خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  21   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
احاطه کامل خداوند بر کفار و مشرکین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 67 سوره : یس
احاطه کامل خداوند بر کفار و مشرکین
حکمت خداوند در بقاى کفار با وجود قدرت خداوند بر هلاک آنان
قدرت خداوند بر عذاب و هلاک کفار
نابودى کفار درپی...
كلمات كليدي :احاطه بر کفار ,احاطه بر مشرکان ,احاطه خداوند ,حکمت خداوند ,قدرت خداوند ,عذاب کفار ,نابودى کفار ,احاطه بر کفار ,بقاى کفار ,

احاطه خداوند متعال بر افعال و کردار انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : البروج
احاطه خداوند متعال بر افعال و کردار انسان
كلمات كليدي :احاطه الهی ,اعمال انسان ,احاطه الهی ,

احاطه خداوند بر کافران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : البقرة
احاطه خداوند بر کافران
تشبیه منافقان به افراد وحشت‌زده از ترس رعد و برق
غلبه حالت ترس و تزلزل بر زندگی منافقان
سختی و دهشت روز قیامت و...
كلمات كليدي :احاطه خدا ,احاطه خدا ,خدا و کافران ,مثلهاى قرآن ,وحشت منافقان ,وحشت قیامت ,

احاطه خداوند بر غنائم و توانایی او بر هر چیز
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 21 سوره : الفتح
وعده پیروزى و بدست آوردن غنائم بیشتر ازسوى خدا به مسلمین حاضر در حدیبیه
احاطه خداوند بر غنائم و توانایی او بر هر چیز
وعده پیروزى و به دست آوردن...
كلمات كليدي :احاطه الهی ,پیروزى اسلام ,احاطه الهی ,توانایی خدا ,حاضران در حدیبیه ,خداو غنائم ,

سیطره و احاطه کامل خداوند بر جنیان و علم آنان به حتمیت قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 158 سوره : الصافات
پندار واهی جاهلان در مورد برقرارى رابطه خویشاوندى بین خدا و جن
سیطره و احاطه کامل خداوند بر جنیان و علم آنان به حتمیت قیامت
آگاهی خداوند...
كلمات كليدي :احاطه خداوند ,پندارهاى جاهلان ,خداوند و جنیان ,احاطه خداوند ,نادانی درباره خداوند ,نادانی انسان ,

احاطه تام خداوند بر بندگان و رفتار و افکار آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 32 سوره : یس
احاطه تام خداوند بر بندگان و رفتار و افکار آنان
كلمات كليدي :احاطه خداوند ,خداوند و اعمال ,خداوند و افکار ,احاطه خداوند ,خداوند و انسانها ,

احاطه خداوند بر مکر ستمگران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 46 سوره : ابراهیم
بی نتیجهماندن مکرها و توطئه‌هاى ستمگران
احاطه خداوند بر مکر ستمگران
بی نتیجه ماندن مکرها و توطئه‌هاى ستمگران
نیرنگ جمعی از زنان مصر...
كلمات كليدي :احاطه خداوند ,توطئه ستمگران ,احاطه خداوند ,مکر ستمگران ,نیرنگ ستمگران ,نیرنگ زنان مصر ,

احاطه و آگاهی خداوند به اعمال کافران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 92 سوره : هود
احاطه و آگاهی خداوند به اعمال کافران
برخورد حکیمانه و منطقی شعیب با قوم مدین
غفلت مشرکان از قدرت خداوند و اعتناى آنان به قدرت مادى مخلوقات
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,احاطه خدا ,اعمال کافران ,برخورد حکیمانه ,برخورد منطقی ,حکمت شعیب ,آگاهی خدا ,قدرت خدا ,شعیب و قوم مدین ,منطق شعیب ,غفلت مشرکان ,قدرت مخلوق ,

احاطه دانش خداوند بر همه اشیاء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 98 سوره : طه
احاطه دانش خداوند بر همه اشیاء
الله، یگانه معبود
كلمات كليدي :آگاهی بر کائنات ,احاطه خداوند ,صفات خداوند ,علم خداوند ,آگاهی بر کائنات ,

آگاهی و احاطه خداوند به اعمال کافران و مشرکان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 47 سوره : الانفال
نهی مسلمانان از پیروى کارهاى ابلهانه و غرورآمیز و بی‌محتوا
آگاهی و احاطه خداوند به اعمال کافران و مشرکان
نهی مؤمنان از تحریم امور حلال...
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,کارهاى غرور آمیز ,کارهاى ابلهانه ,احاطه خدا ,اعمال کافران ,اعمال مشرکان ,کارهاى بی محتوا ,آگاهی خدا ,وظایف مسلمانان ,

كلمات كليدي مشابه :
احاطه خدا
احاطه بر اعمال
احاطه خداوند
احاطه الهی
احاطه بر کفار
احاطه بر مشرکان