خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  232   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
آزمون تمامی انسانها در ایمان و کفر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : العنکبوت
آزمون تمامی انسانها در ایمان و کفر
كلمات كليدي :آزمودن انسانها ,آزمون براى دیندارى ,

آزمایش آدمیان از طریق فقر و ثروت و قحطی و رفاه
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 95 سوره : الاعراف
آزمایش آدمیان از طریق فقر و ثروت و قحطی و رفاه
تبدیل سختیها و گرفتاری‌ها به آسایش و خوشی به منظور آزمایش انسانها
نسبت دادن راحت و رنج به...
كلمات كليدي :آزمودن آدمیان ,آزمودن آدمیان ,آزمودن انسانها ,آسایش و بلا ,راحت و رنب ,منشا راحتی ,قحطی و رفاه ,راحت و رنج ,منشا رنج ,فقر و غنی ,منشاء راحتی ,منشاء رنج ,

تعیین عدد فرشتگان مامور جهنم براى آزمایش کافران و افزایش ایمان مؤمنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 31 سوره : المدثر
اعلام عدد فرشتگان مامور جهنم براى اتمام حجت به اهل کتاب
تدبیر امور مربوط به دوزخ از سوى فرشتگان الهی
وابستگی راهیابی و گمراهی آدمی به مشیت...
كلمات كليدي :آزمودن کافران ,اتمام حجت ,فرشتگان الهی ,گمراهی انسان ,هدایت انسان ,اهل کتاب ,تدبیر دوزخ ,لشکریان حق ,مشیت خدا ,ماموران دوزخ ,قلمرو علم ,عوامل هشیارى ,هشداردهنده انسانها ,آزمودن کافران ,

آزمون مکرر موسی از سوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : طه
آزمون مکرر موسی از سوى خداوند
ماندن موسی در میان اهل مدین براى چند سال
تدبیر دقیق خداوند در برگرداندن موسی به مادرش
نجات موسی از شر فرعونیان...
كلمات كليدي :آزمودن الهی ,آزمودن موسی ,آزمودن الهی ,موسی نزد اهل مدین ,تدبیر خدا ,قتل توسط موسی ,خواهر موسی ,سرپرست براى موسی ,مادر موسی ,نجات موسی ,

آزمودن یهودیان به خوشیها و ناخوشیها ازسوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 168 سوره : الاعراف
تقسیم اقوام یهودى به صالح و طالح
پراکندگی یهودیان در زمین
تجاوز گروهی از یهودیان ساحل نشین از دستور خداوند و آزمایش آنها از این طریق
بخل‌ورزى...
كلمات كليدي :آزمودن یهودیان ,اقوام یهودى ,بدان یهود ,خوبان یهود ,یهودیان در زمین ,آزمودن یهودیان ,بخل ورزى یهود ,خواسته هاى یهود ,مجازات یهودیان ,عمر یهودیت ,

تمایز پاکان و پلیدان در بوته آزمونهاى الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : العنکبوت
تمایز پاکان و پلیدان در بوته آزمونهاى الهی
كلمات كليدي :آزمودن انسانها ,آزمون الهی ,پاکان و پلیدان ,

لزوم آزمودن یتیمان براى بازگرداندن اموالشان به خود آنان پیش از سن ازدواج
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 6 سوره : النساء
لزوم به شهادت گرفتن شهود در هنگام سپردن اموال یتیمان به آنان
نهی سرپرستان ایتام از تجاوز به اموال آنان
لزوم چشمپوشی سرپرست ثروتمند از تصرف...
كلمات كليدي :آزمودن یتیمان ,استشهاد شهود ,اموال یتیم ,اموال یتیمان ,تجاوز به اموال ,تصرف در اموال ,سپردن اموال ,تصرف یتیم ,حسابرسی خدا ,حقوق یتیم ,نظارت خدا ,رشد یتیم ,سرپرست یتیم ,صلاحیت یتیمان ,تحقیر یتیم ,توجه دادن به یتیم ,رسیدگی به یتیم ,آزمودن یتیمان ,

آزمایش مؤمنان با بلا و گرفتارى همزمان با ارسال پیامبران الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 94 سوره : الاعراف
آزمایش مؤمنان با بلا و گرفتارى همزمان با ارسال پیامبران الهی
ابتلاى انسانها به شدائد و بلاها به منظور تضرع به درگاه خدا
كلمات كليدي :آزمودن مؤمنان ,ارسال انبیاء ,تضرع به خدا ,حکمت شدائد ,آزمودن مؤمنان ,

عذاب مشرکان به جهت آزمایش و اتمام حجت بر آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 111 سوره : الانبیاء
عذاب مشرکان به جهت آزمایش و اتمام حجت بر آنان
كلمات كليدي :آزمودن مشرکان ,اتمام حجت خداوند ,عذاب مشرکان ,آزمودن مشرکان ,آزمودن مشرکان ,

سلیمان و آزمودن ملکه سبا با تخت خودش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 41 سوره : النمل
سلیمان و آزمودن ملکه سبا با تخت خودش
كلمات كليدي :آزمودن بلقیس ,آزمودن بلقیس ,تخت بلقیس ,سلیمان و بلقیس ,

كلمات كليدي مشابه :
آزمودن انسانها
آزمودن انسان
آزمودن الهی
آزمودن سلیمان
آزمودن آدمیان
آزمودن مؤمنان
آزمودن مسلمانان
آزمودن مردم
وسایل آزمودن
آزمودن موسی
آزمودن بلقیس
آزمودن بنی اسرائیل
آزمودن پیامبران
آزمودن ثمود
آزمودن جوامع