سلیمان (ع) با اشراف حکومت درباره آوردن تخت ملکه سبا نزد او
آگاهی سلیمان (ع) از تسلیم قوم سبا
كلمات كليدي :سلیمان و اشراف حکومت ,تخت بلقیس ,تسلیم شدن سبا ,سلیمان و اشراف حکومت ,سلیمان و سبا ,سلیمان و اشراف حکومت ,

اشراف و سیطره خداوند بر سراسر کائنات
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 5 سوره : طه
اشراف و سیطره خداوند بر سراسر کائنات
استیلاى خداوند بر عرش
كلمات كليدي :اشراف بر کائنات ,اشراف خداوند ,خدا بر عرش ,سیطره خداوند ,استیلا بر عرش ,اشراف بر کائنات ,

استکبار بزرگان و اشراف قوم در مقابل دعوت پیامبران الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 75 سوره : الاعراف
استکبار بزرگان و اشراف قوم در مقابل دعوت پیامبران الهی
لجاجت مستکبران قوم ثمود در مقابل دعوت صالح
ایمان آوردن گروهی از طبقات مستضعف به...
كلمات كليدي :استکبار اشراف ,استکبار اشراف ,اشراف و پیامبران ,ثمود و صالح ,کافران ثمود ,مؤمنان ثمود ,مستضعفان ثمود ,مستکبران ثمود ,رسالت صالح ,شبهه پراکنی مستکبران ,شبهه پراکنی مشرکان ,مشرکان و صالح ,مؤمنان پرهیزگار ,

گمراهی بسیارى از مردم به سبب پیروى از اشراف و امراء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 31 سوره : سبأ
انکار قرآن و تورات از سوى کفار
انکار وحی به بشر توسط کفار
مجادله و گفتگوى کفار در قیامت درباره انکار وحی
گمراهی بسیارى از مردم به سبب پیروى...
كلمات كليدي :پیروى از اشراف ,انکار قرآن ,انکار کفار ,انکار وحی ,پیروى از اشراف ,گمراهی توده ,از کار تورات ,کفار و تورات ,عوامل گمراهی ,کفار و قرآن ,کفار در قیامت ,گفتگوهاى قیامت ,مجادله کفار ,فواید وحی ,کفار و وحی ,

كلمات كليدي مشابه :
کفر اشراف
اشراف و نوح
اشراف قوم نوح
اشراف قوم
اشراف بر آفرینش
اشراف و پیامبران
استکبار اشراف
اشراف بر کائنات
اشراف خداوند
اشراف و انبیاء
اشراف مدین
اشراف و شعیب
انبیاء و اشراف
پیروى از اشراف
سلیمان و اشراف حکومت