خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  284   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
درخواست مشرکان در آستانه مرگ براى بازگشت به دنیا و انجام عمل صالح
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 100 سوره : المؤمنون
پاسخ منفی به تقاضاى بازگشت مشرکان به دنیا
وجود عالم برزخ در حد فاصل میان مرگ و قیامت
درخواست مشرکان در آستانه مرگ براى بازگشت به دنیا...
كلمات كليدي :بازگشت به دنیا ,بازگشت به دنیا ,عالم برزخ ,خواهش مشرکان ,بازگشت به دنیا ,بازگشت به دنیا ,مرگ مشرکان ,

کوتاه جلوهکردن مدت درنگ در برزخ در نظر کافران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 113 سوره : المؤمنون
کوتاه جلوهکردن مدت درنگ در برزخ در نظر کافران
کوتاه جلوه کردن مدت درنگ در برزخ در نظر کافران
كلمات كليدي :درنگ در برزخ ,دوزخیان در برزخ ,درنگ در برزخ ,

آرزوى کفار براى خروج از عذاب جهنم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : غافر
تحقق دو مرگ و دو بازآفرینی براى انسانها
اعتراف کفار بخطاى خویش در قیامت و بی‌ثمرى آن
عبور انسانها از دو عالم درطی دوبار مردن و رسیدن به جهان...
كلمات كليدي :آرزوهاى کفار ,دو احیاء ,مرگ و احیاء ,اعتراف به خطا ,اعتراف در قیامت ,اعترافات کفار ,بازآفرینی انسانها ,از برزخ به قیامت ,از دنیا به برزخ ,کفار در جهنم ,رهایی از عذاب ,دو مرگ ,مرگ انسانها ,آرزوهاى کفار ,

پرسش خداوند از دوزخیان در مورد مدت درنگ آنان در برزخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 112 سوره : المؤمنون
پرسش خداوند از دوزخیان در مورد مدت درنگ آنان در برزخ
كلمات كليدي :درنگ در برزخ ,دوزخیان در برزخ ,پرسش از دوزخیان ,درنگ در برزخ ,

احاطه علمی شهیدان بر احوال و اعمال مجاهدان مؤمن در دنیا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 170 سوره : آل عمران
احاطه علمی شهیدان بر احوال و اعمال مجاهدان مؤمن در دنیا
وارستگی مجاهدان از ترس و اندوه
مژده دادن شهیدان در عالم برزخ به مجاهدان در دنیا
خشنودى...
كلمات كليدي :آگاهی شهیدان ,اعمال مجاهدان ,امنیت مجاهدان ,حیات برزخی ,دنیا و برزخ ,بهره مندى شهیدان ,نعمتهاى خدا ,خشنودى شهیدان ,شادى شهیدان ,شادى مجاهدان ,آگاهی شهیدان ,نعمتهاى جاویدان ,

قابل اعتمادنبودن دنیا و نعمتهاى دنیا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 45 سوره : الکهف
تمثیل دنیا و ناپایدارى نعمتهاى آن به بارانی که زمین را خرم سازد و بعداز مدتی خزان سر رسد
قابل اعتمادنبودن دنیا و نعمتهاى دنیا
عارضی و ناپایداربودن...
كلمات كليدي :اعتماد به دنیا ,تمثیلهاى قرآن ,اعتماد به دنیا ,ناپایدارى دنیا ,نعمتهاى دنیا ,

کوتاه جلوهکردن دوران زندگی دنیا در چشم اهل قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 103 سوره : طه
پنهانی و آهسته سخن گفتن مجرمان با یکدیگر درباره مدت اقامتشان در دنیا
کوتاه جلوه کردن دوران زندگی دنیا در چشم اهل قیامت
كلمات كليدي :دنیا و آخرت ,اقامت در دنیا ,اهل قیامت ,دنیا و آخرت ,کوتاهی دنیا ,مجرمان در قیامت ,

دلبستگی به دنیا و آرامش آن دراثر بی اعتقادى به معاد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : یونس
غفلت عده‌اى از نشانه‌هاى خداوند
دلبستگی به دنیا و آرامش آن دراثر بی اعتقادى به معاد
ناامیدى عده‌اى به دیدار خداوند در قیامت
دل خوش داشتن...
كلمات كليدي :آرامش به دنیا ,غفلت از آیات ,انکار معاد ,دیدار خداوند ,دلبستگی به دنیا ,دلخوشی به دنیا ,آرامش به دنیا ,یاس از لقاء ,یاس از رحمت ,

ناچیزبودن نعمتهاى دنیوى درمقابل نعمتهاى جاویدان آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 46 سوره : المرسلات
زودگذربودن دنیا و زوال‌پذیرى عمر آدمی
استفاده کوتاه مدت کافران و مجرمان از نعمتهاى موقت دنیا
ناچیزبودن نعمتهاى دنیوى درمقابل نعمتهاى...
كلمات كليدي :نعمتهاى اخروى ,زوال پذیرى دنیا ,کافران در دنیا ,مجرمان در دنیا ,نعمتهاى دنیا ,زودگذربودن عمر ,نعمتهاى اخروى ,

برترى آخرت بر دنیا براى پرهیزگاران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 32 سوره : الانعام
ارزش و اعتبار اندیشه در فهم برترى آخرت
برترى آخرت بر دنیا براى پرهیزگاران
ترجیح آخرت بر دنیا درنظر عقل
نقش پرهیزگارى در دستیابی به نعمتهاى...
كلمات كليدي :برترى آخرت ,برترى آخرت ,دنیا و آخرت ,دین و آخرت ,عقل و آخرت ,نعمتهاى آخرت ,ارزش اندیشه ,اسباب رستگارى ,اندیشه و دین ,بازى بودن دنیا ,برترى آخرت ,برترى آخرت ,فواید پارسایی ,دین و دنیا ,عقل و دنیا ,عقلانیت دین ,یادآورى نعمتها ,

كلمات كليدي مشابه :
از دنیا به برزخ
دنیا و برزخ
برزخ
از برزخ به قیامت
فرعونیان در برزخ
عالم برزخ
درنگ در برزخ
دوزخیان در برزخ
دین و دنیا
عقل و دنیا
لذت در دنیا
زرق و برق دنیا
تکیه بر دنیا
دلبستگی به دنیا
زندگی دنیا