خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  25   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
وظیفه مؤمنان در پایدارى و استقامت درمقابل ده برابر از نیروهاى دشمن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 65 سوره : الانفال
وعده خداوند به پیروزى مسلمانان دراثر استقامت بر ده برابر از نیروهاى دشمن
فرمان خداوند به پیامبر (ص) مبنی بر تحریک و تشویق مؤمنان به جهاد با...
كلمات كليدي :استقامت در جنگ ,استقامت در جنگ ,پیروزى مسلمانان ,تشویق به جهاد ,استقامت در جنگ ,استقامت در جنگ ,وعده خدا ,وظایف مؤمنان ,نفهمی کافران ,وظیفه مؤمنان ,

استقامت پیامبران و یارانشان در مقابل سختیهاى جهاد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 146 سوره : آل عمران
استقامت پیامبران و یارانشان در مقابل سختیهاى جهاد
محبوب بودن صبرپیشگان و استقامت کنندگان در جهاد در پیشگاه خداوند
نبرد حق و باطل، سنتی...
كلمات كليدي :استقامت پیامبران ,استقامت در جنگ ,حق و باطل ,استقامت پیامبران ,جنگ در تاریخ ,سنتهاى تاریخ ,محبوب بودن صابران ,موحدان و کافران ,نبرد با جنگ افروزان ,نبرد با کافران ,

درخواست ثبات قدم و استوارى گامها در سختیها از خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 250 سوره : البقرة
درخواست صبر و استقامت از خداوند در سختیها
درخواست ثبات قدم و استوارى گامها در سختیها از خداوند
درخواست مؤمنان از خداوند براى پیروزى بر...
كلمات كليدي :استقامت در سختیها ,درخواست استقامت ,دعا براى استقامت ,پیروزى بر کافران ,ثبات قدم ,لشکر جالوت ,دعا در جنگ ,درخواست صبر ,دعا براى صبر ,دعاى مؤمنان ,استقامت در سختیها ,صبر در سختیها ,لشکر طالوت ,

توصیه به شکیبائی و استقامت در مقام تبلیغ دین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 49 سوره : هود
خبرهاى غیبی، یکی از وجوه اعجاز و حقانیت قرآن
آگاهی پیامبران از امور غیبی بوسیله وحی الهی
خبرهاى غیبی قرآن از سرگذشت و تاریخ پیامبران پیشین
دلدارى...
كلمات كليدي :استقامت در تبلیغ ,اعجاز قرآن ,وحی الهی ,تاریخ پیامبران ,دلدارى پیامبر ,سرگذشت پیامبران ,علم پیامبران ,استقامت در تبلیغ ,شکیبایی در تبلیغ ,حقانیت قرآن ,دسترسی به غیب ,راه غیب ,علم به غیب ,غیبگوئی قرآن ,خبرهاى غیبی ,فواید وحی ,فلسفه وحی ,نگارش وحی ,

دستور خداوند به موسی و هارون مبنی بر استقامت در مقابل سختیها و مشکلات
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 89 سوره : یونس
دستور خداوند به موسی و هارون مبنی بر استقامت در مقابل سختیها و مشکلات
نهی از پیروى از راه و روش نادانان
اجابت نفرین موسی و هارون در مورد فرعون...
كلمات كليدي :استقامت موسی ,استقامت هارون ,پیروى از جاهلان ,موسی و فرعون ,نفرین بر فرعون ,نفرین بر فرعونیان ,استقامت موسی ,نفرین موسی ,وظیفه موسی ,نفرین نوح ,هاروت و ماروت ,نبوت هارون ,نفرین هارون ,وظیفه هارون ,

وظیفه مسلمانان در پایدارى و استقامت درمقابل دو برابر از نیروهاى دشمن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 66 سوره : الانفال
تخفیف دادن خداوند به مسلمانان به علت وجود سستی در آنان
وظیفه مسلمانان در پایدارى و استقامت درمقابل دو برابر از نیروهاى دشمن
كلمات كليدي :استقامت در جنگ ,تخفیف الهی ,تخفیف به مسلمانان ,استقامت در جنگ ,سستی مسلمانان ,وظیفه مسلمانان ,

استقامت پیامبراکرم در برابر وساوس مشرکان به برکت تایید الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 74 سوره : الاسراء
استقامت پیامبراکرم در برابر وساوس مشرکان به برکت تایید الهی
استقامت پیامبراکرم در برابر وسواس مشرکان به برکت تایید الهی
استقامت پیامبر...
كلمات كليدي :استقامت پیامبر اکرم ,استقامت پیامبر اکرم ,تایید الهی ,استقامت پیامبر اکرم ,وسوسه مشرکان ,وسوسه شیطان ,

توصیه به پیامبراکرم براى استقامت در دعوت بسوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 67 سوره : الحج
قراردادن مناسک و برنامه خاص عبادى براى همه امتها از سوى خدا
توصیه به پیامبر اکرم براى استقامت در دعوت بسوى خداوند
تقویت روحیه پیامبر اکرم...
كلمات كليدي :استقامت پیامبراکرم ,برنامه عبادى ,استقامت پیامبراکرم ,پیامبراکرم و مخالفان ,توصیه به پیامبراکرم ,دلدارى به پیامبراکرم ,تقویت روحیه ,دعوت به خدا ,مناسک براى امتها ,

وظیفه پیامبر (ص) در پیروى از وحی و استقامت و شکیبایی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 109 سوره : یونس
خداوند، برترین داوران
وظیفه پیامبر (ص) در پیروى از وحی و استقامت و شکیبایی
داورى خداوند میان پیامبر و قومش
وظیفه پیامبر درابلاغ احکام الهی...
كلمات كليدي :استقامت پیامبر ,برترین داوران ,داور برتر ,استقامت پیامبر ,پیامبر و قوم او ,شکیبایی پیامبر ,وظیفه پیامبر ,پیروى از وحی ,داورى خدا ,

برخوردارى از یارى خداوند و استوارى گامها در صورت یارى رساندن به دین خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : محمد
برخوردارى از یارى خداوند و استوارى گامها در صورت یارى رساندن به دین خدا
خبردادن خدا از یارى به پیامبر و حصول پیروزى براى آن‌حضرت
اطمینان موسی...
كلمات كليدي :استقامت در دین ,یارى خدا ,استقامت در دین ,یارى به دین ,یارى به پیامبر ,

كلمات كليدي مشابه :
استقامت در دین
استقامت در جنگ
اهمیت استقامت
استقامت خردمندان
استقامت پیامبران
استقامت مسلمانان
استقامت هارون
استقامت مؤمنان
فایده استقامت
دعا براى استقامت
استقامت پیامبر
استقامت پیامبراکرم
استقامت در تبلیغ
استقامت در سختیها
درخواست استقامت